S:1

"zayıf"sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

"zayıf"sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "şişman" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Kişilerin din, mezhep, etnik köken, asalet, makam gözetilmeksizin yasalar karşısında farklı muamele görmemesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Rakamları toplamı 4008 olan bir sayı içinI. En az 446 basamaklı bir sayıdır.II. Birler basamağı 3’tür.III. Basamak sayısı en az iken rakamlarından biri 3’tür.ifadelerinden hangisi veya hangileri her zaman doğrudur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Deterjanın temel bileşenlerinden biri - - - - . Bunlar sularda bulunan Ca2+ve Mg2+ iyonlarının ortamda bulunan Na+ iyonları ile değiştirilmesini sağlar.Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi atıkların geri dönüşüm yapılmasının sağladığı yararlardan biri  değildir? (I) Destanların ortaya çıkışları, sözlü olarak yayılmalarıtarihin ilk çağlarına rastlar.  (II) Manzum olarak söylenmeleri ve yazıya geçirilmeleri ise çok sonra olmuştur. (III) Destan yaratmış bir millet olmak, köklü bir geçmişe sahip olmakla mümkündür. (IV) Destan oluşturacak kadar köklü bir geçmişe sahip olmayan milletlerin destanı da yoktur. (V) Destanlar abartılı anlatımlarına rağmen evrensel konuları işleyerek bütün milletlere ait olur.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde destanlarla ilgili bilgi yanlışı vardır? In today’s digital age - - - - loses its significance.  Okumayı severim ya, çok okumuş bir kişi olduğumu söyleyemem.  Şimdiye dek okuduğum kitaplar, öyle sanıyorum, dört beş yüzü geçmez. Oysa ben yaşta, bin beş yüz kitap okumuş olmalıydım. Neden okumazdım, okuyamadım? Ancak tat aldığım kitapları okurum. Çoğunlukla biraz karıştırdıktan sonra, sıkıyor beni diye, bırakıveririm.Paragraftan aşağıdaki düşüncelerden hangisi çıkarılamaz? Yerden yüksek oyununda, önce oyun için bir ebe seçilir. Ebe kendisiyle aynı yükseklikte olanları ebelemeye çalışır. Oyuncular yüksek bir yere kaçmaya çalışırlar.Yukarıda verilen bilgiye göre yerden yüksek oyununun çocuklara nasıl bir katkı sağladığı söylenebilir? Aşağıda verilen eserlerden hangisinin türü halk hikâyesi değildir?  Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini etkilemez? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kloroplast bulunduran tek hücreli bir canlı ile ilgili,I. DNA sitoplazmada dağılmış durumdadır.II. Metabolik olaylar zarlı organellerde gerçekleşir.III. Fotosentez yaparak kendi besinini üretir.verilenlerden hangileri söylenebilir? Osmanlı Devleti’ nde taht kavgaları ilk defa ne zaman yaşanmaya başlamıştır? “Kalabalık” sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin kız çocukları Fatima ,Rukiye ,Ümmü Gülsüm ve ……………….dirBoş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmedlir? I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılmasıII. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılmasıIII. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılmasıAraç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır? Mevaliden alınan cizye vergisini kaldıran Emevi halifesi aşağıdakilerden hangisidir? Hangi seçenekte Koray’ın diğerlerinden farklı bir özelliği betimlenmiştir?  “Kim bir Müslüman’ın bu dünyada ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.” Bu hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? “Minik karıncalar, telaşlı adımlarla yuvalarına gidiyordu.” cümlesindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? “Düştü” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Ülkemizde yüksek dağlık alanlarda oluşan gür çayırlarda, aşağıda verilen ekonomik faaliyet- lerden hangisi yapılır? Aşağıdaki Araçlardan Hangisine Hafıza Depolama Aracı Değildir? Belgin,mutfakta yemek hazırlarken gaz kokusu alıyor. Ocağa baktığında ocağı açık unuttuğu fark ediyor.Yukarıdaki olayla ilgili aşağıdaki  yorumlardan hangisi yapılamaz? Ne oldu çocukluğumKöşelerinde nefes nefes koştuğum Odalar?Ortalarında tahta at koşturduğum Geniş sofalar?Sofalarda gizli yuvalarım, gizli yerlerim...Bu şiirin bütününde aşağıdakilerin hangisin- den söz edilmektedir? I. Yönü değişebilirII. Hızı artabilirIII. DurabilirHareketli cisimlere kuvvet uygulandığında hangileri gerçekleşir? Aşağıda yer alan kuruluşların hangisi insanlara kötü günlerinde yardımı amaçlar? Yön bulmak için seçeneklerin hangisinden yararlanamayız? 100 : [(3 + ( 9 + 2) . 2 ] + 20 : 5 = işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bataklık alanlarında ya da taban suyu seviyesinin yüksek olduğu alanlarda genellikle aşağıdaki toprak tiplerinden hangisi yaygındır? Mustafa Kemal askeri okuldan hangi rütbeyle mezun olmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi”nin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Çatalhöyük günümüzde aşağıdaki şehirlerimizden hangisinin sınırları içerisinde yer almaktadır? Duvara çivi çakan birinin aşağıdaki duyu organlarından hangisini kullanmasına gerek yoktur? Size oyuncak verilecek olsa, hangi şıkkı seçerseniz en çok kaleme sahip olursunuz? Peygamber Efendimiz’in başı Hz. Ayşe’nin dizinin üzerindeydi, üzerine bir baygınlık geldi. Kısa bir süre sonra gözünü açıp evin tavanına doğru dikti ve son bir söz söyleyip vefat etti. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz’in vefat etmeden önce söylediği son sözüdür? Aşağıdakilerden hangisi deprem anında yapılması gerekenlerden biri değildir?  Aşağıdaki şekillerden hangisinin köşe sayısı diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki şıkların hangisinde en büyük kıta ve en büyük okyanus birlikte verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir