S:1

İki basamaklı en büyük doğal sayı, iki basamaklı en küçük doğal sayıdan kaç fazladır?

İki basamaklı en büyük doğal sayı, iki basamaklı en küçük doğal sayıdan kaç fazladır? sorunun cevabı "89" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Bir damacana zeytinyağı için 5 şişe zeytinyağı damacanaya dökülmektedir.5 damacana zeytinyağı için kaç şişe gereklidir? I. DikitII. UvalaIII. DüdenIV. TravertenYukarıdaki yer şekillerinden hangileri karstik aşınım şekillerindendir? Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin romandan ayrılan yönlerinden değildir? Çocuğun tüm arzularının yerine getirilmesi, onda her istediği şeyi yapabileceği, elde edebileceği kanısının oluşmasına yol açar. Tam tersi, isteklerinin çok sınırlandırılması, hiç yerine getirilmemesi de onun uyumsuz davranışlar geliştirmesine neden olacaktır. ----Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Deprem anında bulunduğumuz yere göre önlem almamız gerekmektedir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde deprem anında yapılması gereken doğru bir uygulama verilmiştir? Hz. Muhammed ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? İki adaydan birisi sınıf başkanı seçildi. Seçilemeyen aday kazanan adayı ................. Boşluğu nezaket kurallarına uygun şekilde hangi seçenekle tamamlamalıyız? Tek bir dilin hâkim olmasının pratik yararları bir tarafa bırakılırsa dillerin kaybolmasının kültürlerin yok olması anlamına da geldiğini görüyoruz.Dil kültürün en büyük taşıyıcısıdır. Kültüre dair kodlar, hikâyeler, alışkanlıklar ve düşünme biçimi dilin içinde gömülü durur. Yani dilin yok oluşu kültürün de yok olacağı anlamına gelir.Bir sempozyum bildirisinden alınan bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 15° açının tümler açısı kaç derecedir? 760 liralık bir tencere seti almak isteyen Arife Hanım' ın, 6 tane 50 lirası, 5 tane 20 lirası 4 tane 10 lirası vardır. Tencereyi almak için kaç liraya ihtiyacı vardır? Bir ayrıtının uzunluğu 9 cm olan küpün yüzey alanı bir ayrıtının uzunluğu 3 cm olan küpün yüzey alanının kaç katıdır? Okulumuzda 3475 erkek öğrenci, 4357 kız öğrenci vardır. Okul mevcudu kaçtır? Uzmanlara göre yaşamımızın pek çok alanında bir işi yapmaktan kaçınmamızın ya da işi yapmayı ertelememizin nedeni, hissettiğimiz korku ve endişelerdir. İşi daha en başından ‟çok zor olarak tanımlamamız, sonunda başarısız olmaktan, eleştirilmekten korkmamız gibi nedenler bizi erteleme davranışına iter. Aslında işlerimizi erteleyerek yeteneklerimizin sorgulanmasından kaçmaya çalışırız. ‟Neyse sonra başlarım., ‟Henüz vakit var. gibi cümleler, erteleyen insanların en sık kullandığı cümlelerdir.Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi insanların erteleme davranışının sebeplerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi nitelikli elemanın özelliklerinden birisi değildir? Hangisi bağımsızlık sembollerimizden değildir? İnsanın kendisini başkasının yerine koymasına .................... denir. Boş bırakılan yere ne gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla kişi zamiri kullanılmıştır? Süt kelimesine hangi ek getirilirse, farklı bir anlam kazanır? İnsan aklı, olguları, varlıkları sınıflandırmadan yanadır. Olgular, olaylar, varlıklar, nesneler arasında genellikle benzerlik ilkesine dayalı olarak kurulan ilişkiler, bağ-lantılar, başka deyişle varolanı mantıkla anlaşılır kılma, dünyanın karmaşık yapısını yalına dönüştürmede çok işe yarar.E. Cassirerin bu görüşü aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir? Yılın belli günlerinde,Mekkede bulunan Kabenin ve etrafındaki mübarek yerlerin ziyaret edilmesi ile gerçekleşen ibadetin adı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir