Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ile bağlaç olarak kullanılmıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ile bağlaç olarak kullanılmıştır? sorunun cevabı "En sevdiğim dersler cumartesi ile pazar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı`nın nedenleri arasında gösterilemez? Zebur hangi peygambere gönderilmiştir? Hicret kaç tarihinde ve nereye yapılmıştır? ’’Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme…’’(isra suresi36.ayet)Bu ayetle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? ‘Türk kadını Kurtuluş Savaşı’mızda cepheye kağnılarla mermi ve yiyecek taşımış.’ Yukarıdaki cümleye aşağıdaki hangi soruyu sorarsak cevabını alamayız?  Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın çevre- sinin uzunluğu 152 metredir. Bu tarlanın uzun kenarının uzunluğu, kısa kenarının uzunluğunun 3 katıdır.Buna göre bu tarlanın uzun kenarının uzunluğu kaç metredir? Yusuf Has Hacib’e göre devlet, akla, adalete, doğru ve adil yasala-ra dayanmalıdır. Devlet bireyin gelişmesine katkıda bulunurken birey de erdemli olmaya çalışmalıdır. Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt niteliği taşımaktadır? Aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisinin karşılanmaması yaşamımızı tehlikeye sokar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, birbiriyle zıt anlamlı sözcükler yoktur?  Sarı tohum rengi aleli, yeşil tohum rengi aleline; yuvarlak tohum şekli aleli, buruşuk tohum şekli aleline baskındır.Buna göre her iki karakter bakımından heterozigot iki bezelyenin çaprazlanmasından elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.•  315 tane sarı tohum rengi ve yuvarlak tohum şekline sahip bezelye•  101 tane sarı tohum rengi ve buruşuk tohum şekline sahip bezelye•  108 tane yeşil tohum rengi ve yuvarlak tohum şekline sahip bezelye•  32 tane yeşil tohum rengi ve buruşuk tohum şekline sahip bezelyeBuna göre yapılan çaprazlamadan elde edilen bireylerin fenotip ayrışım oranı aşağıdakilerden hangisidir?(Fenotip ayrışım oranı birey sayısının en sade hali ile ifade edilir.) Hangi cümlede anlamca birbirine zıt sözcükler birlikte kullanılmamıştır?  Aşağıdakilerin hangisinde anlatım 3. kişi ağzıyla yapılmıştır?