S:1

Bunları . sizin ağzınızdan duymak çok gurur verici.
Bu cümlede noktalı yere destekleyici ifade olarak hangi kelime veya kelime grubu getirilmelidir?

Bunları . sizin ağzınızdan duymak çok gurur verici.Bu cümlede noktalı yere destekleyici ifade olarak hangi kelime veya kelime grubu getirilmelidir? sorunun cevabı "özellikle" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Adaletsizliğin toplumu ve bireyleri nasıl etkileyebileceği konusunda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Üçüncü terimi 5, onaltıncı terimi  34 - olan bir aritmetik dizinin ilk terimi kaçtır? Bir gün senden biri geliyor banaSana benzetiyorum, dilim damağım kuruyorDonup kalıyorum birden, anlatması zorKim çıkıp gelse senden, o geleni seviyorum.Bu dörtlükteki altı çizili zamirlerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? İş, oluş, hareket bildiren; -mak/-mek ile mastar halde kullanılan; kip ve şahıs eki alarak çekimli fiil olan sözcüklere fiil (eylem) denir. Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim (ad) denir.Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinin türü yanlış yazılmıştır? “Yemek çok tatlı geldi.” cümlesinde "tatlı" sözcüğünün zıt anlamlısı hangisidir? Aşağıdaki fillerden hangisi 1. çoğul kişi (biz) dir? Aşağıda verilen doğal sayılardan hangisi 3,4 ve 5'e tam bölünür? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın yıllık hareketinin sonuçlarındandır? Parasının %20’sini harcayan Özlem’in geriye 240 lirası kalmıştır.Buna göre Özlem’in başlangıçta kaç lirası vardı? (I) Okumaya fırsat bulamadığımız için yaz tatiline çıkarken bavula ilk atılan, geçen sezonun liste başı kitapları başımızın üstündedir. (II) Ancak onları şimdilik ayrı bir yerde tutalım. (III) Çünkü asıl olarak tüm zamanların yaz kokulu kitaplarıyla bir yolculuğa çıkıyoruz. (IV) Başlangıç noktamız ise Murathan Mungan’ın “Yaz Geçer” adlı şiir kitabı… (V) Kitap baştan sona bir yaz mevsimi gibi geçer ve “Yaz Bitti” şiiriyle de biter.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki yargının gerek- çesidir? Dereceli bir kapta 300 ml su vardır. Kabın içerisine 2 adet eş bilye atan Kenan dereceli kaptaki sıvı seviyesinin 450 mL’ ye yükseldiğini görüyor. Buna göre bir bilyenin hacmi ne kadardır?  • Hiçbir varlığa benzemez.• Hiç kimseyle ortaklık kurmaz.• Hiçbir varlığa ihtiyaç duymaz.Bu özellikler aşağıdaki varlıklardan hangisine aittir? Yenilikleri fark eden ve yaptığı yatırımlarla yeni iş imkanları meydana getiren kişiye …………………...denilir.Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin kullanılışı yanlıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi Allah’ın yapılmasını istediği iş ve davranışlardır?  Aşağıdaki davranış örneklerinden hangisi içgüdüsel değildir? biz erzurum’da otuz üç kişiydikşimdi onlarsız bu toprakacıdan kıraçhüzünden çorakkışın dertli, yazın emrahve mevsim ikimizden biriBu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi Floresan lambadan daha uzun ömürlü olan bir lambadır? 19. yüzyılda Osmanlı hukukunda önemli değişiklikler oldu. Tanzimat Fermanı’yla birlikte herkesin temel hakları güvenceye alındı. Birden çok hukuk sisteminin uygulandığı Osmanlı Devleti’nde Islahat Fermanı’yla müslüman olan olmayan herkes, her alanda eşit sayıldı.Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? ‘’ Anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye………………… aile, dede ve ninelerin de bulunduğu aileye ise ……………… aile denir.’’Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi gelmelidir? Uyku, hayatta kalabilmek için vazgeçilmez bir gereksi- nimdir. Birçok hayvan, tıpkı insanlar gibi günün belirli saatlerinde uyumak ister.                    - - - - onların insanlar gibi sıcacık yataklarında uyuma şansları yoktur.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sözcükler- den hangisi getirilemez? Arayu arayu bulsam iziniİzinin tozuna sürsem yüzümüHak nasip eylese görsem yüzünüYâ Muhammed cânım arzular Sen’i.(Yunus Emre)Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? “Allah, her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde sorumlu kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı şer (kötülük) de kendinedir...”(Bakara suresi, 286. ayet)Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki ön adlardan hangisinde varlıkların yerini işaretle belirten kelime yoktur? Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “ D ”, yanlış olanların başına “ Y ” harfini koyunuz.(.....)   Uzlaşı sürecinde karşımızdaki insanın görüşünü almaya gerek yoktur.(.....)   Anlaşmazlıklar yaşadığımızda yalnızca kendi hakkımızı gözetmeliyiz.(.....)   Diğer insanlarla yaşadığımız sorunları uzlaşarak çözmeliyiz.(.....)   Uzlaşı sürecinde doğru iletişim önemlidir.(.....)   Sorunlarımızı uzlaşı ile çözmezsek yeni sorunlar ortaya çıkabilir. “90” sayısı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I am too tired. I will be sleeping - - - - . Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcük dizilerinin hangilerinde yazımı yanlış olan sözcük yoktur? Vitaminler ile ilgili;I. Sindirime uğramaz.II. Hücrenin yapısına katılır.III. Canlılar tarafından sentezlenemez.verilenlerden hangileri yanlıştır? Hangi cümlede kesme işareti ile ilgili hata vardır? Bir spor kulübünde yüzme ve tenis kursları verilmektedir. Yüzme kursuna 35, tenis kursuna 17 ve her iki kursa 8 kişi katıldığına göre bu iki kursa toplam kaç kişi katılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne vardır?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre zorlayıcı sebepler dışında çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren, ailede ölüm, düğün, askere gitme gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde kaç günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir? Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait bir yiyecek değildir? Tarihte ay yılı esasına dayalı takvimi ilk bulan uygarlık hangisidir? Altından bir tepsi gibi Ay,Gülerek pencereme yaklaşıyor.Çevresinde pırıl pırıl yıldızlarGökyüzü benimle kucaklaşıyor.                                        (Açıl Susam Açıl'dan) Şairin penceresine gülerek yaklaşan aşağıdakilerden hangisidir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir