S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi sözcüğünün yazımı yanlıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi sözcüğünün yazımı yanlıştır? sorunun cevabı "Fatma sizde kal mıyormu?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Herhangi bir bireysel işlemn, kurumsal fonksiyonun veya kurumsal işlemin yerine getirilmesi için alınmış ya da idare tarafından hazırlanmış; içerik, ilişki ve formatı ile ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil ederek aidiyet zincirini muhafaza eden, el yzısı ya da güvenli elektronik imza ile imzalanmış ve EBYS ya da kurumsal belge kayıt sistemleri içinde kayıt altına alınmış here türlü kayıtlı bilgi veya doküman Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre ne denir? Psikolojinin alt alanlarından hangisinin genetik bilimiile ilişkisi en fazladır? Bazı kitaplar vardır, okur unutursunuz, hiç iz bırakmaz geride. Bazen de öyle bir kitap okursunuz ki derin bir iz bırakır yaşamınızda. Bu izyaşam boyu gökyüzünün sonsuzluğunu, mavi denizin büyüsünü çizer yüreğinize; her an yenicoşkulara kapılacak gibi durmadan kabarıp köpüren sevinçlere hazırlar sizi.Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Alevilerde Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hastalanınca Hz. Peygamberin kızı Hz. Fatımaya tutmalarını istediğine inanılan oruca ne denir? 1. Kaplan da tarafsız bir şekilde bilgisi ve gücünü ortaya koyarak olayı çözüme kavuştururmuş.2. Bu ormanda çok değişik hayvanların yanı sıra bir de çok güçlü bir kaplan yaşarmış.3. Ormanda hayvanlar arasında bir geçimsizlik, bir kargaşa olduğunda durum olduğu gibi kaplana anlatılırmış.4. Bu kaplan, o kadar güçlüymüş ki çevresindeki diğer hayvanlar ondan çok çekinirlermiş.5. Hindistanın güney taraflarında ağaçlarının yeşilliği ile dillere destan olan bir orman varmış.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Allah karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin (Enam suresi, 59. ayet)Bu ayette verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi uzun kemiklere örnektir? "gelirken - Selman'ı - okuldan - gördüm"Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı bir cümle oluşturduğumuzda en sonda hangisi olur? İlkbaharı geldi Anadolunun ,Silifkede çiçek açtı nar şimdi.Her tarafı yeşillendi Bolunun,Sultan Dağı benek benek kar şimdi. Abdurrahim KarakoçBu dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Aşağıdakilerden hangisi basit sözcüktür? Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi pozitif ayrımcılığa bir örnektir? Osmanlı Devletinde adalet, eğitim ve din işleriyle uğraşan sınıfa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? DNA yapısında bulunan bazı moleküller şunlardır;I. Deoksiriboz şekeriII. Guanin deoksiribonükleotitIII. FosfatBuna göre yukarıda verilenlerden hangileri RNAnın yapısında bulunur? Ergonomi kavramı; yaşanılan, çalışılan mekânların iklim ve fiziksel şartlara göre en verimli ve sağlıklı hâle getirilmesiyle açıklanır.I. Araçları ve düzenekleri ortamın fiziksel özellik lerine göre uyarlamıştır.II. Sınıfı yeterince aydınlatmış ve uygun şekilde renklendirmiştir.III. Sınıfı uygun ısı ve hijyen kurallarına göre düzenlemiştir.Buna göre bir öğretmen sınıfına yukarıdakilerden hangilerini uygularsa ergonomik bir öğrenme ortamı tasarlamış olur? Trafik kazaları en çok hangi unsurdan kaynaklanır? Aşağıdakilerden hangisi iki sözcüğün birleşmesiyle oluşan bir sözcüktür? Elif :This is his book,- - - -?Bill :No, its mine. I bought it yesterday. Aşağıdakilerden hangisi yanlış olur ? Yasalar hazırlanmasının amacı nedir? Aşağıdakilerden hangisi üyesi olduğumuz grupta üstlendiğimiz görevlere verilen addır? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yay ayraç içinde belirtilen eserle ilgili değildir? Erken Dönem Osmanlı sanatı, aşağıdaki hangi yıllar arasını kapsar? 1. Bu projelerimi başkalarına anlattığımda hemen kendi fikirlerini söylüyorlar.2. Son zamanlarda kendimce yeni bir karar aldım.3. Onların bu fikirleri beni amacımdan uzaklaştırıyor.4. Bundan sonra yeni projelerimden kimseye söz etmeyeceğim.Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre anlamlı bir metin oluşturulmak istense sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? 4x - 3 = 21 olduğuna göre x kaçtır? Mısırdaki Kahire Surları, aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde inşa edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisinin sonuna "– cı" eki getirilerek meslek adı oluşturulur? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bir sınıftan başka bir sınıfa geçme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I. Geleceğe dair ortak idealleri vardır.II. Birbirlerini oldukları gibi kabul etmeyi bilirler.III. Evliliklerine ait gerçekçi olmayan beklentiler taşırlar.Yukarıdakilerden hangileri sağlıklı bir evlilikte karı kocanın sahip olmasıgereken özelliklerdendir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Her nesil miras olarak devraldığı kültürü değiştirir ve geliştirir.Bu bilgiye göre kültür nasıl bir yapıya sahiptir? Romanda; anası, babası eşkıya baskınında öldürülen kahramanın çevresinde kasaba ortamı, kasabadaki yaşam biçimi gözler önüne serilir. Bütün bunlar bir aşk hikâyesi ile birlikte romanın sonuna kadar işlenir. Mekân olarak Edremit (Balıkesir) ve yöresi tercih edilmiş, ayrıntılarıyla betimlenmiştir.Bu parçada bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde Hz. Muhammedin (s.a.v.) doğduğu gece ne olarak kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I. MünazaraII. PanelIII. Bilgi ŞöleniIV. SöylevV. SohbetYukarıda verilenlerden hangileri tartışma türlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir amaçla kullanılmıştır? Peygamber Efendimizin kabri aşağıdaki şehirlerden hangisindedir? Yağların rafinasyonu;I. Yağdaki istenmeyen safsızlıkları uzaklaştırmakII. Asitliği gidermekIII. Koku almayukarıda verilenlerden hangilerini sağlamak için yapılır? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde etkilenme söz konusu değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir