S:1

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra gelir?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra gelir? sorunun cevabı "kuru" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
96 sayısındaki onluk sayısı, 66 sayısındaki onluk sayısından kaç tane fazladır? Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz ikliminin özellikleri arasında yer almaz? Ona baktım. Cümlesinde işi yapan kimdir? 14 m + 7 dm + 50 mm =..................cmİşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen maddelerden hangisini koklamamız sakıncalıdır? Ne zaman okula gideceğiz ( ) cümlesinde ( ) işareti yerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir? Okuyorsan ne karşındakileri susturmak, onlara bilgiçlik taslamak için ne her okuduğuna körü körüne inanmak, ne de konuşmalarına konu bulmak için oku; incelemek, düşünmek için oku.Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi okumanın amacıdır? Aşağıdakilerin hangisinde alışılmamış bağdaştırmaya örnek yoktur? Aşağıdakilerden hangisi çoğul bir adı temsil eder? Çözeltiler, genellikle saf çözücülerden daha düşük sıcaklıklarda donar. Bu durum çözünenin donma noktası düşmesine sebep olmasıyla açıklanır.Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamaya uygun bir örnek değildir? Vatandaşlık hakları; sosyal, ekonomik ve siyasal haklar olarak ayrılır.Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir haktır? Karbondioksitin akciğerlere taşınması ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar, milletimizin tam bağımsız olarak yaşaması, millî egemenliğin esas alınması, aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkılmasıdır. Ayrıca vatan ve millet sevgisinden alınan güçle millî birliğin ve ülke bütünlüğünün korunmasıdır.Bu bilgide, Atatürk ilkelerinden hangisine vurgu yapılmamıştır? Bir bilgiyi öğrenirken zihnimde oluşturduğum görüntüyü bir kağıda çizerim.Bu benim bilgiyi öğrenmemi sağlar. İfadesini kullanan bir öğrenci hangi öğrenme yöntemini kullanmıştır ? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük yapım eki almamıştır? 10. 4 kg armut 12 lira, 3 kg elma 6 liradır.Buna göre 1 kg armut ve 1 kg elma toplam kaç liradır? Aşağıdakilerden hangisi arz kapsamında değerlendirilecek özelliklerden biridir? Toprak horizonlarının sıralı bir biçimde bulunmadığı bir toprak türü için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? Aşağıdakilerin hangisinde almak sözcüğü Bu toplantı salonu otuz kişi alır. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Ben, onunla gitmek istemiyorum.cümlesinde adın yerine kullanılan kaç sözcük vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir