S:1

Güneşin geometrik şekli ............................. benzer. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Güneşin geometrik şekli ............................. benzer. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Küre" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
“Can Batman carry a bus?” sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? …………………… Ankara’dır.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse olgu değil görüş cümlesi olur? Aşağıdakilerden hangisi paralelkenarın genel özelliklerinden biri değildir?  "Onlar babalarına bunu söyleyemezler."Cümlesinde sırasıyla hangi adıllar kullanılmıştır?       Amy: Look! There is a funfair in town at the weekend. There are many fun rides; bumper cars, big wheel and carrousel.Bill:That’s great. We can have fun together. I love bumper cars very much. How much is one ride?Jane:It’s one token and one token costs £2. It’s cheap.I want to get on carrousel. I think It is more enjoyable than bumper cars.Jane thinks carrousel is - - - -. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ‘’çalışkan’’ kelimesiyle aynı hece sayıdadır? Aşağıdakilerden hangisi kişi öldükten sonra bile sevabının artmasına vesile olan işlerden değildir? “Allah  emanetleri  ehline  vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman  adaletle  hükmetmenizi  emreder…”  (Nisâ  suresi,  58.  ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayette vurgulanan konulardan biridir? İç Anadolu, yeryüzü şekillerinin fazla dağlık olmadığı; ova ve platolarla kaplı bir bölgedir. Orman örtüsü bakımından fakirdir. Özellikle ilkbahar aylarında sağanak yağışların etkisi altındadır.Bu parçaya göre İç Anadolu Bölgesi’nde aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin daha etkili olması beklenir? 94 tane misketimin bir kısmını arkadaşıma verdikten sonra bana 47 tane misket kaldı. Acaba arkadaşıma kaç tane misket verdim? Power point sunumuzu hangi kısayol tuşu ile gösteri olarak başlatırız?  73 - 63  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? She was walking when - - - - . Helikopterler hangi hayvandan esinlenerek tasarlanmıştır? Yaser 7, ablası Yasemin 17 yaşındadır. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın ilan edilme nedenlerinden biri değildir? Gelişmişlik seviyesi yüksek olan ülkeler arasında ticaret yoğunluğu fazla olmaktadır.Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen ülkeler arasında ticaret yoğunluğu daha fazladır? Karadeniz bölgesine özgü olan halk oyunu hangisidir? İki bölgenin bitki topluluklarının benzer olmasının aşağıdaki özelliklerinden hangisinin benzer olmasıyla ilişkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir? Güneş'ten gelen ısı ve ışık enerjisi hangi maddeler sayesinde ortaya çıkar? “Kurak, kurban, kuru, kuram”Yukarıdaki kelimeler sözcük sırasına göre sıralandığında hangisi ikinci sırada yer alır? Bir ülkede iş bölümünün gelişmesine, ekonomininyapısında sanayileşmeye doğru bir eğilime, büyük şehirlerin kurulmasına ve oluşmasına yol açannüfusun etkisi aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi Stratejik yönetim sistemi içinde kullanılan araçlardandır? (–5)4 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Kurtuluş savaşının askeri safhası sona erip diplomatik safhasının başlaması ne ile gerçekleşmiştir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığını ifade etmektedir? Tanpınar; vezin, kafiye ve nazım şekillerini şiirin gerçek bünyesine sonradan eklemlenen, dışarıdan gelme lüzumsuz bir ilave olarak görmez. Tersine bunları şiirin düzenini oluşturmak, mükemmeliyet dediğimiz kıvılcımları çıkartmak için zekânın madde ile mücadelesini temin eden esaslı bir unsur olarak  görür.Bu parça hangi makale türüne örnektir? I. Virüs, bakteri ve mantarlara karşı dayanıklı bitkiler geliştirmek.II. Bitkileri bazı faydalı maddeler bakımından zenginleştirmek.III. Bir organizmanın var olan genetik yapısını değiştirmek.Yukarıda verilenlerden hangileri biyoteknoloji uygulamalarının topluma sağladığı yararlardan biridir? Peygamberimizin doğduğu kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir? Okulumuzda hangi gün bayrak töreni yapılmaz? Iğdır’da Güneş’in İzmir’den önce doğmasının sebebi nedir? Bir özellik için, annesinden normal aleli, babasından hastalıkla ilgili aleli alan bireylere o özellik bakımından taşıyıcı denir.Buna göre, hangi genotipe sahip anne-babanın doğacak çocuklarının taşıyıcı olma olasılığı en fazladır? (A: Sağlam, a: Hastalık alelidir.) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk Devleti ve Beylikleri’nden biri değildir? Duydun mi e kız komşi hamsi çıkti bu sabah Essah mi deyisun hatun,duyamadım vah vah vah Sen almişsan bize de bir tavaluk ödünç ver Dört batman aldum ancak üçini bizim bey yer Başımıza geleni gördün mi komşi hanım Bahçede pişir bari kokusini alalım…. Yukardaki şiirde bahsi geçen “hamsi” hangi ilimize aittir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir benzetme yoktur? Bir bilgisayarda aşağıdaki parçalardan hangisi olmasa da bilgisayar çalışır? Aşağıda verilen karışımlardan hangisi heterojen bir karışımdır? Asal sayılarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir