S:1

Kararacaksınız kelimesinin kök ve ekleri hangi seçenekte doğru olarak ayrılmıştır?

Kararacaksınız kelimesinin kök ve ekleri hangi seçenekte doğru olarak ayrılmıştır? sorunun cevabı "Kök- yapım eki-çekim eki- çekim eki" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi adın durum hallerinden birini almıştır? "Araba" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? 1. onlara2.sayesinde3.buluruz4.yolumuzu5.ama6.hiçbir zaman7.onlar8.ulaşamayız Bu sözcüklerin tamamını kullanarak, ‘İdealler yıldızlara benzer. Cümlesini açıklayıcı bir yargı oluşturulmak istendiğinde doğru sıralama nasıl olur? "Hz. Peygamberin Medinede inşa ettiği mescide ............ denir" Boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? I.Arkadaşımın kalemini izin isteyerek alırım.II.Bana yardımcı olan arkadaşlarıma teşekkür ederim.III. Öğretmenimle izin isteyerek konuşurum.Yukarıdaki davranışlardan hangileri doğrudur ? Bir maddenin suda yüzüp yüzmediğini hangi duyu organımızla algılarız? İnsanların istediği yere yerleşme ve seyahat edebilme hakkına ........................ denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisine -yor eki eklendiğinde ünlü daralması olmaz? 15 dakikada 75 cm yol giden bir böcek, 1 saatte kaç metre yol gider? Allah tarafından Hz.Muahmmede (sav) Cebrail vasıtasıyla indirilen kitap hangisidir ? Mahmut Bey Camii hangi ilimizdedir? Okullardaki kuralların bir an için olmadığını düşünün.O zaman okullarda nasıl bir ortam oluşurdu? "? - 6 = 12" işlemindeki bilinmeyen sayı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonucu değildir? Şapka Kanunu hangi alanda yapılan inkılaplardandır? I. Ootit ve spermatitlerin farklılaşarak üreme hücrelerine dönüşmesiII. Zigot oluşumuIII. Mayoz bölünme ile ootit ve spermatitlerin oluşumuIV. Farklı cinsiyete ait üreme hücrelerinin döllenmesiEşeyli üreme sırasında gözlenen yukarıdaki olayların gerçekleşme sırası seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Öğretmeni Burhan' Hangi takımı tutuyorsun diye sordu. Burhan ise Beşiktaş takımını tutuyorum öğretmenin dedi. Buna göre Burhan'ın verdiği cevap nasıl bir veri tipidir? Sütten yoğurt ve peynir yapılmasını sağlayan canlı gurubu aşağıdakilerden hangisidir? I- Coğrafi şartlarII- Ekonomik şartlarIII- Olayın yaşandığı dönemin şartlarıIV- Günümüzün hayat standartlarıTarihi olaylar değerlendirilirken yukarıdakilerden hangileri göz önünde bulundurulmalıdır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 2 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin (özel durumlar hariç) memuriyet giriş derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir? Zehra, sıvıların basıncı her yönde ve eşit büyüklükte iletmesi prensibini günlük hayattan aşağıdaki örneklerde veriyor.Buna göre Zehranın verdiği örneklerden hangisi yanlıştır? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna göre gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara kaç Türk Lirası idarî para cezası verilir? Şimdi umduklarımdan birisi payına düşen balıktan(1) birini,en küçüğünü adama doğru fırlatacak diye bekledim(2). Reis kahvenin önünde kahvesini(3) öttürüyor, kayığın asıl tayfasına keyifle(4) bakıyordu. Bu parçada, numaralandırılmış kelimelerden hangisi iyelik eki almıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daral- masına uğrayan bir kelime kullanılmıştır? İstanbul is the .................... crowded city in Turkey.A) moreB) thanC) asD) most My friend sent me a photo two days - - - - . Çevre kirliliği hava, su ve toprakta meydana gelebilmektedir.Aşağıda verilen olayların hangisinde farklı bir çevre kirliliği meydana gelir? Peygamberimiz hangi yılda doğmuştur? Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun dik durmasını sağlayan yapının temel kısımlarından birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi 1940 Toplumcu Gerçekçi Kuşağı şairlerinden biri değildir? Dont forget to buy milk. We have - - - - at home. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı aldığı ekle değişmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi değildir Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarının görev ve sorumluluklarından değildir? Hz Muhammedin as bir sahabiye Allahtan korkun çocuklarınıza adaletli olunbuyurması Onun çocuklara nasıl davranılmasını istediğini gösterir? Türk Milleti birçok durumda geçmişten günümüze dek kutlamalar yapmaktadır. Aşağıdaki durumlardan hangilerinde kutlama yapılmaz? Soru: Where does she work?Cevap: She ............ at company. Noktalı yere ne gelmelidir. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklardan biridir? Bir havuzun eni 14 adımdır. Boyu ise 23 adımdır. Kaç adım atmıştır? Aşağıdakilerden hangisi soluk alırken havanın izlediği yoldur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir