S:1

Kurtuluş Savaşı kimin önderliğinde kazanılmıştır?

Kurtuluş Savaşı kimin önderliğinde kazanılmıştır? sorunun cevabı "M. Kemal Atatürk" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Fax'la gönderilen mesajların resmî yazı ile kaç gün içinde teyit edilmesi gerekir?  Hemen herkesin bir gün anlatmak üzere beklettiği güzel bir hikâyesi vardır. Bu hikâyeler sabırla yıldızının parlayacağı anı bekler durur. Bazısı söylenmeden kalır, bazıları dilden dile aktarılıp anonimleşir. Çocukluktan kalma hüzünlü hikâyeler, lisedeki haşarılıklar, gündelik hayatın sıradanlığını delip geçen olağanüstü anlar, rastlaşmalar, tesadüfler, ilk aşklar, nesilden nesile miras bırakılan eşyalar, kayboluşlar ve buluşlar. Hepsi, insanlığın büyük nisyanından kaçmak için anlatılmayı bekler.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinin hangisinden yararlanılmıştır? Cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Hz. Yahya hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır? Din, insanın olduğu her yerde var olan, insanın doğumundan ölümüne kadar hayatının her evresinde karşı- sına çıkan ---- bir olgudur.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A)  I. Dört dizeden oluşan, uyak düzeni aaxa şeklinde olan halk şiirinin en küçük nazım biçimidir.II. Hece ölçüsünün sekizli kalıbıyla yazılan, dörtlük sayısı üç ile beş arasında değişen, kahramanlık temalı âşık tarzı halk şiiri nazım şeklidir.III. Türlü ezgilerle söylenen, bent ve kavuştak olmak üzere iki bölümden oluşan anonim halk şiiri nazım biçimidir.IV. Dört dizeli bentlerden oluşan, savaş, yangın, deprem, salgın hastalık gibi konuları işleyen, oldukça uzun bir nazım biçimidir.Numaralı cümlelerde aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı verilmemiştir?  Nuri o gün erkenden kalktı.İlk olarak yatağını topladı. Sonra lavaboya gitti ve elini yüzünü yıkadı. Annesine yaradım etmek için mutfağa gitti.Beraber kahvaltı hazırladılar.Babası ve kardeşi de uyanınca  hep beraber kahvaltı yaptılar.Yukarıdaki metinde hangi sorunun cevabı yoktur?  Aşağıdaki olayların hangisinde kuvvet söz konusu değildir?  Aşağıdaki katmanlardan hangisinin yapısında erimiş kayalardan oluşan magma bulunur? Çocuklardan hangisinin söylediği doğrudur? Göğü yükseltti ve dengeyi koydu. Sakın dengeyi bozmayın (Rahman 7-8) Aşağıdakilerden hangisi bu ayet ile çelişmektedir. Dar açılı bir üçgenin bir açısının alabileceği en büyük doğal sayı değeri kaçtır? Hollanda’da iklimin her mevsim yağışlı geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Yüksekliği yarıçapının iki katı olan bir dik silindir tabanın merkezinden geçecek şekilde düşey bir düzlemle kesilirse arakesiti aşağıdakilerden hangisi olur?  İlk inen Kur’an-ı Kerim ayetlerinde Allah’ın insanlara ilk emri ne olmuştur? Selma 28 kg’ dır. Sedat ise Selma’dan 17 daha ağırdır.İkisinin kütlelerinin toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ye karşı çıkartılan ayaklanmaları bastırmak için alınan  önlemlerden biri değildir?  4 deste çiçek, toplam kaç çiçek eder? Cumhuriyetin İlk yıllarında Afet İnan ve Burhan Toprak isimli öğrenciler öğrenim görmeleri              amacıyla devlet tarafından yurt dışına gönderilmişlerdir.   Bu iki öğrencinin yurtdışına gönderilmelerindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir? Med harfleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi namaz ibadetinin bireysel faydalarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi topluluk adı değildir? 15 dilim pastanın 3 dilimini ben yedim. Arkadaşlarıma da 7 dilim pasta ikram ettim. Kaç dilim pasta kaldı? Kur’an, insanları düşünüp araştırmaya teşvik etmiştir. Hz Muhammed (s.a.v) de kesin hüküm bildiren ayetler dışındaki konularda, farklı düşünce ve yorumlara da açık olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu olamaz? 40 : 4 – 5 +(4-2).2 = işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Süreksiz sert ünsüz olan “p, ç, t, k” ile biten sözcüklere ünlüyle başlayan ekler geldiğinde sözcük sonundaki bu ünsüzler değişime uğrar; p b’ye, ç c’ye, t d’ye, k g’ye veya ğ’ye dönüşür. Bu ses olayına ünsüz yumuşaması denir.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek yoktur? Türk dilinin tarihi gelişimi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? -Porselen-CamAşağıdakilerden hangisi her iki maddenin de belirleyici özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük bir varlığın kime ait olduğunu belirten bir ek almıştır? Toplumsal yaşamın düzenli olabilmesi için yasalara ihtiyaç vardır.Buna göre millet kabul ettiği anayasa ile kanun yapma yetkisini, aşağıdaki kurumlardan hangisine vermiştir? Allah’ın (c.c.) her şeyi işitmesi.​....................Boş bırakılan yere aşağıdaki sıfatlardan hangisi gelmelidir? Yarısı 3 karpuz eden karpuzların tamamı kaç karpuz eder? 52 x 399 şlemnn tahmn sonucu kaçtır? .  “Yalnızlığımı, çaresizliğimi unutamıyorum.”cümlesinde hangi ses olayı yoktur?  22 Haziran 1919'da yayımlanan Amasya Genelgesi'nde '' Ulusun geleceğini yine      ulusun  kendi iradesi belirleyecektir '' maddesinin yer almasında hangisi amaçlanmıştır?    Kuran-ı Kerim’de aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir? Çine ile Muğla arasındaki Gökbel Vadisi, hayranlıkla karışık müthiş bir dehşet uyandırıyordu insanda. Aklın alamayacağı kadar büyük kayalar gelişigüzel yığılmış, bütün tepeleri kaplamıştı. Bazıları sipsivri uçlarını başka kayalara saplamıştı. Aralarında o kadar ince bir denge vardı ki o virajlı, daracık yolda giderken kayaların arabayı altlarına alıverip ezecekleri korkusuna kapılıyordunuz.Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine aittir? 19 Mayıs Atatürk' ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ne zaman kutlanır? 1920’li ve 1930’lu yıllarda tiyatro eserlerinde toplum sorunları ekonomik yapı bağlamında değerlendirilmiştir. Toplumdaki hızlı değişimin ekonomik nedenlerinden çok ahlaki sonuçları üzerinde duran - - - - , manevi değerlerimizin yitirilmekte olduğunu sergilemiştir.Tohum, Bir Adam Yaratmak bu sanatçının eserlerinden bazılarıdır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Hangi seçenekte maddenin üç hali de bulunur?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir