Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Sigara kullanımına yönelik olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Sigara kullanımına yönelik olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir? sorunun cevabı "İçen kişiye ve çevreye zarar verir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Soğanın soframıza ulaşım süreci aşağıdakilerden  seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir ? Pınar' ın 3 deste boncuğu vardır.Aşağıdakilerden hangisi Pınar' ın​ boncuk sayısını anlatır? İnsan doğal bir varlıktır dünyada içine doğduğu ,toplum ve o , toplumun var ettiği kültür tarafından biçimlendirilir ve doğallığından uzaklaşır, insan bu biçimlenmeyi  yaşarken çoğu zaman iradesinin dışındaki unsurlar tarafından zorlanır; yani iradesini ortaya koyamaz.Parça hangi kavrama örnek oluşturur?  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına aşağıdakilerden hangisi girmez? "Ancak Allah'a kalb-i selim (temiz bir kalp) ile gelenler o günde fayda bulur."(Şuara suresi, 89. ayet)Bu ayet aşağıdaki temizlik çeşitlerinden hangisine işaret etmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz kelime kullanılmıştır?. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem olumlu hem de olumsuz eleştiri yapılmıştır? “Bütün Müslümanlar mümin, bütün müminler de Müslümandır.”Verilen cümle Mürcie’nin aşağıdaki görüşlerinden hangisiyle ilişkilidir? Aşağıda verilen yapılardan hangisi hücre iskeleti elemanlarından biri değildir? Bilgisayarın beyni olarak adlandırılan ve diğer donanımların işlerini yapmasını sağlayan donanım aşağıdakilerden hangisidir? Alanında uzman kişilerin bir konuyu açıklamak, tanıtmak, konu hakkında bilgi vermek amacıyla yaptıkları konuşmalara ne ad verilir?  Ehl-i Beyt ne demektir?