S:1

47- 54 – 61 - ....- 75 örüntüsünde boş bırakılan yere aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?

47- 54 – 61 - ....- 75 örüntüsünde boş bırakılan yere aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "68" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdaki ifadelerden; doğru olanların başına(D), yanlış olanların başına(Y) yazınız (.......) Teknolojik ürünler yalnızca evde kullanılır.(.......) Cırt cırt bantlar akasya çiçeklerinden esinlenerek icat edilmiştir.(.......) Lagari Hasan Paşa,17.yy başlarında basit hava roketi ile ilk kez havalanmayı başarmıştır.(.......) SamuelMorse ampulü ilk bulan kişidir.(.......) Teknolojik ürünler tasarlanırken insan ihtiyaçları ve kullanım alanları düşünülmez. Yaz mevsiminde nasıl giyinmeliyiz? İhtiyar adam yavaşça koltuğa oturdu. Yukarıdaki tümcede altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Sonbaharın henüz başları... Yapraklar hâlâ canlı yeşil renklerini koruyor. Ama bu yıl çok ömürleri kalmadı. Önce yapraklar yavaş yavaş kırmızıya boyanacak. Sonbahar günleri geçip kışa yakla- şıldığında da sararacak. Dallardan yere düşen sarı yapraklar kahverengi renk alıp kuruyacak ve doğaya karışacak.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Matta, Markos, Luka ve Yuhanna aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? 1- İp üzerinden atlayıp ( )gitti.2-Damlaya ( ) damlaya göl olur.3-Eski ( ) püskü kıyafetlerini kaldırdı.4- Kitap ( ) defter aldı.Numaralanmış cümlelerden yay ayraçla belirtilen yerlerden hangisine virgül getirilebilir? Bir öğrenci duran yumuşak plastik topa ayağıyla çok kuvvetli vuruyor.Öğrenciler bu gözlemiyle uyguladığı kuvvetin cisimler üzerinde hangi etkilerini gözler? Bil- fiilinin 1.tekil şahıs şimdiki zamanın hikâyesine göre çekimi aşağıdakilerden han- gisidir? Ben boş duramam. Her zaman yapılacak bir iş bulurum. Kitap okurum, tarlada çalışırım, şiir yazarım, şarkı söylerim, dostlarımın ziyaretine giderim. Ben bunlarla da mutlu olurum. Oflayıp puflamayı sevmem. Canı sıkılan insanlara çok kızarım. Büyük işler peşinde koşarken küçük sevinçlerini yitiren insanlara acırım. Yukarıdaki parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmamıştır? What color is the bee ? Aşağıdakilerden hangisi radyonun bir özelliği olamaz? Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir? Ben, dağlarda unutulmuş bir ağaçtım. Yıllarca kendi kendime yaşadım. Bir sabah silkinerek uyandım. İki el, gövdeme ağır bir balta ile vuruyordu. Derin bir sızı duydum. Artık hayatım sona eriyor. dedim. Meğer aldanmışım. Biraz sonra iri gövdemle yere yıkıldım. İşçiler, beni arabaya koydular, kâğıt fabrikasına götürdüler. Elektrikli bir bıçkı, üzerimde türküler söyledi. Makinenin kocaman ağızlarında beni ezdiler, hamur yaptılar. Sonra ince ince açtılar, kuruttular, kâğıt oluverdim. Ağaç niçin aldandığını düşünmektedir? Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Suresinin özelliklerinden biri değildir? I. LiderlikII.VatanseverlikIII.Açık sözlülükYukarıdaki özelliklerden hangileri, Mustafa Kemalin Kurtuluş Savaşının her aşamasında Türk milletine önderlik ederek askerî alanda üstün başarılar elde etmesini sağlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi temel bir büyüklük değildir? Doğrusu mektupta sorulan her suale hemen cevap vermek kolay olmuyor. Bir kere bazıları çok çetin sualler soruyor, onların içinden çıkmaya benim bilgim kâfi gelmiyor. Bazı kimseler de serçe gibidir; akılları hep darıdadır. Gönül meselelerinin hâllini benden istiyorlar. Gönül meselesini de ne yazık ki bilgi ile hâlletmek her zaman mümkün değildir. Onun için dikkat ederseniz erbabı, bu gibi hâllerde daha çok kahve falına, el falına başvurur. Fala baktırmak veya bakmak ise çoktan beri yasak olduğundan onların gönül meselelerine dair suallerini de cevapsız bırakmak gerekiyor.Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Peygamberimizin süt kardeşi olan amcası hangisidir? İnterneti kullanırken dikkat etmemiz gereken kurallar vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisini kesinlikle yapmamalıyız? Aşağıdakileden hangisi 12 sayının asal çarpanlarından biridir? Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın Allah da ihtiyacını karşılar.Yukarıdaki hadislerde Müslüman da bulunması gereken özelliklerden hangisine işaret edilmiştir? Kanunla oluşturulan tekele ne ad verilir? Mary : What do you think about boxing?Carol : Well, in fact - - - - . I think it isnt a sport, just an ugly fight. Yerel sözcüklerle süslediği sade bir Türkçe ile şiirlerini geleneksel âşık şiiri nazım şekillerinden koşma, semai, destan şeklinde söyledi. Şiirlerini daha çok aşk, tasavvuf, hasret, tabiat ve hikmet temalarında söyledi. En yakın arkadaşı, sırdaşı sazıdır. Dostlar Beni Hatırlasın eserleri arasında yer alır.Hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir? 5L suyu, 250ml bardaklara paylaştırmak için kaç tane bardak gerekir? I. Aynı grupta aşağıdan yukarı doğru metal oksitlerin bazlık kuvveti artar.II. Aynı grupta aşağı doğru inildikçe ametal oksitlerin asitlik kuvveti azalır.III. Aynı grupta aşağı doğru indikçe atom çapı artar.Periyodik cetvel için verilenlerden hangileri doğrudur? Hz.Muhammed(s.a.v)in bildirdiğine göre dinin direği olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Lozan Barış Konferansında görüşülen aşağıdaki konulardan hangisi en son çözüme kavuşmuştur? Selçuklu veziri Nizamülmülkün 1067 yılında Bağdatta kurduğu medrese aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisinin hacmi en fazladır? Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Maalesef genç yazarların çoğunda kolay yazma, dolayısıyla da çabuk yayımlama alışkanlığı var. Buna tutku da denebilir. Gelin görün ki edebiyat, aceleye gelmez. Bu yüzden edebiyatı aceleye getiren genç kuşak yazarlarda özgün biçimlere çok az rastlanıyor. Çünkü özgünlük; çok araştırmayla, bitmez tükenmez bir merakla ortaya çıkar.Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Seldanın boyu 1 m 24 cm, Asu' nun boyu 1 m 20 cm ‘dir. İkisinin boyları toplamı kaçtır? Araba hareket halinde iken tekerleğinin yaptığı hareket ile ilgili olarak hangisi söylenebilir? Bir kenar uzunluğu 68 m olan eşkenar üçgen şeklindeki arsanın çevresine 5 sıra tel çekilecektir. Telin metresi 2 TL olduğuna göre kaç liralık tel çekilir? Asit yağmurlarının çevreye olan etkileri ile ilgili;I. Göl, nehir, baraj sularının asitliğini arttırır.II. Toprağın pH dengesini bozar.III. Su ve karasal ekosistemi olumsuz etkiler.yargılardan hangileri doğrudur? Hangisi kıskançlık duygusunun ne­denleri içerisinde yer almaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir