Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
İki insanın birbirine iyi dileklerini iletmelerine ne denir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
İki insanın birbirine iyi dileklerini iletmelerine ne denir? sorunun cevabı "selamlaşma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Benim en sevdiğim renk sarı.İngilizcesini bana söyleyebilir misin? Aşağıdakilerden hangisi, “Yeryüzündekilere merhamet ediniz ki göktekiler de (melekler) size merha­met etsin.” Hadis-i şerifinin bir yansımasıdır? Kur’an-ı Kerim’de ayetlerden oluşan bölümlere ne ad verilir?  Tanzimat öncesi zihniyet yapısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Servet-i Fünûn dergisinin 1901 yılında kapatılmasına neden olan “Edebiyat ve Hukuk” çevirisini kim yapmıştır? Bilimsel yazıların - - - - bölümünde makalede geçen her türlü terim ve kısaltmanın ne anlama geldiği  açıklanmalıdır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ’Bekçi çınar ağacının koyu gölgesinde oturuyordu’’ cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?                                                                                   Teknolojinin gelişimi her geçen gün daha fazla bilginin üretilmesini sağlıyor. Günümüzden yirmi yıl öncesine kadar haberler sadece TV, gazete ve radyonda takip ediliyordu. Günümüzde internet sayesinde, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar aracılığıyla da takip edilebiliyor.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hal (durum) eki yoktur? Atatürk, cumhuriyeti yeni nesillere emanet ederken “Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak.” demiştir.Atatürk, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan bir üçgenin çevresi 36 cm’dir.Bu üçgenin en uzun kenarı en fazla kaç santimetre olabilir?