S:1

Annem bu akşam çay demlemedi. cümlesindeki eş sesli kelime hangisidir?

Annem bu akşam çay demlemedi. cümlesindeki eş sesli kelime hangisidir? sorunun cevabı "çay" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir? Aşağıdakilerden hangisi aşı yapılan yerlerden biri değildir?   Çevresi 21 cm olan bir ikizkenar üçgenin eşkenarlarından biri 6 cm ise üçüncü kenar kaç cm’dir? Tüketim mallarının özelliklerine yönelik, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın gözlemlenebilen katmanlarından birisi değildir? Bir kenarının uzunluğu 19 m olan eşkenar üçgen şeklindeki bir sahanın çevresi kaç metredir? Bir çıkarma işleminde çıkan sayı 216, fark ise çıkanın 2 katından 9 eksiktir. Buna göre, eksilen sayı kaçtır? Şiirde gelenek tespit edilirken aşağıdakilerden hangileri temel öge kabul edilir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi çekim eki almıştır? Bir gün adamın biri Hz. Peygamber’in huzuruna geldi ve kendisinden bir binek hayvanı istedi. Hz. Muhammed (sav.) de ona, “Peki, sana bir dişi deve yavrusu vereyim mi?” diye takıldı. Adamcağız, “Ey Allah’ın Resulü, ben sizden bir binek istiyorum, dişi deve yavrusunu ne yapayım?” dedi. Hz. Peygamber gülerek “Bütün develer, dişi develerin yavrusu değil midir?” diye açıkladıktan sonra adama yardımcı oldu.Bu metinden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi “vatan” sözcüğüyle eş anlamlıdır? 4 düzine fındıkla 3 deste fındık kaç fındık eder? I. Kütahya Eskişehir SavaşıII. Sakarya SavaşıIII. Büyük TaarruzYukarıdaki savaşların hangilerinde orduyu Mustafa Kemal komuta etmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Bilinçli tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Aşağıdakilerden hangisi şimdiki zamanı gösterir? Aşağıda verilen olaylardan hangisi sürtünme- yi artırmak amacıyla yapılmıştır? Alkolden en fazla etkilenen organ aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen vücut kısımlarının hangisinde yassı kemik bulunur? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur? Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerine ait bir özellik değildir?  Aşağıda verilenlerden hangisi  ağ türlerinden değildir?  Davet edildiği konakta iftarını yapmış olan misafire, ev sahibinin sevap işlemesine vesile olduğu için teşekküren verilen bir hediye aşağıdakilerden hangisidir? Bölenin 14 ve bölümün 136 olduğu bir bölme işleminde bölünen sayı en fazla kaçolabilir? "Borç uzayınca kalır, dert uzayınca alır." atasözündeki fiiller hangi seçenekte verilmiştir? İslam dinine göre Allah tarafından yasaklanan söz ve davranışlara ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uyulmayarak yazım yanlışı yapılmıştır? 840283 sayısında 2 rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? “Yüksek bir yerden kopan kar kütlesi, dağın ya- maçlarında tutunamayıp aşağıya doğru büyüye- rek yuvarlanması sonucunda oluştu.”Yukarıda hangi doğal afetten söz edilmektedir? Dil bilginleri diller arasında görülen ses  sistemi, yapı, söz dizimi, söz varlığı gibi birtakım benzerliklerden yola çıkarak dünya dillerini ---- adını verdikleri gruplara ayırmıştır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? I- VarlıkII- AhlakIII- SiyasetYukarıda verilenlerden hangileri felsefenin ele aldığı konulardandır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi daha fazla sözcükten oluşmuştur? Aşağıdakilerden hangisi ile yön bulunmaz? Hareket eden cisimlerin hareketini zorlaştıran veya durduran kuvvete ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin başına verilen ifade doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (    ) Ultrason ve röntgen cihazları sağlık alanında kullanılan teknolojik araçlardır.(    ) İnsanların ilgileri, ihtiyaçları benzer olabileceği gibi farklı da olabilir.(    ) Hayatımızda önemli yer tutan icatlar zaman içerisinde farklı bilim insanları tarafından geliştirilmiştir.(    ) İnsanların dış görünüşleri birbirine benzer.(    ) İsteklerimiz ihtiyaçlarımızdan önce gelir. Televizyondaki ağır çekimde kazanın nasıl olduğu açıkça görülüyor.Bu cümlede altı çizili kelimenin anlamca karşıtı aşağıdakilerden hangisidir? 8 yarım kivi kaç bütün kivi eder? Allah'ın (c.c.) her şeyi işitmesi anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Olayların oluş tarihlerine göre sıralanarak sunulmasına …………..denir. Açık oturumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir