Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Meyve ve sebzelerde en çok bulunan besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Meyve ve sebzelerde en çok bulunan besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Vitaminler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Günde 40 dakika ders çalışan bir öğrenci 8 haftada toplam kaç dakika ders çalışmış olur? Aşağıdaki sözcük dizlerinden hangisi cümledir? İslam’ın “Hayırda yarışın.” emri Müslümanlar arasında aşağıdakilerden hangisini teşvik etmiştir “Öğretmen sınıfa girer girmez öğrencilerden defterlerini çıkarmalarını ve kitaptan söylediği sayfayı açmalarını istedi. Daha sonra ders notlarını çıkarıp tahtaya kurallar ve örnekler yazmaya başladı. Bu durumun yarattığı isteksizlik, öğrenciler için dersin verimliliğini ve etkililiğini sürecin henüz başındayken azaltmıştı.”Bu paragrafa göre dersin verimliliğini ve etkililiğini azaltan temel neden aşağıdakilerden hangisidir? x pozitif bir tam sayı olmak üzere 24 ve x sayılarının en büyük ortak böleni 12 ve en küçük ortak katı 72’dir.Buna göre x kaçtır? Erzurum Kongresinde:“kayıtsız şartsız bağımsızlık, kayıtsız şartsız milli hakimiyet ilkesi” onaylanmıştır.       Sivas Kongresinde:Kuvay-i Milliye’yi egemen kılmak” temel ilke  olarak benimsenmiştir.Bu maddelere dayanarak Erzurum ve Sivas Kongreleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?   Yusuf, Türk edebiyatı öğretmeninin verdiği proje ödevi için iki saz şairiyle görüşme yapacak ve ödevini bu görüşmeye göre hazırlayacaktır.Buna göre Yusuf ödevini aşağıdaki türlerin hangisinden yararlanarak oluşturur? Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir? Hatice’nin üstün ahlakından dolayı kendisine …………….lakabı verilmiştir? • Ortalama yaşam süresi uzamaktadır• Eğitim seviyesi artmaktadır• Hayat standardı yükselmektedirSon 20 yıllık döneminde yukarıdaki durumların görüldüğü bir ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi yüksek sesin neden olduğu olumsuzluklardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ibadet anlayışıyla uyuşmaz?