S:1

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin bilinçli bir vatandaş olarak gelişmemize katkılarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin bilinçli bir vatandaş olarak gelişmemize katkılarından biri değildir? sorunun cevabı "Hastalıkların nedenini araştırmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Kapodokya hangi ilimizdedir? Denizin derinliklerine inildikçe görme olayının zorlaşmasının nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir? Ayak değmeyen yerlerde açarsa bir gül,Kokla onu,sonra kahkalarla, neşeyle gül.Yukarıdaki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? Ayrı ayrı kaplarda bulunan 2 kilogramlık, 450 gramlık ve 120 gramlık un büyük bir kapta toplanıyor. Buna göre büyük kapta kaç gram un bulunur? Sınıfımızın boyu 8 metredir. Eni ise 5 m 40 cmdir. Sınıfımızın boyu eninden kaç santimetre fazladır ? Orhan Bey Döneminde;I. Divan örgütünün kurulmasıII. İznikte ilk medresenin açılmasıIII. Vezirlik makamının oluşturulmasıgibi gelişmelerden hangileri doğrudan devlet yönetimi ile ilgilidir? I - KalpII - DamarIII - KanYukarıda verilen organ ve yapıların ortak özelliği hangisidir? Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz(........) İnsanın varlığını sürdürebilmesi için hayati öneme sahip olan her şeye istek denir.(........) Sinemaya gitmek, tiyatro izlemek, futbol maçına katılmak sosyal ihtiyaçlarımızdandır.(........) Beslenme, barınma, giyinme dışındaki bazı ihtiyaçlar kişiden kişiye değişebilir.(........) Alışveriş listesi yapmanın bilinçli tüketici olmakla ilgisi yoktur.(........) Aile bütçesinde; kazanılan paraya gider, yapılan harcamalara ise gelir denir. Hangi seçenekteki eşyanın adında alfabemizin hem ilk hem son harfi bulunmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi forum başkanında bulunması gereken özelliklerden biri değildir? Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçiş ilk kez ne zaman olmuştur? D, E,F, G, Ğ, .... örüntüsü aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile tamamlanırsa doğru olur? Aşağıdakilerden hangisinde abur cubur un tanımı yapılmıştır? Hz.Muhammede hangi yıllar arasında indirilmiştir? Bu peygambere Allah büyük bir gemi yapmasını emretmiştir. Gemi tamamlanınca gemiye, kendisine inananları ve her hayvandan birer çift bindirmesini emretmiştir Sonrasında büyük bir tufan ( yağmur ) başlamıştır. Gemiye binenler kurtulmuştur.Yukarıda hangi peygamberden söz edilmektedir? Bir genin diziliminde meydana gelen değişimlere mutasyon denir.Mutasyonlar için,I. Genetik varyasyonlara neden olur.II. Vücut hücrelerindeki mutasyon bireyi etkiler.III. Eşey hücrelerindeki mutasyon nesillere aktarılır.verilenlerden hangileri doğrudur? 02 + 23 + 41 + 102 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Halkçılık ilkesi bütün vatandaşların kanun önünde eşit olmasını ve kimseye ayrıcalık tanınmamasını öngörür.Buna göre, aşağıdaki yeniliklerden hangisi halkçılık ilkesiyle doğrudan ilgili olabilir? İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebi ile karada ve denizde bozulma ortaya çıktı. (Rum 41) Bu ayet aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir. Aşağıda verilen karışımlardan hangisinin ayrıştırma yöntemi yanlış verilmiştir? Dünya yüzeyinin taş, toprak ve kaya gibi maddelerden oluşan; üzerinde dağlar, ovalar, çukurlar buluna katmanı aşağıdakilerden hangisidir? Protista aleminde yer alan canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I can ride a bike...... I cantdrive a car. Cümlesinde noktalı yere gelecek kelimenin Türkçesi nedir? Trikosist adı verilen zehirli ipliksi zıpkınlar sayesinde düşmanlarına karşı savunma yapan, aynı zamanda bu yapıları avlanmada kullanan protista grubu aşağıdakilerden hangisidir? 1. Dünya savaşında Almanyanın Osmanlı Devletini yanına çekmek istemesinin sebeplerinden biri değildir ? Aşağıda verilen özelliklerden hangisi nemli bölgeye uyum sağlamış bitkilerdegörülmez? Aşağıdakilerden hangisi basit bir elektrik devresinin enerji kaynağıdır? Hz. Muhammed (sav.) kişinin, arkadaşını seçerken dikkat etmesi gerektiğini ifade etmiştir. Buna göre iyi bir insanla arkadaşlık eden kişi bu arkadaşlıktan olumlu etkilenip yarar görebilir, kötü biriyle arkadaşlık eden ise bundan olumsuz etkilenerek zarar görebilir.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Hz. Peygamberin bu öğretisi ile ilgilidir? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ne zaman sorusunun cevabı vardır? Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin temel kavramlarındandır? 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununa göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre ilköğretim okullarında öğretmenlerin yaz tatili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemine ait bir özellik değildir? 1. İnsanlar birbirlerini ilgilendiren konularda uzlaşmak zorundadır.2. Uzlaşırken sadece istemediklerimiz olsun diye kanıt sunarız.3. Uzlaşma aşamasında kendimizi haklı çıkarmak için sürekli konuşmalıyız. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi, nesep tarzında yazılan kitapların konusunu oluşturur? Annem bana her gün 4 lira veriyor. Kumbarama yalnızca annemin bana her gün verdiği bu paraları atıyorum. Kumbaramda 24 lira birikmiş.O halde annem bana kaç gün boyunca para verdi? Peygamberimizin Hz. Haticeden sonra çocuk sahibi olduğu tek eşidir. Yukarıdaki cümlede peygamberimizin hangi eşin den söz edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi sunumdan önce yapılması gerekenlerden değildir? Gençlik Haftası ne zaman kutlanır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir