Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallara ne denir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallara ne denir? sorunun cevabı "Din" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "abartma" söz konusudur? "Akıl yaşta değil, baştadır." atasözünün anlamı nedir? Bir ekmek 375 gramdır. Ali  fırından 2 ekmek alırsa 1 kg’ dan kaç gram eksik yük taşımış olur? Âşık Veysel’e sormuşlar: “Aşk nedir?” Âşık, şöyle bir düşünmüş “Seversin, kavuşamazsın aşk olur.” demiş. Haksız mı? Tabii ki haklı. Edebiyatımızdaki Leylâ ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin’i hatırlayalım... Bütün bu âşıkların hikâyeleri sevip de kavuşamamak üstüne kurulmamış mıdır?Kız Kulesi’nden Galata’ya bakarken düşündüm:Birçok şair bu iki kuleyi birbirine yakıştırmış. Bu yakıştırmayı yapanlar, insanlaraözgü bir düşünüşle, bir kavuşma imgesine yüklenmişler.Öyle ki Bedri Rahmi Eyüboğlu, KızKulesi’ne tatlı tatlı sitem ediyor: “İstanbul deyince aklıma kuleler gelir / Ne zaman birinin resmini yapsam öteki kıskanır / Ama şu Kız Kulesi’nin aklı olsa Galata Kulesi’ne varır...” Oysa başına binlerce felaket gelmiş İstanbul gibi bir kentte bu iki kule, kavuşmayı sabırla ve aşkla beklemiştir. Bundan daha âlâ sevda mı olur?Birinci paragraftaki altı çizili cümlenin anlam özelliği aşağıdakilerden  hangisidir? Öyküleme (hikâye etme) aşağıdaki edebii türlerin hangisinde anlatım biçimi olarak kullanılamaz?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? Nasreddin Hoca Akşehir’de ara sıra pazara iplik çıkarır satarmış. Fakat hocayı hep kandırırlar ipini değerinden aşağı alırlarmış. Hoca, durumdan kurtulmak için bu sefer yün iplikleri kurumuş bir deve başı bularak ona sarmış.            Yukarıdaki paragraf kaç kelimeden oluşmuştur? Öğrencilerin kuvvet ve hareket konusuyla ilgili bilgilerini ölçmek isteyen bir fen bilimleri öğretmeninin hazırladığı testteki bir maddeyi, öğrenciler sadece matematik bilgisini kullanarak çözebilmektedir.Bu durumda maddenin öncelikle hangi geçerlik türü zayıflar?  Nasrettin Hoca bir davete katılmış. Üstündeki elbise biraz eskiymiş. Kimse Hoca ile ilgilenmemiş. Herkes kendi keyfindeymiş. Hoca kalkmış gitmiş evine. Giymiş yeni elbiselerini. Üstüne de kürkünü giymiş. Hoca tekrar davete gelmiş. Hocayı gören herkes bir hoşbeş, bir iltifat. Hoca oturmuş sofraya uzatmış kürkünün ucunu: “……….. …………. ……….. “ demiş. Hoca nereye katılmış?  Yazar kendi içine dönen, içindeki gizli kişiyi keşfeden ve bu sayede kelimelerle yeni bir âlem kuran kişidir. Ben, boş sayfaya kelimeleri yavaş yavaş yazarak masamda oturdukça kendime yeni bir âlem kurduğumu, kendi içimdeki bir başka insanı, tıpkı bir köprüyü ya da bir kubbeyi taş taş kuran biri gibi ortaya çıkardığımı hissederim.Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yazarların özelliklerinden biri değildir? Burada kışlar çok zor geçer. Öyle bir kar yağar ki, hayal bile edemezsiniz. Yollar kapanır. Haberlerde söylendiği gibi hayat felç olur. Ama biz yine de çok mutluyuz burada. Her taraf kar ile kaplanınca kaymanın tadını, karın üstünde top oynamanın keyfini ancak biz çıkartabiliriz. Teneffüs olunca okulun bahçesinde hayal ettiğimiz dev kardan adamı yapmaya başlayacağız. Yukarıdaki sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir? ---- İnsanın çalışma hayatı boyunca sürekli eğitime ihtiyaç duyması, firmaları ve kurumları çalışanlara değer vermeye zorluyor. Çalışan memnuniyetini üst seviyeye çıkarma, çalışanları “değişim” konusunda katılıma ve kararlılığa yönlendirme hedefleniyor. Karar almada çalışanların entelektüel birikimlerinden yararlanmanın ve onları sürece dâhil etmenin motivasyonu ve kârlılığı artırması firmaları, kuruluşları insan kaynaklarına “değer vermeye” yönlendiriyor.Bu parçanın giriş cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?