S:1

Yemyeşil ovaları, masmavi gökyüzünü birlikte izledik. Cümlesindeki sıfatlar varlıkların hangi özelliğini belirtmiştir?

Yemyeşil ovaları, masmavi gökyüzünü birlikte izledik. Cümlesindeki sıfatlar varlıkların hangi özelliğini belirtmiştir? sorunun cevabı "Rengini" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi yaya kaldırımında yürürken uyulması gereken kurallardandır? Kıyamet gününde insanların toplandıkları yere ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? I.  Kapağı açılan bir parfüm şişesinin etrafa koku yaymasıII. İnsanın yaşlanmasıIII. Suyun elektroliziYukarıdaki verilen olaylardan hangileri istemlidir? 658 321 497 doğal sayısında basamak değeri ile sayı değeri birbirine eşit olan rakam aşağıdakilerden hangisidir?   "Türkiye'nin…………………. şehri İstanbul’dur." cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcük­lerden hangilerinin gelmesi durumunda bir gö­rüş ifade edilmiş olur? Türk devlet ve toplulukları genellikle konar-göçer ya-şam tarzını benimsemişlerdir. Bu nedenle de çadırlarda yaşamış, şehir kale ve evleri olmamıştır. Bazı Türk devletleri ise yerleşik yaşama geçerek şehirlerde kale, mabet, saray, ev yapmıştır. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi yerleşik yaşama geçmiştir? Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız   (.....) Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını Cebrail(a.s) ile peygamberlerine ulaştırmasına vahiy denir. (.....) Kur’an’da 30 peygamber adı geçmektedir.(.....) Allah (c.c) ın gönderdiği ilahi kitapların hepsi günümüze kadar korunmuş, hiçbir değişikliğe uğramamıştır. (.....) Herhangi bir yerimizin kanaması veya yaralardan iltihap çıkması abdestin bozulmasının nedenlerinden sayılabilir. (.....) Hz. İsa’nın bebekken insanlarla konuşması, Hz. İbrahim’in ateşte yanmaması, Hz. Muhammed’e Kur’an-ı Kerim’in gönderilmesi birer mucizedir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söcük hâl eki almıştır?            Menstural döngü sırasında yumurtanın oluşmasından serbest kalmasına kadar geçen evreler şu şekildedir;I. Korpus luteum evresiII. Menstruasyon evresiIII. Ovulasyon evresiIV. Folikül evresiBuna göre bu evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Ali her gün kitabından 29 sayfa okursa kitabını 3 günde bitirmeyi düşünmektedir. 1. gün 36,  2.gün 33 sayfa okumuştur. 3.gün okuyacağı kaç sayfa kalmıştır? T.C. Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları kaç gün içinde yayımlar? Ülkemizde ticaretin, sanayinin, ulaşımın ve hizmet sektörünün en fazla geliştiği illerden biri de İstanbul’dur.Buna göre İstanbul’da aşağıdaki mesleklerden hangisinin daha az olması beklenir? “Suçlar, insanın yüzünde görünseydi, …”cümlesi, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa “insanın kendisiyle yüzleşmektenkaçındığı” anlamı kazanır?  Büyük Bulgarya Devleti’nin yıkılmasında büyük rol oynayan Türk kavmi, aşağıdakilerden hangisidir? Paula : May I borrow your hat?Elsie  : - - - -. It is dirty now. Aşağıdakilerden hangisi sürücü kaynaklı kaza sebeplerinden değildir ? ”Ancak iki kişiye gıpta edilir:………”hadisinde belirtilen kişiler kimlerdir? “Figen Öğretmen, matematik dersinde “fonksiyon” konusunu işlerken önce öğrencilere ön bilgilerini hatırlatmış, sonra konuyla ilgili kuralları tahtaya yazarak anlatmıştır. Dersin son bölümünde ise örnekler vererek çeşitli açıklamalar yapmıştır.”Buna göre Figen Öğretmen öğrenme ortamında aşağıdaki öğretme - öğrenme yaklaşımlarından hangisini kullanmıştır? Ülkemizin bugünkü sınırlarının çizildiği ve bağımsızlığını kazandığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?          a.  478 x 1000 = 478000            c. 3089 x 100 =308900         b.  506 000 x 10 =506000          d.  6508 x 100 = 65080     Yukarıdaki kısa yoldan çarpma işlemlerinden kaç tanesi doğrudur?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında, aksine bir durum yoksa geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?  5. Sınıfa giden Azra’nın en temel hakkı aşağıdakilerden hangisidir? Neşet: - - - -?       Samet: Some cheese and sausages, please. • Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey din işlerini halifeye bırakırken devlet işlerini kendisi üslenmiştir• Memlük Sultanı Baybars devlet işlerini kendisi yürütürken, din işlerini Abbasi halifesine bırakmıştır• Yeni Delhi Sultanlığında Alaaddin Kalaç ‘’Devlet ve din işleri ayrı ayrı işler olup biri hükümdara diğeri kadı ve müftülere aittir.’’ demiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  “Hafta sonu yeni roman kitabımı okumayı düşünüyorum.” Tümcesinde hangi sözcükte ünsüz yumuşaması vardır? Bizi diğer insanlardan ayıran bazı özelliklerimiz vardır. Bunlardan biri olan - - - -, suçluların tespitinde çok önemli bir delil niteliği taşımaktadır. Okuma yazma bilmeyen insanların resmî işlerini yapabilmeleri için de imza işlevi gören bu özellikten faydalanılmaktadır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? " lik “ eki aşağıdaki hangi kelimenin sonuna yazılırsa bir eşya ismi olur?  1-Okul çantamızı yatmadan hazırlamalıyız.2-Söz hakkı almadan konuşmamalıyız3-Çöplerimizi çöp kutusuna atarızYukarıdakilerden kaç tanesi sınıf kurallarımızdandır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı hatalıdır? Aktif nüfusunun büyük çoğunluğu çeşitli sanayi kollarında çalışan bir ülke hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisikesinolarak söylenebilir? Bir çuvalda 44 kilogram, diğer bir çuvalda da 35 kilogram pirinç vardır. Pirinçlerin 18 kilogramı satan bakkalın kaç kilogram pirinci kalmıştır? Aşağıdaki dağlardan hangisi Doğu Anadolu'da yer almaktadır? “Gülümsemek sana çok yakışıyor.”  Cümlesi kaç heceden oluşmuştur?  Aşağıdakilerden hangisi oynar eklemlerde sürtünmeyi azaltarak kemiklerin aşınmasını önler ve hareketi kolaylaştırır? Aşağıdakilerin hangisinde adın yerini belli belirsiz tutan bir sözcük vardır? Bir çıkarma işleminde fark 3215, eksilen 7504' tir. Buna göre çıkan sayı kaç olur?   Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısındaki üstünlüğü sona erdiren antlaşma hangisidir? Buharlaştırarak ayırma yöntemiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir