S:1

Küçükbaş hayvan olan tiftik keçisi hangi ilimizin sembolüdür?

Küçükbaş hayvan olan tiftik keçisi hangi ilimizin sembolüdür? sorunun cevabı "Ankara" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Hangi cümlede altı çizili kelime adıl olarak kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi dilek ve dualarımızda kullandığımız dinî ifadelerden biri değildir? Boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.Yesterday at 3 o’clock in the afternoon, I ............ with my friends in the library.  .   •  Tadı acıdır.•     Ele kayganlık hissi verir.•     Suda çözündüğünde OH-   iyonu oluşturur.Yukarıda özellikleri verilen madde aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin gereği olan bir durum değildir? Dikdörtgen şeklinde olan basketbol sahasının kısa kenarı 28 m, uzun kenarı ise kısa kenarından 15 m uzundur. Buna göre basketbol sahasının çevresi kaç metredir? Gök cisimlerinin ve Dünya’nın şeklini küreye benzediğini söyleyen ilk bilim insanı kimdir? Buket 14 elmasının yarısını Meryem’ e, 2 sini Leyla’ ya, 1' ini de Mustafa’ya verince kaç elması kalır? Buluş yapan biri icadının kullanım haklarını koruyabilmesi için aşağıdaki kurum veya kuruluşlardan hangisine başvurmalıdır? Akşam namazı kaç rekattır? - Söyleyeni belli değildir.- Olağanüstü olaylar anlatılır.- Yer ve zaman belirsizdir.Özellikleri verilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin çiziminde kare prizmanın yüzeylerinden faydalanamayız? Aşağıdakilerden hangisi aile bütçesinin giderlerinden değildir? Kendi ayakları üzerinde duran, kendi beyniyle düşünen insan, sağlıklı insandır.Altı çizili deyimin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Toplu taşıma araçlarında yolcunun yaptığı hangi davranış yanlıştır  ?  Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? I. Tanrım! Şuracıkta sen bari gözlerimi yum.Sen bana en son kalan; ben, senin en son kulun.Bu akşam, karanlığa gömülen İstanbul’unEn sessiz köşesinde uyumak istiyorum.II. Gözü cân esrütmeğe hammâr imişKaşı gönül yıkmağa mimâr imişDiledim hâlim ki gözüne diyemTurfa budur gözleri bimâr imişIII. Sefil baykuş ne gezersin bu yerdeYok mudur vatanın illerin haniKüsmüş müsün selâmımı almadınŞeydâ bülbül şirin dillerin haniIV. Bülbülüm bağ gezerimAşığım dağ gezerimYüz yerde yüz yaram varEl sanır sağ gezerimYukarıdaki dörtlüklerden hangileri aynı edebî geleneğe aittir? Aşağıdakilerden hangisi şarkı türünün genel özelliklerinden biri değildir? Peygamberimiz aşağıdaki kabilelerden hangisine mensuptur? Ey ahali! Size öyle bir şey bırakıyorum ki, ona sımsıkı sarılın O da Allah’ın kitabı ve Resulü’nün sünnetidir. Peygamber efendimizin insanlara sımsıkı sarılmasını söylediği  yollar insan için neden önemlidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a) bütün insanlığın kardeşliğini sağlamaya yönelik yaptırdığı çalışmalardan bir değildir?  “Kara” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? “ Zelzele " kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Hz Ömer (r.a.) zamanında; Hz  Muhammed’in (s.a.v) Mekke’den Medineye hicretini başlangıç kabul eden takvim hangisidir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı zamir olan bir ad tamlaması vardır?  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu toplam kaç üyeden oluşur? Ameli-Fıkhi mezheplerde bir meselenin çözümünde başvurulan “İcma”kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Birinci Haçlı Seferi’nin başladığı dönemde Türkiye Selçuklu Devleti’nin hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından değildir? Aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? “Başarmak, bir insanın bütün gücüyle yöneldiği hedefi yakalamasıdır.”Aşağıdakilerden hangisi bu duruma destek sağlamaz?  Hitit devlet yönetiminde kralın yanı sıra Pankuş meclisi ve Tavananna adlı kraliçe de etkiliydi.Buna göre Hititler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” Atasözüyle anlatılmak istenen duygu aşağıdakileden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Rasyonalist bir filozoftur? Aşağıda ayraç içinde verilen terimlerden hangisi birlikte verildiği açıklamaya uygun değildir? İlk değerlendirilmesi yapılan kazaze- denin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? Aşağıdaki şehirlerden hangisinin ülkemizin iç ticaretindeki payı daha azdır? Evren hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kır kelimesi hangi cümlede “parçalamak, bölmek” anlamında kullanılmıştır? Tohum çimlenirken aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duymaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir