S:1

Yüz on üç milyon altı yüz sekiz bin altı yüz yirmi beş şeklinde okunuşu verilen sayının hangi basamağında sıfır rakamı bulunur?

Yüz on üç milyon altı yüz sekiz bin altı yüz yirmi beş şeklinde okunuşu verilen sayının hangi basamağında sıfır rakamı bulunur? sorunun cevabı "On binler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Dinleyici onaylamadığı veya anlamadığı yerleri, kafasına takılan soruları konuşmacıya iletir. Böylece aktif bir katılım sergiler.Bu dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir? mi soru edatı kendinden önceki kelimeye birleşmez ama kendinden sonraki eke birleşir.Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin han­gisinde mi nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık ya­pılmıştır? Aylinin bir gün içerisinde evde yaptığı bazı işler aşağıda verilmiştir.I. Zor açılıp kapanan kapının menteşelerini yağlamak.II. Merdivenlere kaydırmaz bant yapıştırmak.III. Evdeki ahşap masayı cilalamak.Aylinin yaptığı işlerden hangileri sürtünmeyi azaltmak için yapılmıştır? Bütün işlerimize ne ile başlamalıyız? Kötü alışkanlıklar konusunda duyarsız kalınmaması gerektiğini düşünen Zeynep sigara içen, fal baktıran ve şans oyunları oynayan arkadaşlarını her fırsatta uyarmakta, bu davranışlarından vazgeçirmeye çalışmaktadır. Kimi zaman arkadaşları tarafından incitilmiş ancak bu sorumluluğunu yerine getirmeye devam etmiştir.Zeynepin bu davranışı aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilişkilidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru olabilmek için kasten işlenen bir suçtan dolayı ne kadar süreyle mahkûm olmamak gerekir? Bir ayrıtının uzunluğu 2 cm olan küpün yüzey alanı kaç santimetrekaredir? Maria : Does oil - - - - you fat?Martha : Yes, it does. Aşağıdakilerden hangisi yüksek sesin neden olduğu olumsuzluklardan biri değildir? Allahın aslanı olarak tanınan ve Uhud Savaşında şehid edilen, Peygamber Efendimizin amcası kimdir? Alexander Graham Bell'in icat ettiği teknolojik ürün.................Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Nergis çiçeği bulunan bir odada uzun süre kaldığımızda, çiçeğin kokusunu alamaz hâle geliriz. Odaya fırından yeni çıkmış ekmek getirilirse kokusunu hemen alırız.Bu durumu aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar? Kiralık ev arayan bir kişinin beğendiği iki evden birincisinin aylık kirası 500 TL, aidatı 130 TL ve ikincisinin kirası aylık 600 TL, aidatı 100 TLdir.3 aylık kira ve aidatı peşin ödeyecek olan bu kişi ikinci evi seçerse kaç lira fazla ödemiş olur? 2 + B = 11 işleminde verilmeyen toplanan kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında yayaya ait kusurlardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlarda çalıştırılan memurlar için tesis edilen sınıflardan değildir? İnsanlar sanatçının eserinden kendilerine göre farklı izlenimler edinirler. Bu izlenimleri kendi ruhsal yaşantılarına göre farklı bir senteze tabi tutarlar.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 5 + 3 = ? + 5Yukarıdaki eşitlikte ? olan yere hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi, mazeret izni ile ilgili olarak doğru bir bilgi değildir? Aşağıdakilerden hangisi 40 ve 72 nin ortak bölenlerinden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir