Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Şanı yüce anlamında, Allaha saygı ve tazim için söylenen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Şanı yüce anlamında, Allaha saygı ve tazim için söylenen ifade aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "celle celalühü" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerin hangisi Allah’ın elçisi anlamına gelen kavramlardan biri değildir? Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesine ne ad verilir? Aşağıda verilen özelliklerden hangisi nemli bölgeye uyum sağlamış bitkilerdegörülmez? Gazın iyonlaşmış haline plazma denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi plazmalara örnek verilemez? Nursema  24 yaşındadır. Kardeşi ise Nursema’nın yaşının çeyreği kadardır. Nursema’nın kardeşi kaç yaşındadır? Koku alma ve tat alma arasındaki ilişkiyi deneyle gözlemlemek isteyen bir öğrenci arkadaşlarına aşağıdaki işlemleri yapmasını istiyor. 1. Öğrenci: Hiçbir şey yapma sadece sana vereceğim yiyeceğin tadına bak. 2. Öğrenci: Kulaklarını kapat ve sana vereceğim yiyeceğin tadına bak. 3. Öğrenci: Burnunu kapat ve sana vereceğim yiyeceğin tadına bak. 4. Öğrenci: Gözlerini kapat ve sana vereceğim yiyeceğin tadına bak.Öğrencinin yaptığı deneyin başarılı olabilmesi için yukarıda verilen hangi iki öğrencinin tattığı yiyecek hakkındaki fikirleri değerlendirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi solunum yolu ile dışarı atılır  ?  "Timsah" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Hoşa gitmeyen ve insanlar üzerinde olumsuz etki yapan seslere ……………..denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda, “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” şeklinde açıklanan temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?  Tüm işletmelerde birimlerin çalışırken birbirleri ile uyumlu olması şartı, yönetimin temel işlevlerinden hangisi ile ilgilidir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlı değildir?