S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? sorunun cevabı "Sevgi de şubatta doğmuştur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Motosiklet motorunda, hava filtresinin kirli olması aşağıdakilerden hangisine nedenolur? Aşağıdakilerden hangisi Güneşin rengidir? Arkadaşlarımla sinemaya gidiyoruz? Yukarıdaki cümlede hangi sorunun cevabı yoktur? Beşer ritmik sayarken yetmiş beşten önce hangi sayı gelir? Aşağıdakilerden hangisi aklın, peygambere ve vahye ihtiyaç duymaksızın tanrıya ulaşabileceğini iddia eder? 5A iki basamaklı doğal sayısı asal sayı ise Anın alabileceği en küçük değer kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi ailenin devamına zarar veren tutum ve davranışlardandır? 1. Çocuk, sesi duyunca gözlerini açmaya çalıştı.2. Hemen kalkıp giyindi ve güzel bir kahvaltı yaptı.3. Saatin sesi odanın duvarlarına çarpıp yankılandı.4. Gözlerini açınca karşısında guguklu saatini gördü.Olayların oluş sırasına göre, numaralanmış cümlelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz Hz. Muhammed ‘ in dedesinin adı nedir ? • Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar.•Müslümanlarla Yahudiler barış içinde yaşayacaklar.• İki taraftan biri, savaşırsa diğer taraf yardımcıolacak.•Müslümanlarla Yahudiler arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıkta Hz. Peygamber hakem olacak.Bu kararlar aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır? İnsan önce içindeki sıkıntıyı dağıtmazsa yerdeğiştirmek daha fazla bunaltır onu. Bir hastayaiyilikten çok kötülük edersiniz yerini değiştirmekle.Hastalığı azdırırsınız kımıldatmakla. Onun içinkalabalıktan kaçmak yetmez, bir yerden başka biryere gitmekle iş bitmez. İçimizdeki kalabalık hallerimizdenkurtulmamız, kendimizden koparmamız gerek.Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Küçükbaş hayvancılığın en uygun olarak yapıldığı alanlar bozkır bitki örtüsüne sahip olan yerlerdir.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki hangi bölgede küçükbaş hayvancılık yapılır? I. NaClII. HO 2III. Cl2Yukarıdakilerden hangilerinin kimyasal türü moleküldür? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır? İslamiyetten önce şairler çeşitli tö- renlerde - - - - adı verilen bir çalgı eşliğinde şiirler söylermiş.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıda verilen peygamberlerden hangisinin adı Kuran-ı Kerimde yer almamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcüktür? İlk hikaye kitabı kime aittir? Dünyanın şeklinin küreye benzediğini ispatlamak için yolculuğa çıkan denizci kimdir? Bir sürahi 6 bardak, bir kova 4 sürahi su almaktadır. Buna göre bir kova kaç bardak su alır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KanunHükmünde Kararnameye göre yukarıda tanımlanan görev aşağıdakihizmet birimlerinden hangisine verilmiştir? Minik tavşan yiyecek bulabilmek için iki saat koştu. Cümlesinde hangi sözcükler ön addır? Hangi seçenekte zıt anlamlı sözcükler beraber yazılmıştır? Günümüzde kültürel etkileşim geçmiş dönemlere göre çok daha fazladır.Bu durumun temel nedeniaşağıda verilenlerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi iletişimsizliğe neden olan durumlardan biridir? 250 doğal sayısının 1/5 i kaçtır? Kaynakları bilinçli kullanan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapar? Yarım saat kaç dk yapar? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir? "Orası çocukluğunu geçirdiği yerdi; tabii ki o da her sene oraya gitmek istiyordu," cümlesinde kaç tane zamir kullanılmıştır? Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayı değildir? Aşağıdakilerden hangisi yazılımdır? İnternet üzerinden hukuki bilgi paylaşımı yapan kamu kurum ve kuruluşları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikelerle ilgilidir? (306 : 17) : 6 İşleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi erozyonun oluşumunu artırır? I. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez.II. Soruşturma izni, şikâyet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.III. Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınmaz.4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izninin kapsamı ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Hz. Muhammed'in sütanneye verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hem yapım eki hem çekim eki vardır? Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesinin sonuçlarından biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir