S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir vardır? sorunun cevabı "Üç saattir onu arıyorum." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
​İçine yerleştirilen özel manyetik bant ile sesleri kaydedebilen ses teknolojisiürünü...................Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi yiyecek israfını önlemek için yapılması gereken davranışlardan biri olamaz? Türkçede süreksiz sert ünsüzle biten bazı tek heceli sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldığında yumuşama kuralına uymaz.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu duruma örnek vardır? Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yerlerinden değildir? Hayvansal ürünlerden elde edilen bir besindir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberin hicretinden sonra meydana gelen olaylardan biri değildir.? Hangisi halkla ilişkilerin amacı değildir? Ballıca Mağarası hangi şehrimizdedir? Peygamberimiz tarafından gönderilen 70 muallimin şehid edildiği acı hadiseye ne ad verilir? Kötü olaylar yaşasa bile her zaman yaşamından memnun olmanın yolunu bulurdu. Bardağın boş değil dolu tarafını görürdü. Her şeyi iyi yönüyle değerlendirirdi. Bu yönüyle çevresindekiler tarafından takdir edilirdi.Bu metinde bahsedilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ekonomide fiyat artış hızının yavaşlatılması, fiyatlarda az çok uzun bir süre içinde büyük oranlı değişmelerin önlenmesi, aşağıda verilen ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden hangisiyle ilgilidir? Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde düzenler ve yürütür. Müsteşar bu görevi yerine getirirken aşağıdakilerden hangisine emir veremez? Müminler Allaha ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar. Hayır işlerinde de birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar iyi insanlardır ( Al-i İmran Yukarıda verilen ayete göre inançlı insanların hangi özelliklerinden söz edilmemiştir? Okuldaki kaynakları kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Organik artık maddeleri ayrıştıran, hastalık yapan mantarların yanı sıra, bazı mantarlar insanlar tarafından besin kaynağı olarak kullanılır. Mantarlardan aynı zamanda bazı ilaçların üretiminde de yararlanılır.Buna göre mantarlar ile ilgili,I. Ototrof organizmalardır.II. Parazit ve çürükçül türleri vardır.III. Madde döngüsüne görev alırlar.IV. Antibiyotikler mantarlardan elde edilirler.verilenlerden hangileri söylenebilir? Kısa kenarının uzunluğu 9 m, uzun kenarının uzunluğu 18 m olan dikdörtgen şeklindeki bir havuzun çevresi kaç metredir? Sivas Kongresi, yurdun her yerinden gelen temsilcilerin katılımı ile gerçekleşti. Kongreye katılan temsilciler yaptıkları konuşmalarda mücadelenin millet adına yapıldığını, amaçlarının vatanın kurtuluşu ve milletin bağımsızlığı olduğunu açıkladılar. Kongrede, Anadolu ve Rumelide faaliyet gösteren bütün millî cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilerek vatanın kurtuluşu için birlikte hareket etmeleri de sağlandı.Buna göre, Sivas Kongresinin Kurtuluş Savaşı için aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenemez? "İhtiyar bekçi yolda köşkün tarihini kısaca anlattı." cümlesindeki "ihtiyar" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvanların ortak faydalarındandır? "Eğri - doğru" kelimelerinin arasındaki ilişki "uzak" kelimesi ile hangi kelime arasında vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut sözcük vardır? Aşağıdaki tarihler ve olaylar eşleştirilmiştir.Bunlardan hangisi doğrudur? "9 - 12 - 15 - 18 -21" Şeklindeki saymanın kuralı aşağıdakilerden hangisidir? 1. Bakkala kim gidecek2. Off, çok acıyor3. İlk defa denize giriyorumYukarıdaki cümlelerden hangisinin sonuna (nokta ) konulmalıdır? I) Saat yönünde dolanır.II) Doğudan batıya doğru dolanır.III) Saat yönünün tersine döner.Ayın Dünya etrafındaki dolanım yönleri ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I. ÖğretmenII. Uzman öğretmenIII. Başöğretmen1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarındandır? Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. (Nahl suresi, 89. ayet)Verilen bu ayette Kuranın aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir? Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı doğrudur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiilin zamanı farklıdır? Anadolunun kapılarının Türklere açıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? Realizmin etkisindeki - - - - aile hayatının bazı acıları nedeniyle giderek duygusallaşmıştır. Piraye, Emced, Nijad adındaki üç çocuğunun ölümü ona içli şiirler yazdırmıştır. Yine bu nedenle ölüm teması üzerinde fazlaca durmuştur. Düzyazı türündeki eseleri ve şiirleri yanında edebi eleştiri alanında da adından söz ettiren sanatçının bu alanda yapmış olduğu ʻʻZemzemeʼʼ ve ʻʻTakdir-i Elhanʼʼ adlı çalışmaları ve ʻʻTalim-i Edebiyatʼʼ adıyla hazırladığı ders kitabı önemlidir.Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? "Sen hiç balina gördünmü" cümlesinin doğru yazılışı nasıldır? . Su ile yüzmek arasında bir ilişki vardır. Aynı ilişki buz ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? Gerçek bal, arıların çiçek nektarlarını toplamasıyla ve insanın müdahalesi olmadan üretilir. Balın kalitesini sadece balın tadından, kokusundan veya görüntüsünden anlamak mümkün olmaz. Balın kaliteli olup olmadığı sadece birtakım özel laboratuvar yöntemleriyle anlaşılır.Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Hostes, uçağın iniş zamanını bildiriyor. Cümlesinde eylem ne zaman yapılıyor? Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.Anayasanın bu ilkesinde vurgulanan temel görüş aşağıdakilerden hangisidir? 1924 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisine bölünebilir? Venüs ile Uranüs arasında kaç gezegen vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir