Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisinin en temel görevi vücudumuzun direncini artırmaktır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisinin en temel görevi vücudumuzun direncini artırmaktır? sorunun cevabı "Vitaminler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Evlerimizde kullandığımız ampuller hangi özelliklere sahip olmalıdır?      Asım Bezirci’nin kendine özgü bir rengi ve kuralları vardı. Temelde sağlam, günceli kollayan, özellikle araştırmanın sınırlarını sürekli genişletmeyi kendine amaç edinen bir çalışma yöntemi seçmişti kendine. Bilinmeyen yabancı suların bir Mecallan’ıydı o.Aşağıdakilerden hangisi Asım Bezirci’nin özelliklerinden biri değildir? Bilimsel yöntemin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed (sav.) önemli her meselede sahabelerin görüşlerine başvurmuştur. Hakkında vahiy bulunmayan konularda ashabının bilgi ve fikirlerinden yararlanmıştır. Pek çok meseleyi onların katkıları ile çözüme kavuşturmuştur. Sahabeler Hz. Peygamber’den daha fazla danışarak iş yapan birini görmediklerini belirtmişlerdir.Hz. Muhammed’in (sav.) bu tutumu aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilişkilendirilemez? Sıcak bir yaz mevsimiydi. Büyük bir kuraklık yaşanıyordu. Susuzluktan, zeytin ağaçları zarar görebilirdi. Yamaçlardaki ağaçlara su ulaştırmak çok zordu.Annem, her ağaca içi su dolu birer poşet bağladı. Altından küçük birer delik açtı. Artık, zeytin ağaçları, damlayan su ile susuzluğunu gideriyordu.Kuraklık hangi mevsimde yaşanmış?  Beden dili, çevremizdeki insanların tavır ve davranışlarınıdoğru anlamamız konusunda bize ipuçları verir.Çünkü bedenimiz, sözlerimizden çok daha dürüsttür;gerçekte hissettiklerimizi net bir şekilde aktarmaktançekinmez. Beden, âdeta bir çocuk gibidir. Nasıl ki çocuklar,insanlara doğru haber verir ve doğal davranırsabeden dili de insanın gerçek duygu ve düşünceleriniortaya koyar.Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerdenhangisidir? Harita çizimlerinde Dünya’nın şeklinden kaynaklanan bozulmaları azaltmak için kullanılan yöntemlere ne ad verilir? Allah hangi melekle vahiyleri Hz. Muhammed'e gönderilmiştir?  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre hangi yükseköğretim kurumlarına, hangi programları bitirenlerin nasıl girecekleri, giriş şartları aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit edilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bin” sözcüğü “sayı” anlamında kullanılmıştır? Hastalıklardan korunmak için, aşağıdakilerden hangisini daha fazla tüketmeliyiz? Doğal afetlerde arama kurtarma çalışmaları yapan sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir?