S:1

638 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali nedir?

638 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali nedir? sorunun cevabı "600" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Anadolu da bilimin en fazla geliştiği uygarlık aşağıdakilerin hangisidir ? Hangisini söyleyen çocuk obez olabilir? Cumhuriyet döneminde yazılan Sahihi Buhari Muhtasarı ve Tecridi Sarih Tercemesi adlı eserin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin üye olduğu , haksızlıkları önlemek amacıyla kurulan cemiyetin adı nedir ? 24 Kasım Öğretmenler Günü ne zaman kutlanır? 19 sayısının İngilizcesi nedir? Aşağıdaki karışık olarak verilen sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda ilk sözcük hangisi olur?bilgi – okul – yuvasıdır – ve – sevgi Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 8 cm ve yüksekliği 6 cm olan kare piramidin hacmi kaç santimetreküptür? You cant tell a secret to your friend in - - - -. It is very rude. 607 123 doğal sayısının, binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? Hangisinde şahıs zamiri kullanılmıştır? I- Miladi takvimin kabul edilmesi II- Cuma günü yapılan hafta tatilinin Pazar gününe alınması III- Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün kurulması Yukarıda verilen inkılaplardan hangisi ya da hangileri batılı ülkelerle ticari ilişkileri kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır? Allahın, dünyadaki tüm canlılara yiyip – içmesi, yararlanması ve faydalanması amacıyla verdiği bütün nimetlere ne denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisinin getirilmesi uygun olur? Aşağıdaki davranışlardan hangisi bilinçli tüketiciye aittir? Sadaka, Allahın sevgisini kazanmak niyetiyle karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve ihsanda bulunmak demektir. Bu iyilik hem bedenen hem de mal ile yapılabilir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadaka kapsamında değerlendirilemez? Akşam olunca yemek için toplandılar. Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi umduğunu elde edemeden geri gelmek anlamındadır? İpek yolu ticaretinin kaynağını teşkil eden uygarlık, mürekkep, kağıt, barut, pusula gibi buluşlarla bir çok teknik gelişmeye ön ayak olmuştur.Yukarıda bahsedilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? I. Dünya Savaşı öncesi dünyayı etkileyen iki olay aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Allahın verdiği sevgi nimetinden yararlanmak icin söz ve davranışlarımızla insanlara sevgimizi göstermeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi çevremizdeki insanlara sevgimizi ifade ettiğimiz bir söz olamaz? Kişinin samimi bir kalple Allaha yönelerek Ona yalvarmasına ve Ondan yardım istemesine ............................. denirBoş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hz.Muhammed (sav.) uyarıcılık görevini yerine getirirken hiç kimseye baskı ve zorlamada bulunmamıştır. Onlara yumuşak bir dille ve en güzel şekilde hitap etmiştir.Bu tespitle anlamca örtüşen ayet aşağıdakilerden hangisidir? Küçük Prensin Güzel Hikâyesi adlı bu nefis kitap, Antonie de Saint Exuperynin yazdığı Küçük Prens öyküsünün tam metninin yanı sıra yayımlanmayan bir bölümünü, Küçük Prens karakterinin orijinal çizimlerini ve Küçük Prens üzerine yazılmış makaleleri içeriyor.Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede sözü edilen eserle ilgili kesin olarak söylenir? İlk Türk devletlerinde suç işleyen bir kişi en fazla 10 gün hapis cezası alırdı.Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Mother: You look sad. What is the matter?Selin : I lost my favourite necklace. I cant find it anywhere.Mother: .....................................Selin : Really? Mum, youre great! Dizlik-dirseklik-dizlikYukarıdaki şeyleri ne kullanırken kullanmamıza gerek yoktur? Meyveli ağacı taşlarlar. cümlesindeki ses olayı aşağıdakilerden hangisinde görülmektedir? I. Miyelin kılıf bulunmasıII. Akson çapının geniş olmasıIII. Uyartının akış yönüYukarıda verilenlerden hangileri bir nöronda implus iletim hızının artmasına neden olur? Hangisi merkezden yönetimin zararlarındandır? Adli davaların en üst yetkili mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin doğduğu çevreyle ilgili hangisi söylenemez? She weighs .................... every morning.A) yourselfB) himselfC) herselfD) myself Aşağıdakilerden hangisi bir arama motoru sitesidir? Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın başına (D), yanlış olana (Y) yazınız.(....) Herkesin duygu ve düşünceleri birbirine benzer.(....) Kronolojik sıra, olayların zaman sırasına göre sıralanmasıdır.(....) Aynı yaşta olan insanlar aynı şeylere ilgi duyar.(....) Sinirli ve heyecanlı olma fiziksel özelliğimizdir.(....) Atatürkün kişisel özelliklerinden biri de planlı olmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan insanlığın ortak mirası sayılan doğal ve tarihi varlıklardan biri değildir? Aşağıdaki sayılardan en küçüğü hangisidir? Dalgaların taşıdığı malzemeleri deniz içinde veya kıyıya paralel bir şekilde biriktirmesi sonucunda kıyı oku oluşur.Bir adanın kıyı oku ile karaya bağlanması sonucunda oluşan yeryüzü şekillerine ne denilmektedir? Yabani hayvanları çok sever ve yakından tanırım.Çocukluğum dağlık bir yörede geçti. Orada biz çocuklara oyuncak yerine, ayı yavrusu, kokarca, tavşan, tilki ya da sincap getirilirdi. ....... .Parçadaki düşüncenin akışına göre, son cümle aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 80 ton kaç kg eder? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir