S:1

Taşıt yolunda öğrencilerin kara yolundan karşıya geçmesi için işaretlerle belirlenmiş alanlara ne denir?

Taşıt yolunda öğrencilerin kara yolundan karşıya geçmesi için işaretlerle belirlenmiş alanlara ne denir? sorunun cevabı "okul geçidi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder? Bir dikdörtgenin köşegeninin uzunluğu 17 cmdir. Bu dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu köşegeninin uzunluğundan 9 cm kısadır.Dikdörtgenin kenarlarının uzunlukları toplamı 46 cm olduğuna göre, uzun kenarın uzunluğu kaç cm dir? 5456 sayısında 5 rakamının basamak değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma teknolojilerinin hayatımıza kattığı faydalardan değildir? Beslenme saatinde hangisini yaparsak yanlış olur? "Geleceğim" eyleminin olumsuzu hangisidir? A(8, 6) noktası, denklemi -3x + ay - 6 = 0 olan doğrunun üzerinde olduğuna göre a kaçtır? Gençler stadın her yerini doldurmuştu.Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? This money isnt enough for me. I need - - - -. Nasreddin Hocanın aklına şaka yapmak gelmiş. Bir gün çarşıda eşeğine ters binmiş giderken görüldü. Bir yandan da hüngür hüngür ağlıyordu.Çarşı esnafı şaşırdı.Nasreddin Hocanın etrafına toplandı.Hoca ne oldu? Ne ağlıyorsun? Başına bir şey mi geldi?Hoca iki hıçkırık arasında Görmüyor musunuz? Eşeğimin başını kaybettim, onun için ağlıyorum.dediNasreddin Hoca niçin ağlıyormuş? Yönetimde insan ilişkilerinin ilkeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 5 + 8 = işlemin sonucu kaçtır? Cumhuriyetin ilanı ile meclis Başkanının aynı zamanda Hükümetinde Başkanı olduğu Meclis Hükümeti sistemi terk edilerek kabine sistemine geçilmiştir. Busistemle Meclis Başkanının, Hükümet Başkanının ve Cumhurbaşkanının görevleri birbirinden ayrılmıştır.Bu durumun;I. Güçler birliği ilkesi benimsenmiştirII. Hükümet bunalımı ortadan kalkmıştırIII. Yürütmenin düzenli işlemesi sağlanmıştıryukarıdaki gelişmelerden hangilerine neden olduğu söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzları arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamda uygun bir davranış değildir? 3071 kanuna göre hangi dilekçe incelenir? Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır? I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir? 8 birlik 2 onluk kaç eder? ll. Balkan Savaşının sonunda Bulgaristan ve batı Trakyada yaşayan Müslüman halk okul ve cami açma, müftüsünü kendi seçme hakkına sahip olmuştur.Bu bilgilere göre , Batı Trakya'da yaşayan Türkler aşagıdaki haklardan hangisini elde ettiği söylenemez? Bilgi Edinme Hakkı kapsamında yaptığımız bir başvuruya cevap verme süresi ne kadardır? Aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynaklara örnek gösterilemez? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde can kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? Dünya Güneş etrafında dolanmasaydı aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşirdi? Aşağıdakilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız.( ) Sakarya Savaşı sonunda Mustafa Kemale Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verildi.( ) Pusulanın renkli ucu kuzey batıyı gösterir.( ) Atatükün katıldığı ilk savaş Trablusgarptır.( ) Barajlar, yollar, tüneller, köprüler beşeri unsurlardır.( ) Şerife Bacı İstiklal Savaşımızın kadın kahramanlarındandır. Ailemizin geçmişin öğrenmenin en iyi yolu hangisidir? "Gökyüzü masmavi bulutlarla kaplıydı." cümlesinde ne tür bir sıfat vardır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, hem özel ad hem de tür adı olarak kullanılmaktadır? Peygamberimizin ‘iki reyhanım dediği torunlarının adları nelerdir? Güney yönünün aksi yönü hangisidir? 30' dan geriye doğru ikişerli sayma yapan bir öğrenci 20' den önce hangi sayıyı söylemelidir? Oruç insanı korur.Peygamber (sav) bir hadiste orucu....................................benzetmiştir. Boşluga ne gelmelidir? Kutuplardan ekvatora doğru giden bir kişinin kütlesi ve ağırlığı nasıl değişir? "Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 64 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi katı + katı karışımına örnektir? İslamın temel esaslarından biri namaz kılmaktır. Namaz, günde beş vakit yerine getirilmesi dinimizce farz olan bir ibadettir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi farz olan bir namaz değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi okul kelimesinin eş anlamlısıdır? 6 Nisan 1920de kurulan Anadolu Ajansına Anadolu isminin verilmesini öneren ve böy- lece ajansın isim annesi olan kişi, aşağıdaki- lerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir kelime değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir