S:1

16 litre süt, yarım litrelik şişelere dolduruluyor. Kaç şişe süt olur ?

16 litre süt, yarım litrelik şişelere dolduruluyor. Kaç şişe süt olur ? sorunun cevabı "32" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Afrika Kıtasının en gelişmiş ekonomisine sahip ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? İslam dini insanların sahip olduğu nimet ve imkânların değerini bilmesini ister. Bunun için de insanı tutumlu olmaya yönlendirir. Yukarıdaki bilgilere göre sahip olduğu imkânların değerini bilen insan hangi davranışı yapmaktan kaçınmalıdır? Aşağıda verilenlerden hangisi Güneş ve Dünyanın ortak özelliklerindendir? Üç yol ağzında bulunan bir tavşan, bu yollardan rastgele birine yöneliyor. Buüç yolun her biri, devamında iki dar yola ayrılıyor. Tavşan yol ayrımına geldiğinde iki dar yoldan birini rastgele seçerek yoluna devam ediyor.Tavşanın, dar yollardan birinde bekleyen kaplumbağa ile karşılaşma olasılığı nedir? Aşağıdakilerden hangisi insanın yalnızca aklını kullanarak ulaşabileceği sonuçlardan biri değildir? I have lived in this city - - - - I was born. Durgun akışkanların kaldırma kuvveti;I. cismin akışkan içindeki hacmiII. akışkanın özkütlesiIII. yerçekimi ivmesiniceliklerinden hangilerine bağlıdır? Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde, yalnız askerî alanda değil, devlet yönetimi, sosyal, hukuksal ve kültürel alanlarda da ilk kez yenilik hareketlerine girişilmiştir?A) III. MustafaB) II. MahmutC) I. AbdülhamitD) III. Selim 38 + C = 72 işleminde "C" yerine hangi sayı gelmelidir? Her ay 9 gün yüzme kursuna gidiyorum. 6 ay geçince toplam kaç gün yüzme kursuna gitmiş olacağım? Günümüzde küresel etkiye sahip şehirler birden fazlafonksiyona sahiptir. Bu fonksiyonlar genellikle ticaret,sanayi, eğitim kültür gibi fonksiyonlar olurken modasektörü de bazı şehirlerin gelişiminde etkili olmaktadır.Aşağıda verilen şehirlerin hangisinin gelişmesindemoda sektörünün daha fazla katkı yaptığı söylenebilir? Aşağıda verilenlerden hangisi FORUMLAR için yanlış bilgi içermektedir? Uzun zamanlar önce, tarlaların birinde bir eşek varmış ot yer yaşarmış. Arada bir anırır, tarladakilerin kulaklarını ağrıtırmış. Ama değmeyin neşesine, öyle neşeli, öyle kendinden eminmiş ki... Aşağıdakilerden hangisi eşeğin yaptıklarından birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisinin çalışmasını batarya sağlar? Arkeolojinin tarihini farklı açılardan ele alabiliriz. 1 2 3 4Bu cümlede numaralanmış kelimelerden hangisi bir varlığı nitelemiştir? Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise(D) yanlış ise (Y) yazınız. (....)Uzunluk ölçüsü temel birimi metredir ve ‘m sembolü ile gösterilir.(....) Dörtgenlerin ve üçgenlerin iç açıları toplamı 360˚ dir. (....) Bir üçgenin çevre uzunluğu üç kenar uzunluğunun toplamına eşittir.(....) Metre cinsinden verilen bir uzunluğu santimetreye dönüştürmek için 100 ile çarparız. (....) 12,387 ondalık sayısının onda birler basamağındaki rakamın sayı değeri 7dir Aşağıdaki tamlamaların hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? İslamın şartlarından biri de namaz kılmaktır. Müslümanların bir günde kaç vakit namaz kılması gerekir? Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir toplumun üyelerinden beklenenlerden birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi Türk kaynaklı halk hikâyelerinden biridir? Babam bana tablet almadı. cümlesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bilgisayarda klasörleri niçin kullanırız? Aşağıdakilerden hangisi, Aman diyene kılıç kalkmaz. atasözüyle aynı anlamdadır? Aşağıdakilerden hangisi Kültür ve Turizm Bakanlığının yardımcı hizmet birimlerinden birisi değildir? Hegel felsefesinin temel özelliği düşünülür olanla gerçek olanın, düşüncenin yasalarıyla varlığın yasalarının özdeşliğidir. Bu nedenle Hegel, gerçeğin bilgisine deneye başvurmadan sadece akılla ulaşabileceğini söyler. İnsanın doğru bilgiye ulaşmak için varlığa yönelmesi ve onu düşüncesine konu edinmesi yeterlidir.Hegelin bu görüşünü aşağıdaki yargılardan hangisi doğru ifade eder? Avrupada Avicenna olarak tanınan Türk-İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi embriyonun döl yatağına tutunmasından sonra plasentanın yapısına katılır? Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel sorularından değildir? Pembe – Mavi - Kahverengi Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki olayların hangisinden sonra Müslümanlara Medineye hicret yolu açılmıştır? Doğada komüniteler birbirinden bağımsız değildir. Komşu komüniteler arasındaki küçük geçiş bölgelerine ekoton denir.Ekoton bölgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? When you - - - - five - - - - fifteen, you get ten. Saatte 75 L su akıtan bir çeşme boş bir havuzun çeyreğini 4 saatte doldurduğuna göre havuzun tamamı kaç litredir? Peygamber Efendimiz(s.a.v.), annesinin ölümünün ardından kiminle kalmıştır? The first lesson starts - - - -8:00 a.m. - - - - the mornings. Dayanıklı tüketim ürünleri(buzdolabı,televizyon vb.) alırken fatura ile birlikte .................... de almalıyız.Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir gece en küçük kız rüyasında bahçedeki fesleğen ağacının dibinde dokuz küp altın olduğunu görmüş. İlk önce buna pek aldırmamış ama üç gece üst üste aynı rüyayı görünce kardeşlerine anlatmış. Hemen gidip fesleğen ağacının dibini kazmışlar ve gerçekten de dokuz küp altın olduğunu görmüşler. Mutluluktan birbirlerine sarılıp ağlaşan bu üç kardeş hemen kendilerine sarayın karşısında güzel bir ev yaptırmışlar ve fesleğeni de oradaki bahçelerine dikip her gün sırayla sulamaya başlamışlar.Bir masaldan alınan bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? Hac ne zaman yapılır? Doğru sözlü olmak anlamına gelen Peygamberlerin sıfatı aşağıdakilerde hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir