S:1

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü fiil köküdür?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü fiil köküdür? sorunun cevabı "Sevgi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir? 9-1-0-4-2 rakamalarını kullanarak oluşturulabilecek en büyük 5 basamaklı doğal sayının birler ve binler bölüğünün toplamı kaçtır? Hangi cümlede yazım yanlışı yapılmıştır? Çantasındaki - - - - boya kalemini çok sevdiği ar- kadaşına verdi.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilemez? Buluş yapma sürecinde izlenecek aşamaların ilk basamağı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Bireylerde doğuştan var olan, bir işi yapabilme becerisine ..............denir. 247 sayısının 16/19' u kaçtır? Aşağıda ses ile ilgili verilen, I- Ses bir enerji türüdür. II- Ses en hızlı gazlarda yayılır. III- Ses dalgalar halinde her yöne yayılır. ifadelerden hangileri yanlıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi çocuk hakları ihlaline örnektir? # 1 adet ayakkabı 23 TL #Babam, satıcıya 40 TL vererek yukarıdaki ayakkabıyı aldı.Buna göre babamın kaç lira para üstü alması gerekir? I. Temel birimi, yargı bildiren yapılardır.II. Dize, beyit, bent gibi nazım birimlerinden oluşur.III. Ölçü, kafiye, redif gibi ahenk ögeleri kullanılır.IV. Farklı nazım biçimleri kullanılır.V. Sanatlı kullanımlara yer verilmez.Numaralanmış yargılardan hangileri şiir için geçerlidir? Termometrenin hassasiyetiI. İçindeki sıvının cinsiII. Bölme sayısıIII. Kılcal borunun cinsiniceliklerinden hangilerine bağlıdır? 21in içinde 3 kaç kere vardır? Hasta olan kişilere aşağıdakilerden hangisini söyleriz? 0,987 + 9 + 15,87 = ? İngilizleri Kıbrıstan çıkarmak, Türkleri imha etmek ve Enosisi gerçekleştirmek amacıyla Rumlar tarafından Kıbrısta kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki devlet görevlilerinden hangisi seçimle işbaşına gelmez? Burak 81 ve 65 sayılarını en yakın onluğa yuvarlayarak toplamıştır. Burak'ın yaptığı yuvarlama işlemi aşağıdakilerden hangisidir? (1) Şair yeni bir şiir kitabı yayınladı.(2) Kitap, şairin geleneksel şiir kalıplarını kullanarak yazdığı şiirlerden oluşuyor.(3) Bu şiirlerde kimi zaman, şairin insanı çok derinden etkileyen sesini duyuyoruz. (4) Kitaptaki şiirlerin çoğu sevgi, ayrılık, özlem gibi kişisel temalar üzerine yazılmış. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır?(1) Şair yeni bir şiir kitabı yayınladı.(2) Kitap, şairin geleneksel şiir kalıplarını kullanarak yazdığı şiirlerden oluşuyor.(3) Bu şiirlerde kimi zaman, şairin insanı çok derinden etkileyen sesini duyuyoruz. (4) Kitaptaki şiirlerin çoğu sevgi, ayrılık, özlem gibi kişisel temalar üzerine yazılmış. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır? En sevdiği yemeğin nohut, en sevdiği oyunun dokuz taş olduğunu söyledi.Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir