Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
İhlas suresinin konusu aşağıdaki kavramların hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
İhlas suresinin konusu aşağıdaki kavramların hangisidir? sorunun cevabı "Tevhid" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Okuldaki sorumluluklarından biri değildir? “ Al kirazlar dalda sallanıyor. “ cümlesindeki altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Hangisi sözlükte önce gelir? Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ın kitap haline getirilmesine denir?  Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Ekonomik değere sahip mineral ya da kayaçlara ne denir?  Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir? “Yaşlı kadın, ormanın kenarındaki evde kendi hâlinde yaşarmış.”Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakıflar ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce açılacak veya işletilecek yurt pansiyon ve benzeri kurumların açılması,devri,nakli ve kapatılmasıyla ilgili esasları belirlemek ve denetlemek  işleri yürütme görevi MEB ‘nın hangi birimine/müdürlüğüne verilmiştir? Avrupa ortak para birimi olan EURO kaç yılında resmen tedavüle giderek, 12 ülkede kullanılmaya başladı? İbadet, insanı Allah’a yaklaştıran en güzel vasıtadır. Allah ile iletişim kur- manın bir yoludur. Bu sayede insanın Allah katındaki değeri yükselir. İbadet kişiyi rahatlatır, huzura sevk eder. Böylece kişi ile Allah arasında güçlü bir bağ oluşur.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? “Akıl yaşta değil, baştadır.” Atasözünde hangi sözcüğün eş seslisi (sesteşi) vardır?