S:1

İşbirliği, yardımlaşma, birbirinden güç alma anlamlarına gelen sözcük hangisidir?

İşbirliği, yardımlaşma, birbirinden güç alma anlamlarına gelen sözcük hangisidir? sorunun cevabı "dayanışma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi bozunmaya örnektir? • Mitozun ikinci evresidir.• Kromozomlar kinetokorlarından iğ ipliklerine tutunmuştur.• Kromozomların mikroskopta en belirgin görüldüğü evredir.Özellikleri verilen mitoz bölünme evresi aşağıdakilerden hangisidir? Bir düşünceyi , bir bilgiyi aktarmak amacıyla yazılan öğretici şiirler .................. ; doğa güzelliklerini , çobanların doğadaki yaşantılarını işleyen şiirlere .......... denir.Yukarıdaki boşluklar aşağıdakilerden hangileriyle doldurulmalıdır? Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya Savaşı sonrasında kurulan devletlerden biri değildir? 608 sayısının 9/19' u kaçtır? Kayaçlar bir ya da birden çok _____ birleşmesiyle oluşur. Cümlesinde boş bırakılan yere hangi sözcüğün gelmesi uygundur? I- Önemli ticaret yollarının İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçmesiII- Bizansın Karadeniz ticaret yolundan vergi almasıIII- İstanbuldaki Hristiyan bilim adamlarının İtalyaya göç etmesiİstanbulun fethiyle Osmanlı Devleti ekonomik kazanç da elde etmiştir. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri ekonomik kazançlardan olamaz? Yerel yöneticilerden hangisi seçimle görev alır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v) aile büyüklerinden biridir? Lucy : Hello, this is Lucy.Emma : Hi, Lucy. - - - - ?Lucy : Fine, thanks. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önce Arabistanda yaşamış devletlerden biri değildir? 537 866 918 sayısında sayı değeri en küçük olan rakam hangi basamakta bulunmaktadır? Yeryüzünü uzaydan gelen meteorlardan koruyan atmosfer katı aşağıdakilerden hangisidir? Buluş sahibinin ürününü belirli bir süre üretebilme, satabilme veya ithal edebilme hakkına ne ad verilir? 440 mL + 350 mL + ▲ = 1 LYukarıdaki eşitliğin sağlanması için ▲ yerine kaç mililitre yazılmalıdır? Biz insanları yaratan Allahın sözüdür o. Bizi çok seven Rabbimizden gelen bir mektuptur. Bize Allahı anlatır, Peygamberimizi tanıtır ve nasıl yaşayacağımızı öğretir. O, yaşadığımız hayatı bütün yönleriyle kuşatır. İnanç, ibadet ve ahlak ilkelerinden bahseder. Yukarıda, aşağıdakilerden hangisi açıklanmaktadır? Fen bilimleri dersi sınavlarından aldığı puanları 87, 81 ve 90 olan bir öğrencinin 4. sınav notu kaç olursa fen bilimleri dersinden aldığı puanların aritmetik ortalaması 88 olur? Mikroskobu ilk bulan aşağıdakilerin hangisidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlığın hizmet birimlerinden değildir? Ergin 200 sayfalık kitabın 3/5‘ ünü okudu. Ergin kaç sayfa kitap okudu? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir