S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıştır? sorunun cevabı "Kıyafetini giydi, arabasına bindi." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Kütüphanede toplam 987 tane kitap vardır.Kitapların 395 tanesi öykü,246 tanesi roman,176 tanesi şiir,kalanlar ise bilimsel kitaptır.Kaç bilimsel kitap vardır? Cacabey Medresesi, dünyada gözlemevi olarak yapılan ilk yapı olma özelliğini taşımaktadır. Gök bilimine büyük ilgi duyan Nurettin Caca tarafından 1271-1272 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Döneminde astronomi yüksekokulu olarak hizmet veren medresenin üç yanına çok ilginç bir şekilde füzeye benzeyen sütunlar konmuştur. Bu sütunlar, günümüzdeki füzelerin âdeta birer maketidir. Bu sütun düzenlemesinin ise Anadolu Türk sanatında başka bir örneği yoktur. Üstü açık kubbesinin hemen altında, yıldızların incelenmiş olduğu kuyu şeklinde bir havuz ve yapının dışında da bir gözlem kulesi bulunmaktadır. Bu metinde Cacabey Medresesi ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine doğrudan değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi insanlardan kaynaklanan trafik kazalarının nedenlerinden değildir? .................. birlikte yaşama kurallarına uymaktır.Cümlesi hangi seçenekle tamamlanmalıdır? Türksoy merkezi nerdedir? Ay, Güneş ve Dünya için verilen,I. ısı ve ışık kaynağı olmaları,II. şekillerinin küresel olması,III. uzayda bulunmaları özelliklerinden hangileri ortaktır? Kesilen bir kurbanın eti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Duygu, düşünce ve ortak hedefler bakımından bireylerin birbirlerine çok sıkı bağlarla bağlı olduğu bir toplumda, aşağıdaki toplumsal özelliklerden hangisi daha az görülür? 3/B sınıfının mevcudu 43 tür. 21 tanesi erkek öğrenci ise kız öğrenci sayısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi yararlı bir cemiyet değildir? Osmanlı devleti kaç yılında kurulmuştur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konmalıdır? Aşağıdaki varlıklardan hangisinin eş anlamlısı yoktur? Peygamberler, sorunlara akılcı ve mantıklı çözümler bulabilen zeki insanlardı. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin bu yönünü anlatan özellikleridir? İlk Kırkpınar yağlı güreş yarışmaları ne zaman nerede başlamıştır? Aşağıdaki canlılardan hangisi yumurtayla çoğalır ? Bankette grup halinde yürüyen yayalar nasıl davranmalıdır? Açık hava reklamı aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi soyut isimdir? I. Kahramanlar sıradan, halktan insanlardır.Il. Konu genellikle günlük hayattan alınır.III. Yer, zaman ve olay birliğine uyularak yazılır.IV. Çirkin olaylar sahnede gösterilmez.Yukarıda verilen özelliklerden hangileri trajediye aittir? Hakan Bey: İlk görev yerimizde kışlar çok sert ve soğuk, yazlar ise serin ve yağışlı geçmekteydi. Şimdi yaşadığımız şehirde ise kışları ılık, bitki örtüsü gür ve her mevsim yağışlı geçmektedir.Hakan Beyin görev yaptığı şehirler sırasıyla aşağıdakilerden hangileri olabilir? Ağaç ve taşların yosun tutan yüzleri hangi yönü gösterir? Havza genelgesi kaç tarihinde yapılmıştır? Oruç ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 0 + 5 kaç eder? I - - - - properly for two weeks. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Geçmişten günümüze uzanan şiir, öykü, destan, roman ve tiyatro oyunlarını, insanlığın hangi ortak mirası kapsamında değerlendirebiliriz? 101 001 100 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslamın şartlarından biri değildir? Nowadays people fly more........... than they did in the past. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi iletişim ögelerindendir? 176 + 217Yukarıdaki işlemi yüzlüğe yuvarlayarak tahmin eden Kadir kaç bulmuştur? Yayılmacı politikaları nedeniyle Balkan Antantının kurulmasında etkili olan devletler hangileridir? Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşına katılmamıştır? Bütün açıları 900 den küçük üçgenlere ..................................... üçgen denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir grup arkadaş lokantada yedikleri yemeğin 210 liralık hesabını kişi başı 30 lira vererek ödeyeceklerdir. Ancak bir kısmının parası olmadığı için diğer arkadaşların her biri 42 lira vererek hesabı ödemişlerdir.Buna göre kaç kişi para ödememiştir? Okulda yangın tatbikatı yapmak hangi sosyal kulübün görevleri arasındadır? Peygamberimizin ‘‘konuşurken insanların yüzüne bakması, onların sözünü kesmemesi hangi özelliğinin bir sonucudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir