S:1

I. Kalınlığı her yerde aynıdır.
II. Yer kürenin en ince katmanıdır.
III. Yapısında kayaç ve madenler bulunur.
Yer kabuğunun yapısıyla ilgili verilen yargılarından hangileri doğrudur?

I. Kalınlığı her yerde aynıdır.II. Yer kürenin en ince katmanıdır.III. Yapısında kayaç ve madenler bulunur.Yer kabuğunun yapısıyla ilgili verilen yargılarından hangileri doğrudur? sorunun cevabı "II ve III " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
(I) Annem Bitlis'te tereyağı ve yoğurt yapardı. (II) Bunları pazarda satardı. (III) Ayakkabılarım eskimesin diye altlarına lastik çakılırdı. (IV) Giysilerimiz yamanırdı ama kimseye muhtaç olmazdık. (V) Babam hayatı boyunca kimseye muhtaç olmak istemedi.11. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde amaç anlamı vardır? Hz. Muhammed (sav.), peygamberlik öncesinde yaşadığı toplumda Muhammedül-Emin olarak anılırdı.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Döneminin belli başlı şairlerinden değildir? ‘Saz sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Gül, bu gül senin için, artık biraz gül.Yukarıdaki cümlede belirtilen kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? Kalsiyum elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Sav ne demektir? Allahın peygamberlere bildirdiği ilahi mesajlara ............... denir. Aşağıda verilen yerlerin hangisinde kayaçların kimyasal ayrışması daha hızlı gerçekleşmektedir? Trafik kazalarının oluşumunda en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir? 1-Okul çantamızı yatmadan hazırlamalıyız.2-Söz hakkı almadan konuşmamalıyız3-Çöplerimizi çöp kutusuna atarızYukarıdakilerden kaç tanesi sınıf kurallarımızdandır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti ( ? ) konmalıdır? Günlük hayatımızda kullandığımız bazı eşyalar aşağıda verilmiştir. I. Cep telefonu II. BilgisayarIII. TelevizyonBuna göre bir mıknatıs verilen eşyalardan hangisine zarar verebilir? II.Dünya Savaşı öncesinde Türkiyenin doğu sınırını güvence altına almak için ne yapılmıştır? Ay tutulması ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A rabbit is ..................... than a turtle.. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (sav.) peygamberlik yönüne örnektir? Keremin babası, maaşının %22sini ev kirasına vermektedir. Babası 1750 lira maaş aldığına göre ev kirası kaç liradır? Arkadaşlarımızın farklılıklarına ...................... ve ...............göstermeliyiz. ----. Ne var ki bu dergi çokluğu, edebiyat ürünlerinin kaliteli olduğu anlamına gelmemektedir. Teknolojik imkânların fazlalığının dergi sayısının artmasında göz ardı edilemeyecek bir payı vardır. Ancak edebiyatta aslolan, dilin güzel ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanmadığı hususudur. Bu nedenle edebiyat dünyasında bir ürünün edebî değeri öncelikli öneme sahiptir.Bu parçada boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi ormanların korunması için alınması gereken önlemlerden biri değildir? Hangisi İlköğretime ait gelir kaynağı değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi adın yerini tutmaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir ünlü ve iki ünsüz harften oluşmuş bir hecedir? I-3I = a ve IbI = 4 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Oyun, roman, hikâye gibi edebiyat türlerinde iki ya da daha çok kişi arasındaki konuşmaya ne ad verilir? Kenar uzunlukları 4 m ve 5 m olan dikdörtgen şeklindeki kumaşın tamamı bir metrekarelik eş parçalara ayrılıp her bir parça 15 liraya satılacaktır.Buna göre tüm kumaşın satışı sonucunda kaç lira elde edilir? Hangi seçenekte yerel yönetimler doğru olarak verilmiştir? Güneş- güneşli kelimeleri arasındaki ilişki aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? Kur-an ‘ı Kerim ‘in indirilmeye başlandığı gecenin adı nedir? Spanish is ............ in Mexico and Spain. A: - - - -B: By bus. Doğal bir ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması için,I. Doğal kaynakların tehlikeye sokulmadan kullanılmasıII. Otlak ve meraların korunması için yasaların çıkarılmasıIII. Fosil yakıtların kullanımının artmasıuygulamalarından hangileri gerçekleştirlmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük vardır? Benim gençlik kitapları yazmaya başlamamda Oktay Akbalın Düş Ekmeği adlı romanı etkili oldu. Bunları yazarken lise yıllarımı, kendi sıkıntılarımı, ailemle olan ilişkilerimi hatırlamaya çalıştım. Arkadaşlarımın lise çağındaki çocuklarını inceledim uzaktan. Gençlik kitabı yazmaya başladı- ğımda çalıştığım yayınevine haber verme- dim. Beceremezsem bırakabilmek için...Bu parçadan sözü edilen yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? ‘gerçek kelimesinin karşıt anlamlısı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? • Tarım için en elverişli topraktır.• Koyu renkli ve yumuşaktır.• İçerisinde bitki ve hayvan kalıntılarını barındırır.Yukarıda verilen özellikler hangi toprak çeşidine aittir? Aşağıdakilerden hangisi kaza ve kader ile ilgili kavramlar arasında yer almaz? Elbiseni temiz tut. Kötü şeylerden sakın. (Müddessir suresi, 4-5. ayetler)Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir