S:1

Aşağıdakilerde hangisi en büyüktür ?

Aşağıdakilerde hangisi en büyüktür ? sorunun cevabı "26 L" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Suyun olmadığı yerde teyemmümle abdest alınıp namaz kılınması, yolcuların oruçlarını kazaya bırakabilmesi ibadetlerdeki hangi temel esasa dayanır? I. Allah aşkını dervişlere sunan kişi; şeyh, mürşitII. Bütün varlığın tek olmasıIII. Nefis mertebelerini tamamlayıp kemale ermiş kişiIV. Nefsini ıslah edip Allahın razı olacağı mertebeye ulaşmaNumaralanmış yargılarda aşağıdaki tasavvuf terimlerinden hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir? ''Dayanmak'' sözcüğü,aşağıdakilerin hangisinde ''güç bir duruma katlanmak''anlamında kullanılmıştır? Yüz binler basamağında 6, yüzler basamağında 3 ve birler basamağında 1 rakamı olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? İstanbuldan havalanan bir uçak sürekli aynı yöne doğru uçarsa tekrar İstanbula varır. Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? Saat 09.27 ‘te uyuyan Cem bebek saat 16.40 ta uyanırsa kaç dakika uyumuş olur? 4/B sınıfında 16 öğrenci vardır. Her gün sınıfa 16 paket süt getirilmektedir.Bir paket süt 200 mL dir. Buna göre 4/B sınıfında beş gün sonunda kaç mL süt içilmiştir? Mert cant swim, - - - - ? 1. Mal veya paranın kırkta birinin verilmesidir.2. Mal veya paranın üzerinden bir yıl geçmesi gerekir.3. Dinen zengin sayılan ve borcu bulunmayan Müslümanlar verir.Verilen bu bilgiler aşağıdaki ibadetlerden hangisi ile ilgilidir? Toplama işlemlerden hangisi yanlıştır? Kuranı kerimin her biri 20 sahifa oluşan otuz bölümünün her birine ne denir ? Avrupa'da makineleşme ilk olarak endüstrinin hangi alanında başlamıştır? "İki yüz bir bin yüz otuz altı şeklinde okunan doğal sayının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin durumunu belirten bir zarf kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelerin ayrımında yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sahife (suhuf) gönderilen peygamberlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki popülasyonlardan biri değildir? Aşağıdaki sayıların hangisinde 6 rakamının basamak değeri en büyüktür? Sınıf içi öğrencilerin derse karşı tutumu, dikkati ve buna bağlı öğrenme durumları, öğretmenin oluşturacağı olumlu sınıf atmosferine de bağlıdır. Öğretmenin oluşturması gereken ideal sınıf atmosferi nasıl olmalıdır? Çinko elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır.Bu hadisi ilke edinen bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? Minyatüre, taslak çizilerek başlanır. Yapılacak resmin konusuna göre en önemli figür belirlenir. Bu figür genellikle kâğıdın merkezine büyük boyutta çizilir. Resimdeki diğer figürlerse sayfaya en önemli figürden daha küçük boyutta yerleştirilir. Resimde yer alacak figürler çizildikten sonra figürlerin dış hatları, ince bir fırçayla uhra adı verilen kiremit rengi bir boyayla belirginleştirilir. Bu işlemlerin ardından resimde yer alan figürler boyanarak eser tamamlanır.Bu metinde minyatür sanatının hangi yönü üzerinde durulmaktadır? Takım çalışmalarında başarılı olmak için, karşılıklı güven neden önemlidir? Aşağıdakilerden hangisi azalan su kaynaklarında israfı önlemek için gerekli tasarruf tedbirlerinden biri değildir? Çocuk Hakları Günü ne zaman kutlanır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bir göreve ilk defa atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre içinde işe başlamayanlar, ne kadar süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler? Aşağıdaki öğrencilerin cümlelerinin hangisinin sonuna soru işareti gelmez? Müslüman, başka Müslümanlara eliyle ve diliyle zarar vermeyen kimsedir.Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Bir pazarcı 40 kasa salatalık almıştır. Her kasa 20 kgdır. 300 kg salatalık sattığına göre geriye kaç kg salatalık kalmıştır? Aşağıdaki sıralamalardan hangisi büyükten küçüğe doğru yapılmıştır? İslamda ruhbanlık yoktur. Ruhbanlık kişinin dünya ile ilgisini kesip sadece ahiret için çalışması demektir. Dinimiz hem dünya hem ahiret için çalışmayı emreder. Nitekim Kuranda - - - -Aşağıdaki ayetlerden hangisiyle devam edilirse paragrafın anlam bütünlüğü sağlanmış olur? * Büyüklük bakımından 5.büyük gezegendir.* Yaklaşık %70i sularla kaplıdır.* Güneş ‘e en yakın 3.gezegendir.Yukarıda bazı özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin başına doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız. (....) Emniyet kemeri kullanmak trafik kazalarını önler.(....) Trafik kazaları ülke ekonomisine zarar verir.(....) Trafikte yolcuların uyması gereken kurallar yoktur.(....) Kara yollarında karşıya geçmek için güvenli geçiş yerlerini tercih etmeliyiz.(....) Trafikte saygılı ve sabırlı olmak trafik kazalarını azaltır. Atatürkün en büyük eseri aşağıdakilerden hangisidir? Güneş enerjisi, yenilenebilir ve temiz enerji kaynağıdır. Aşağıdaki şehirlerden hangisi güneş enerjisinden yararlanmada diğerlerine göre daha uygun bir konuma sahiptir? Aşağıdaki dinlerden hangisi, Hindistan´daki Hinduizm´in katı "Kast Sistemi"ne ve "Brahman" sınıfının otoritesine bir tepki olarak doğmuştur? Yaşadığım bölge ülkemizin ticaret, bankacılık, ulaşım ve turizm merkezidir. Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gelişmiştir. İş imkânlarının fazla olması nedeniyle sürekli göç alır. Ülkemizin en kalabalık nüfusa sahip bölgesidir.Bu metinde hangi bölgeden söz edilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım hem de çekim eki almış bir sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi sempozyumun özelliklerinden biri değildir? Yurdumuzda en çok hangi yol ile yapılan ulaşım tercih edilmektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir