S:1

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bileşik sözcük değildir?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bileşik sözcük değildir? sorunun cevabı "Yuvarlak masa" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Günümüze kadar gelmiş resmi belgeleri, fermanları, beratları, antlaşma ve yazışmaları inceleyen bilim dalına ne denir? 5,12m=……….cmBoşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Adres sormaya hangi cümle ile başlarsınız? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı içindeki savaşlardan biri değildir?   Yarısı 5 olan sayının 17 fazlası kaçtır ? Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında ilk makale kabul edilir? İslam mimarisinin  ilk örneklerine, aşağıdaki şehirlerin hangisinde rastlanır? ‘’Helikopter’’ kelimesi hangi şıkta hecelerine doğru ayrılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yükleme sorulan  “ Nasıl ” sorusunun cevabı yoktur? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Başvuru sahibi tüzel kişi ise;aşağıdakilerden hangisi gerekir?I - Tüzel kişinin unvanı ve adresi,II -Yetkili kişinin imzası,III -Yetki belgesi, Atom taneciklerini ilk bulan bilim adamı kimdir? Bir yıldaki canlı doğum sayısından, o yıl içindeki ölüm sayısının çıkarılarak, o toplumun yıl ortası nüfusuna bölünüp bin ile çarpımıdır.Bu cümlede tanımı yapılan sağlık ölçütü kavramı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de” nin yazımı yanlıştır? Onur kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ali’nin 12 eriği vardı. Abisi 6 tane daha verdi. Ali’nin kaç eriği olmuştur? Elektronların çekirdeğe belirli uzaklıklarda bulunan katmanlarda döndüğünü savunan bilim insanı kimdir?Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki terimlerden hangisi çubuk şeklindeki bakterileribelirtmek için kullanılır? Ella : - - - - ?Vera : Hardworking and clever.  Ahmet : Who is this ?Mehmet :..........................  Aşağıdakilerden hangisi konularına göre roman türlerinden biri değildir? Aşağıdaki bitki üreme örneklerinin hangisinde kalıtsal olarak ataya tıpa tıp benzemeyenyeni bireyler oluşabilir? Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı kapsamında değerlendirilmez? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat  ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde  Kararname için Engelliler için sağlık kurulu  raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum  veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu  raporuyla asgarî % ........... oranında  engelli olduğu tespit edilen ve özel eğitim  değerlendirme kurulları tarafından da  eğitsel değerlendirme ve tanılamaları  yapılarak 5580 sayılı Özel Öğretim  Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel  eğitim okulları ile özel eğitim ve  rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek  eğitimini almaları uygun görülen görme,  işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel,  ortopedik veya ruhsal engelli bireylerin  eğitim giderlerinin her yıl Maliye  Bakanlığınca belirlenen tutarı, Bakanlık  bütçesine bu amaçla konulan ödenekten  karşılanır.Yukarıdaki boşluğa hangi sayı gelmelidir? Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak; bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak; Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek; Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp dostluğunu geliştirmek amacıyla 05.05.2007 tarihli ve 5653 sayılı Kanun’la kurulan kamu vakfımız aşağıdakilerden hangisidir?  Verda’nın tahtaya yazdığı cümlelerin hangisinde iyelik eliyle yapılmış bir adıl vardır?  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yağmur ormanlarında canlı çeşitliliğini etkileyen çevre faktörlerinden değildir? Bir yolcu treninde 53 çocuk, 84 erkek ve erkeklerden 36 fazla kadın vardır. Trendeki kaç yolcu vardır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmıştır? Kişinin herhangi bir şey üzerinde, tartışılmaz ve herkes tarafından kabul edilmiş yetkisine ne denir? Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlâline örnektir? İlk Türk-İslam Devletlerinde hükümdarların kendi ad ve lakaplarının yazılı olduğu süslemeli özel giysilere ne ad verilirdi? “Köyümüz çok yüksek bir dağın eteklerinde kurulmuştur. Zaman zaman meydana gelen çeşitli doğal afetlerin verdiği zararlardan korunmak için dağın yamaçlarını ağaçlandırdık. Artık eskisi kadar zarar görmüyoruz.”Yukarıdaki paragrafta anlatılan dağın yamaçlarının ağaçlandırılması hangi doğal afetin zararlarını önlemeye yönelik değildir? Tutumlu bir aile aşağıdakilerden hangisini yapar? ”Hangi sayının 5 fazlasının 3 katı 42’ye eşittir?” verilen ifadeye uygun cebirsel ifade hangisidir? Sahabe Döneminin en tanınmış fıkıh alimi aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz hurma ağaçlarını taşlayan yaramaz Rafi’ye nasıl davranmıştır? Bu betonarme bina, mahallenin eski dokusunu oluşturan ahşap evlerden birinin yanması veya yıkılmasının ardından yapılmış olmalı.Bu cümlede aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi vardır? T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerin hangisinde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulamaz?  İslam dini insanların birlik ve bütünlük içinde yaşamalarına büyük önem vermiştir. Bunun için bazı namazların toplu halde kılınmasını istemiştir. Aşağıdakilerden hangi ikisi cemaatle kılmak zorunda olduğumuz namazlardandır?  “ Derslerine  çok çalıştığı için başarılı oldu.” Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir