S:1

Besmele, her hayırlı işin başında söylenir.Bu açıklamaya göre besleme hangi durumda söylenmez?

Besmele, her hayırlı işin başında söylenir.Bu açıklamaya göre besleme hangi durumda söylenmez? sorunun cevabı "Kavga ederken" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Bir kenarı uzunluğu 6 cm olan kare ile uzun kenarının uzunluğu 9 cm olan dikdörtgenin alanları eşit olduğuna göre; dikdörtgenin kısa kenarı kaç cmdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması kuralına uyan bir kelime yoktur? Timur İmparatorluğunun kurucusu kimdir? Aşağıdaki cümlelerde bulunan -ki lerden hangisi ilgi zamiridir? Ben çantama havlu ( ) şapka ve güneş kremi koydum ( ) Kumsala giderken sen de yanına çanta alacak mısın ( )Bu metinde ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Aşağıdaki kurum adlarından hangisi yanlış yazılmıştır? 70'ten küçük en büyük iki asal sayının toplamı kaçtır? Veda hutbesinde Hz. Peygamberin Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. diye ifade ettiği şeyler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi ilk müslüman olanlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi öncelikli ihtiyacımızdır? Aşağıdaki ayetlerden hangisi, anlam bakı­mından diğerlerinden farklıdır? "23" sayısında ​3‘ ün basamak değeri kaçtır? Baharda gelinlik kız gibi süzülen Osmaniye, güzel bir Akdeniz ilidir.Bu cümledeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisin- de vardır? Yüce Allahın her şeyi görmesini ifade eden sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdan biridir? Mehtap ve arkadaşları araştırmaları sonucunda dinin evrensel bir gerçeklik olduğu fikrine vardılar. Onlardan hangisinin dile getirdiği görüş, bu fikri kanıtlamaz? E-Devletin web site adresi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sünnet olan namazlardan değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Aya inen astronot, yanında götürdüğü iki özdeş taşı birbirine vurduğunda ses duymuyor.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? I. MevzuataII. Performans ölçütlerineIII. Stratejik plan ve programlaraIV. Hizmet kalite standartlarına652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Bakanlığın her kademedeki yöneticileri görevlerini, yukarıdakilerden hangilerine uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludurlar? Budizm'in üç cevher anlamına gelen kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü addır? (Resûlüm!) Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın! (Şuarâ suresi, 3. ayet) Bu ayette Hz. Muhammed (sav.)in aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır? Aşağıdaki buluşlardan hangisini tekerleğin bulunuşu ile ilişkilendirebiliriz? Aşağıdakilerden hangisi münazaranın amaçlarından biri değildir? Kafeste sözcüğü adın hangi durumuna örnektir? ‘‘Ey müminlerin annesi, Allah Resülünün ahlakı ne idi? Diye soran adama Peygamberimizin eşi Hz. Ayşe şu cevabı vermiştir: ‘‘Sen Kuran okumuyor musun? Allah Resulünün ahlakı Kurandı. Hz. Ayşenin verdiği bu cevaptan hangi sonucu çıkartmamız gerekir? Hz. Muhammed (sav.) kendisine ilk vahiy geldiğinde çok heyecanlanmış ve korkmuştu. İçinde bulunduğu sıkıntıyı eşine anlatmıştı. Eşi de Ona bu sıkıntılı anında yardımcı olmuş ve destek vermişti.Bu metin Hz. Muhammed (sav.) ve ailesinin hangi yönüne örnek oluşturmaktadır? İyi bir grup çalışması için ne gereklidir? Tehlikeli kimyasalların ambalajları üzerinde uyarı sembolleri bulunmaktadır. Bu uyarı sembolleri;I. Kimyasalın vereceği zararların önceden bilinmesi.II. Kimyasalın molekül formülünün bilinmesi.III. İnsan sağlığının korunması için alınması gerekenönlemlerin belirlenmesi.verilenlerden hangilerini sağlar? Kuran-ı Kerim hangi sahabe zamanında kitap haline getirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisini yaparak annemize yardımcı olabiliriz? Aşağıdaki ifadelerde belirtilen kişilerden hangisi pasif içici olur? Aşağıdakilerden hangisi adli psikologun rollerinden biridir? Osmanlı Devleti Trablusgarpı aşağıdakilerden hangisi ile İtalyaya bırakmıştır? Yazı, tüm insanlığın ortak hafızasıdır. cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir? Beslemişken bu kadar âdemi ihsâniyleGitti bîçâre vatan ağlıyarak şâniyleYaz bu mersiyeyi taşa şühedâ kanıyleVatanın bağrına düşman dayadı hançeriniYoğimiş kurtaracak bahtı kara mâderiniBu şiirin şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ait olduğu söylenebilir? Modern felsefe Descartes ile birlikte açık ve seçik doğ- ruları aramaya başlamıştır. Descartesin bu çabasıyla artık felsefe, insan bilgisinin olanaklarını, neyi bilip neyi bilemeyeceğini, nasıl doğru bilgi elde edileceğini araştırmaya yönelmiştir.Bu parçada felsefenin hangi disiplinine ait problemlere değinilmektedir? Bilgisayarda çalışan, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımlar bütününe .............................denir.Boş bırakılan yere uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir