S:1

63 098 doğal sayısında 6 rakamının basamak değeri kaçtır?

63 098 doğal sayısında 6 rakamının basamak değeri kaçtır? sorunun cevabı "60000" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? x + 11 = 9 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatımızda kullandığımız dini ifadelerden birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi basit kelimedir? Aşağıdakilerden hangisi eski Türklerdeki devlet görevlilerinden biri değildir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki metin, yanındaayraç içinde verilen türe örnek değildir? A: ............ B: Yes, please. Çekirdek ailede hangisi bulunmaz? Alevilerde Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hastalanınca Hz. Peygamberin kızı Hz. Fatımaya tutmalarını istediğine inanılan oruca ne denir? "Yavaş - hızlı" kelimeleri arasındaki ilişki hangi seçenekteki kelimeler arasında yoktur? Hangi cümlede de nin ayrı yazılması gerekirdi? Orhan Bey zamanında ise yaya ve müsellem adıylailk düzenli ordu kurulmuştur.1. Murat İlk defa tımarlı sipahi ordularını kurdu1. Murat Devşirme Sistemini ve Yeniçeri Ocağını (kapıkulu süvarileri) kurdu.Yukarıda verilen bilgiler kuruluş döneminde hangi alanda düzenlemeler yapıldığını gösterir? - 8, - 5, A, 1, B, ...Yukarıda bir aritmetik dizinin terimleri verilmiştir. Buna göre A.B kaçtır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki kelimelerin tamamı eş sesli sözcüklerdir? Aşağıdaki eserlerin hangisi modernizmi esas alan eserlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi, umrede yapılmaz? Birimler küplerden oluşa şekli küpe çevirebilmek için toplam kaç birim gerekir? 11.33te çalışmaya başlayan iş makinası 2 saat 25 dakika sonra işi bitirmiştir. İş bitiminde saat kaçı gösterir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sesteş (eş sesli) değildir? K L M K L M K L M örüntüsünün devamındaki harf nedir? Peygamberimizin doğduğu çevreyle ilgili hangisi söylenemez? Göz sağlığımız için hangisini yapmamalıyız? Litresini 4 liradan satan sütçü her gün 348 lira kazandığına göre günde kaç litre süt satıyor? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz yumuşaması kuralına örnek bir kullanım vardır? Öğretmen: Anlamlı ve kurallı bir cümle söyleyebilir misiniz?Hangi öğrenci öğretmenin sorduğu soruya yanlış cevap vermiştir? Peygamberimiz, Sizden biriniz, kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. buyurmuştur. Peygamberimiz bu sözüyle bizlere hangi davranışı kazandırmak istemiştir? Damarlardaki kanın, herhangi bir nedenle vücut dışına çıkmasına ne denir? I can fly a plane. I am ........................... Homozigot sarı tohumlu bezelyenin yeşil tohumlu bezelye ile tozlaştırılmasıyla oluşacak F2 dölündeki fenotip oranı ne olur? (Sarı tohumluluk yeşil tohumluluk üzerine baskındır.) Yaraları mikroplardan temizlemek amacıyla kullanılan ilk yardım malzemesinin adı nedir? Hangisi vücudumuzun bölümlerinden değildir? I never ............ fish, but now I ............ . Because it is delicious. Var olan her şey maddedir. ifadesi aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiş olabilir? Allahın emir ve yasaklarını peygamberlere bildirmesine ne denir? Aşağıdaki parçalardan hangisi farklı bir kişi ağzıyla anlatılmıştır? Savaş öncesi Peygamber Efendimiz elli kişilik bir okçu grubunu tepeye yerleştirdi. Kesin bir dille yerlerini terk etmemelerini emretti. Fakat Müslümanların galip geldiğini gören sahabeler ganimet toplamak için yerlerini terk ettiler. Bunu gören düşman ordusu o yönden Müslümanlara saldırmaya başladı. Sonuçta, Peygamber Efendimiz yaralanırken, Hz.Hamza gibi birçok sahabe de şehit oldu. Yukarıda anlatılan savaş aşağıdakilerden hangisidir? İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşını bitiren antlaşmalardan biri olan Sevr Antlaşmasını, aşağıdaki hangi İttifak Devleti ile imzalamıştır? wake up / What / time / you / do? 1 2 3 4 5Anlamlı bir cümle oluşturmak için doğru sıralama hangi seçenekte verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir