S:1

328 + 14672 + 49 işleminin sonucu kaçtır?

328 + 14672 + 49 işleminin sonucu kaçtır? sorunun cevabı "15049" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Sağlığımızı korumak için hangisini yapmalıyız? Aşağıda verilenlerden hangisi inançla ilgili bir yorum değildir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisinin hece sayısı eşit değildir? Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Fâtiha suresinde vurgulanan konular arasında yer almaz? Türklerin Orta Asyadan göç etme nedenlerinden bazıları şunlardır:•Nüfusun artması karşısında tarım alanlarının daralması• Otlakların azalması ve hayvan hastalıklarınedeniyle hayvancılığın gerilemesi•Türk boylarının kendi egemenliklerini diğer Türk boylarına kabul ettirmek için birbirleriyle mücadele etmeleri ve bu mücadelelerde yenilen Türk boylarının bölgeyi terk etmesi• Orta Asyadaki iklim koşullarının değişmesiyüzünden hayat şartlarının zorlaşmasıBu bilgilere göre Türklerin Orta Asyadan göç etmelerinde aşağıdaki faktörlerden hangisi etkili olmamıştır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin yazımında yanlışlık vardır? Bir ekmek 350 gramdır. 7 ekmek alan bir aile, kaç gram ekmek almış olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde elma sözcüğü nitelenmiştir? Ekosistemler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Seçenekleeden hangisi özel gereksinimi olan bireylerin hayatın içinde daha etkin yer alabilmeleri için yapılan düzenlemelerden bir tanesidir ? Aşağıdaki ovalarımızdan hangisinin ortalama yükseltisi daha fazladır? Aşağıdaki tarikatlar ve kurucuları eşleştirmesinden hangisi yanlış verilmiştir? Olimpiyat bayrağında beyaz zemin üzerine 5 renkli halka vardır Bu renkli halkalar kıtaları temsil eder.Aşağıdakilerden hangisi 5 halkının temsil ettiği bir kıta değildir? 100, 100, 90, 85, 60, 60, 60, 60, 75, 100 veri grubunun tepe değeri aşağıdakileden hangisidir? Günümüzde Ahilik Teşkilatının görevini hangi kurum yapmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorlarda kullanılan bujinin görevidir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir? Yaya kaldırımı olmayan yollarda yayalar için ayrılmış toprak veya çakıl bölüme .................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki halojenlerden hangisi, kimyasal etkenlere dayanıklı teflon polimerinin formülünde yer alır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir