S:1

Birden çok varlığı anlatan isimlere ne denir?

Birden çok varlığı anlatan isimlere ne denir? sorunun cevabı "Çoğul isimler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi insanın hurafe ve batıl inançlara inanma sebeplerinden biri olamaz? Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan organellerden hangisinin görünüş, büyüklük ve sayısı farklılık gösterir? "Yarın arkadaşlarla pikniğe giddeceğiz."cümlesindeki altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? I. Dile önem veren bir yazarın kalıcı olacağına inanıyorum.II. Eleştirisi yapılacak bir kitabı didik didik etmek gerekiyor.III. Giriş, gelişme yapmadan sonucu verirdi eserlerinde.IV. Merak unsurunu kullanmadaki başarısı, eserlerini sürükleyici kılıyor.V. Konuşmalarındaki tutarsızlık birkaç dakika sonra dikkatimizi çekti.Numaralanmış cümlelerin hangisinde beğenme anlamı vardır? Aşağıdaki teknolojik icat ve kullanım alanları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Mondros Ateşkes Anlaşması ile düşmanlar hızla yurdumuzu işgale başlamıştı.Aşağıdakilerden hangisi Fransızların işgal ettiği yerlerdendir? 1- turp 2- turunç 3- turna 4-turşuNumaralanmış kelimelerin sözlük sırasına göre dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? İslam dininin inanç esasları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? iyi" sözcüğü hangi cümlede bir varlığın özelliğini belirtmektedir? Peygamber Efendimiz insanları evrenin düzen ve güzellikleri üzerinde düşünmelerini tavsiye etmiş bu tavsiyeye uyanları .................................. olarak nitelemiştir. Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır. Mickey : - - - - going to cinema tonight?Jerry : That sounds great. Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür ögelerindendir? Bir şişe su 650 gramdır. Şişenin boş kütlesi 230 gram olduğuna göre suyun kütlesi kaç gramdır? Anadolu köy seyirlik oyunlarını ve geleneksel popüler halk tiyatrosunu çağdaş sanatsal etkinlikleri besleyecek önemli kaynaklar olarak görmüştür. Koçyiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü, Köşebaşı tiyatro türündeki önemli eserlerindendir.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Güneşin gün boyunca farklı yerlerde görünmesinin sebebi nedir? Bazen insanlar bitkileri köklerinden ve köklendirdikleri dallarından çoğaltırlar. Oluşan yeni bitki ................ .Verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olur? Çiftçinin emek vererek tarlalarda kuru soğanı yetiştirme işine ne denir? Psikolojinin alt alanlarından hangisinin genetik bilimiile ilişkisi en fazladır? 5/7 kesrini sayı doğrusunda göstermek için 0 ile 1 arasını kaç eş parçaya bölmeliyiz? 45 sayısının onlar basamağındaki sayının basamak değeri, birler basamağındaki sayının basamak değerinden kaç fazladır? Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerdenhangisinin faaliyeti durur? One day Hodja Nasreddin was going to thebazaar. The children were playing in thestreet. When they saw Hodja, they asked:− Where are you going, Hodja?− To the bazaar. said the Hodja.− Please, buy whistles for us said thechildren.The Hodja said: OK. and went on his way tothe bazaar. Only one child gave him money forthe whistle. When he returned, the Hodja hadone whistle and gave it to the boy who gavehim money. The children cried:− Why didnt you buy whistles for us?The Hodja said: First you give money, thenyou blow the whistle.Why did he buy only one whistle? Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? 22 Haziran 1919'da yayımlanan Amasya Genelgesi'nde '' Ulusun geleceğini yine ulusun kendi iradesi belirleyecektir '' maddesinin yer almasında hangisi amaçlanmıştır? Esnek cisimlere fazla kuvvet uygulandığında esneklik özelliği kaybolabilir.Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak verilebilir? Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir? ... Yiyiniz, içiniz; ancak israf etmeyiniz. Biliniz ki Allah israf edenleri sevmez. (Araf süresi. 31. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Toplamları bir doğru açı olan iki açıdan birisinin ölçüsü 78°dir. Buna göre diğer açı kaç derecedir? Hinduizmde ölen bir kimsenin cesedi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? Boğazlar İstanbul Doğu Trakya hangi antlaşma ile savaşsız ele geçirildi? Aşağıdakilerden hangisi uluslararası düzenlenen kültür festivalleri, bilimsel organizasyonlar, fuarlar ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin ülkelere sağladığı faydalar arasında gösterilemez? Rüzgar, güneş, ............... enerjileri yenilenebilir enerji kaynaklarıdırCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlık sembollerimizden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatm vardır. Bilgilerin depolandığı donanım birimidir.— Manyetik disklerin bir araya gelmesiyle oluşur.— Çeşitli boyut ve kapasiteye sahiptirler.— Günümüzde kapasiteler sürekli artmakta,— Buna rağmen maliyetleri düşmektedir.Yukarıdaki özellikler donanım birimlerinden hangisine aittir? O, 29 Ekimde cumhuriyeti ilan etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, cumhurbaşkanı olarak kimi seçmiştir? Aşağıdaki sayılardan hangisi, 60 sayısına daha yakındır? Medineye hicretten sonra peygamberimizin Ensarla Muhaciri kardeş yapması, Yahudilerle anlaşma metni imzalaması, savaş halindeki iki kabileyi barıştırmasıyla peygamberimiz öncelikle neyi amaçlamıştır? Ceyda ile annesinin ağırlıkları toplamı 93.478 kg dır. Ceyda 26,89 kg olduğuna göre annesinin ağırlığı kaç kg dır? 27 + 30 = ? İşlemin sonucu kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir