S:1

Aşağıdakilerden hangisi maden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi maden değildir? sorunun cevabı "Toprak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
İstanbul Hükümeti nin Milli Mücadeleyi ve Temsil Heyetini resmen tanıdığı olay aşağıdakilerden hangisidir? Bir gün Ebu Zer, Bilal-i Habeşi ile tartıştı ve onu, Kara kadının oğlu! diyerek aşağıladı. Durum Hz. Peygambere haber verilince Hz. Peygamber (s.a.) çok kızdı ve Ebu Zere:— Ey Ebu Zer! Sen Bilali, annesinin renginden dolayı ayıplamışsın öyle mi? Demek ki sen Müslümanlığı kabul etmene rağmen hâlâ cahilce düşünüyorsun, dedi.Yukarıda anlatılan olayda Ebu Zer (r.a) İslamın hangi prensibine dikkat etmemiştir? Kütüpaneye kitap okumaya gidelim mi? 1 2 3Cümlesinde yanlış yazılmış kelime hangisidir? I like Bodrum very much. I .................... to buy a summer house there.A) preferB) wantC) haveD) need İslam dininde bir kimsenin Müslüman olabilmesinin ilk şartıdır. Bu sözü kalpten tasdik ederek dil ile söylemek gerekir.Yukarda açıklaması verilen İslamın şartı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi zincirleme isim tamlamasıdır? Harbe giden sarı saçlı çocukGene böyle güzel dönDudaklarında deniz kokusuKirpiklerinde tuzHarbe giden sarı saçlı çocukBu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Atatürkün inkılapçılık anlayışı, zamana göre geri kalmış kurumların kaldırılarak yerine ilerlemeyi ve gelişmeyi kolaylaştıracak kurumların konması esasına dayanır. Dünyadaki gelişmeleri izleyerek daima ileri gitmeyi ön görür.Buna göre inkılapçılık ilkesi ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? Bir kenarı 38 cm olan bir karenin çevresi kaç cmdir? Hz. Ademin eşinin ismi nedir? Nefes borusundan gelen hava, ağız boşluğu içerisinde herhangi bir bölgede sese dönüşür. Bu sesin oluşmasına ne ad verilir? Selim' in bir deste çorabı var. Garip' in çorap sayısı ise Selim' in çorap sayısının iki katı kadardır. İkisinin çorapları toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi kuşlara ait yanlış bir ifadedir? Hz. Muhammed kulların kıyamette hesap verecekleri ilk ibadetin namaz olduğunu ifade etmiştir. Bu sözüyle namazın hangi yönüne dikkat çekmiştir? Ses kaydedilen plakların dinlenmesini sağlayan teknolojik ürün...................Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dengeli beslenmeye uygun değildir? I. Doğu II.Kuzeybatı III. Kar Yukarıda verilen kavramların sınıflandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Ak akçe .................. gün içindir. Cümlesi hangisi ile tamamlanabilir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlığın hizmet birimlerinden biridir? Kur'an'ı Kerim kac sureden oluşur? Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecine katkı sağlayan unsurlardan değildir? Yılın ilk ayı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden biridir? Doğada büyük yer tutan bir veya birden fazla mineralden oluşan kaya ve taş parçalarına .......................... adı verilmektedir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Uşi Antlaşması ile Rodos ve Oniki Adanın yönetimi geçici olarak hangi devlete bırakılmıştır?A) İtalyaB) İngiltereC) RusyaD) Fransa 1. Bölgeden 1990dan beri ham petrol çıkarılıyor.2. Konuşmalarından onun ham biri olduğunu anlamıştım.3. Ham muzun tadı şeker gibiydi.4. Çarşıdan aldığım kavun ham çıktı.Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde ham sözcüğü mecaz anlamda kullanlmıştır? Türkçe Öğretmeni Ebru Hanım, kompozisyon sınavındaki yönergede;• Uygun başlık oluşturma• Giriş - Gelişme - Sonuç paragraflarının bütünlüğü• Konunun, okuyucuya akıcı ve doğru aktarılması• Dilbilgisi kuralları ve noktalama işaretlerinin doğru kullanılmasıgibi ölçütlere göre değerlendirme yapacağını belirtmiştir. Ancak puanlama işlemi esnasında sınavı bitirme sırasına göre bazı öğrencilere ek puanlar vermiştir.Bu durumla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi söylenemez? Mustafa Kemalin çocukluk ve gençlik hayatını şekillendiren şehirler Selanik ve Manastır olmuştur. Balkanların merkezi kabul edilen bu iki önemli şehrin;I. Kozmopolit yapıda olmalarıII. Avrupadaki gelişme ve düşüncelerin etkisinin daha önce hissedilmesiIII. Siyasi örgütlenmelerin merkezi olmasıverilen özelliklerinden hangileri bu durum üzerinde etkili olmuştur? Ali 9 yaşındadır. Sima ise 8 yaşındadır. İkisinin yaşlarının toplamı kaçtır? Barış Manço, 1983te katıldığı Eurovision Şarkı Yarışmasından elenmesinin ardından aynı yıl Estağfurullah, Ne Haddimize adlı albümünü yapar ve 1984te Eurovisiona tekrar üç şarkı ile katılır. Bu kez finale kalmasına rağmen yarışmadan çekilir. Aynı yıl yaptığı 24 Ayar Manço albümünün gizemi de böylece çözülmüş olur.Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Paint Programını açmak için hangi yolu izlemeliyiz? Her gün yarım litre süt içen bir aile 30 günde kaç litre süt içer? Cebimde bulunan 80 liranın önce yarısını sonra kalan paramın da yarısını harcadım. Geriye kaç liram kaldı? Sözlükte son, sonra olan, son gün anlamlarına gelir. Dünya hayatından sonra başlayıp ebedî olarak devam edecek olan hayattır. Yukarıda sözü edilen İslamın inanç esası aşağıdakilerden hangisidir? 2100 - 2200 - 2300 - ............. - 2500 Yukarıdaki ritmik saymada noktalı yere hangi sayı gelmelidir? Dünyamızın katmanları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir? Aşağıda, ülkemizde çıkarılan madenler ve kullanım alanları verilmiştir. Yanlış eşleştirilmiş olan seçeneği işaretleyiniz. Sevinç sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? I. SofyaII. SelanikIII. ManastırIV. İstanbulMustafa Kemal yukarıdaki şehirlerin hangisinde eğitim amacıyla bulunmamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir