S:1

I. Magellan
II. Biruni
III. Kepler
Yukarıda verilenlerden hangileri Dünyanın şeklinin küreye benzediğini söylemiştir?

I. MagellanII. BiruniIII. KeplerYukarıda verilenlerden hangileri Dünyanın şeklinin küreye benzediğini söylemiştir? sorunun cevabı " II ve III " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bütün maddeler için ortak bir özelliktir? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsur değildir? Kolay ve çabuk kırılan, toz haline gelebilen maddeler kırılgan maddelerdir.Yukarıda verilen tanıma göre aşağıdaki maddelerden hangisi yumuşak maddedir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojiyi bilinçsizce kullanmayı anlatır? Aşağıdaki duygulardan hangisi olumludur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük sesli uyumuna uymaz? Suna is a hardworking student. She - - - - does her homework regularly. Eğer ümmetime zahmet vermeyecek olsaydım her abdestte misvak kullanmalarını emrederdim hadisi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumunu bozan bir ek almamıştır? Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şekline benzemektedir? Herkez Tırabzona gitti. Ben yalnız kaldım. 1 2 3Yukarıdaki cümlede kaç numaralı sözcüklerin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Ali : In my opinion, skiing is very enjoyable.Murat : ........................ Skiing is very boring.I prefer cycling to skiing. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden daha fazla yapım eki almıştır? Aşağıdakilerden hangisi dil bilgisinin bölümlerinden biri değildir? Aşağıda verilen hastalıklardan hangisinin nedeni hastalık yapan mantarlar değildir? Heyelanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Avrupada kilise ve din adamlarına olan güvenin azalmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Beytül-Hikmenin kurulduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir? Mardin evlerinin neredeyse tamamının yapımında da kullanılan malzeme taştır, bu taşlar normal taştan ayrı olarak açık renkli sarımsı bir yapıdadır. Mardin de yapı malzemesi olarak taş tercih edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? I. Attila Destanı – Hun TürkleriII. Ergenekon Destanı – Göktürkler III. Göç Destanı – Saka TürkleriIV. Alp Er Tunga Destanı – UygurlarYukarıda numaralanmış destan – devlet eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? Bir topluma önderlik edip, insanları eğitip güzel davranışlara yönlendirme görevini yerine getiren kimselerin akıllı ve zeki olmaları şarttır. Yukarıda anlatılan özellik peygamberlerin sıfatlarından hangisidir? Hangi cümlenin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti konmalıdır? Uzun kenarı 18 m, kısa kenarı 8 m olan dikdörtgenin uzun kenarı 4 m kısaltılıp, kısa kenarı 4 m arttırılırsa çevre uzunluğu ne olur? Geceleyin yüzümüzü kutup yıldızına döndüğümüzde, sağ kolumuz hangi yönü gösterir? Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ilk ordu hangisidir? Ders zili çaldıktan sonra sınıfa giren Selinin aşağıdakilerin hangisini yapması doğru olur? 21 Martta, K merkezinde Güneş tam tepe noktasına ulaşmış iken, aynı anda H merkezinde Güneş tepe noktasına ulaşmamıştır.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonucu olarak gösterilebilir? Günümüzde kullandığımız alfabe ......................... Uygarlığı tarafından bulunmuşturCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bilgisayar virüslerinden korunmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz? Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının nedenlerinden değildir? 357 sayısına kaç eklersek 8 yüzlük 5 onluk 3 birlik elde ederiz? Internet addiction is an increasing problem not only among teenagers but also adults. The Internet wasnt much more accessible to people than it is now. The Internet is everywhere now. It provides people lots of information, pleasure and an escape from the stress of real life. It makes you feel free. These things cause addiction. And it is very hard to get rid of an addiction. Think twice. Dont forget that the Internet takes most of your time and time is the most valuable thing in your life. It is your choice. According to the paragraph, - - - - . Ayşe, ev ödevi için bir araştırma yapmak istiyor. Ancak az zamanı var. Ayşe aşağıdakilerden hangisini kullanmalıdır? Ali altı yaşında okula başladı. Ali hangi hakkını kullanmaya başlamıştır? ( 1 ) Kitabın rengârenk kapağı ilgimi çekmişti, kitabı bu yüzden aldım. ( 2 ) Ama kapaktaki renklerin bir aldatmaca olduğunu anladım. ( 3 ) Konusu sıradan, karakterleri bana yabancı bir kitaptı. ( 4 ) Bu sıkıcılığın içinde yakaladığım anlatım güzellikleri biraz yüzümü güldürdü. Numaralanmış cümlelerin hangisinde sözü edilen kitabın olumlu ve olumsuz özellikleri bir arada verilmiştir? ‘‘Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf! bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. (İsrâ suresi, 23. ayet)Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi çocukların anne babalarına karşı görevlerinden biri değildir? Aşağıdakilerin hangisi eş sesli bir kelimedir? Çay sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ırmak anlamına gelmektedir? Aşağıdakilerden hangisi Uygurlara ait bir özellik değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir