S:1

Fazla enerji gerektiren işler yaptığımızda karbonhidratlardan aldığımız enerji yetersiz kalır. Bu gibi durumlarda gereksinim duyduğumuz enerjiyi diğer bir enerji kaynağı olan bu içerikten sağlarız. Bunlar, bitki ve hayvanlardan elde edilir. Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi anlatılmıştır?

Fazla enerji gerektiren işler yaptığımızda karbonhidratlardan aldığımız enerji yetersiz kalır. Bu gibi durumlarda gereksinim duyduğumuz enerjiyi diğer bir enerji kaynağı olan bu içerikten sağlarız. Bunlar, bitki ve hayvanlardan elde edilir. Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi anlatılmıştır? sorunun cevabı "Yağlar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
En yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali 300 olan en küçük sayı kaçtır? Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir? Ses en hızlı ........ ortamda, en yavaş ........... ortamda yayılır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi gelişimi yaşam boyu bir süreç olarak kabul eden bir araştırmacı tarafından savunulabilir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yan kelimesi Oraya vaktinde gidemezseniz hakkınız yanar. anlamında kullanılmıştır? Bir mağaza sahibi %20 kâr ile sattığı bir ürüne %10 indirim yaptığında kârı yüzde kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesinin gereği olarak yapılmıştır? - - - - komedyasında olaylar, merak uyandıracak ve şaşırtacak biçimde düzenlenir; çoğunlukla güldürmekten başka bir amaç güdülmez.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Karşıdan gelen arabayı durdurup tozlanmış camdan baktı içeri. 1 2 3 4cümlesinde altı numaralanmış sözcüklerden hangisi çekimli bir fiildir? I. Alt kata taşınanları ziyaret ettik.II. Eşyaların tozunu özenle aldı.III. Yemekleri birer birer tattı.IV. Bu düş de çok kısa sürdü.V. Eski köprüyü kimse kullanmıyor.Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün sesteşi vardır? Atatürkün sağlığında iki kez çok partili hayata geçilmiş; fakat iki deneme de başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi ‘ gözetmek , bakmak,korumak anlamındadır? . 711 – 300 = ?Yukarıda verilen çıkarma işlemini zihinden yaparsak sonucu kaç olur? Maddenin pürüzlü veya pürüzsüz olduğunu anlamamızı sağlayan duyu organımız nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "terim" kullanılmıştır? 1/1 000 000 ölçekli bir haritada iki şehir arası 5 cm olarak ölçülmüştür. Bu iki şehir arasındaki gerçek uzaklığın kaç kilometredir? Süsten uzak cümlelerle ve en az sözcük ile eksiksiz anlatımı yakalamaya ne ad verilir? Şimdi 8 yaşındayım. 5 yıl sonra kaç yaşında olacağım? Yerel sözcüklerle süslediği sade bir Türkçe ile şiirlerini geleneksel âşık şiiri nazım şekillerinden koşma, semai, destan şeklinde söyledi. Şiirlerini daha çok aşk, tasavvuf, hasret, tabiat ve hikmet temalarında söyledi. En yakın arkadaşı, sırdaşı sazıdır. Dostlar Beni Hatırlasın eserleri arasında yer alır.Hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki özel günlerden hangisi yalnızca ülkemize aittir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir