Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapım eki alarak türemiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapım eki alarak türemiştir? sorunun cevabı "Köylü" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Araplar arasında ilk doğan erkek çocuğun ismi babasına künye olarak verilirdi. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin künyesidir? (    ) Özgürlük ile sorumluluk arasında bir ilişki yoktur.(    ) Her insan değerlidir(    ) Başkalarının düşüncelerine saygı duymalıyız.(    ) Bütün çocuklar haklarını tam olarak kullanabiliyorYukarıdaki cümlelerin başına “Doğru”, “Yanlış” yazılacak ise sıralama nasıl olur? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanda yapılan yeniliklerden biridir? Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 5 saniye sonra yerden 20 m yükseklikte olduğuna göre cisim kaç m yükseklikten bırakılmıştır?(Hava sürtünmesi önemsizdir; g=10m/s2) Canlıların akrabalık derecesi ile ilgili,I. Türden aleme doğru  artar.II. Kromozom sayısı aynı olanların akrabalık derecesi  fazladır.III.  Akrabalık arttıkça protein benzerliği de  artar.verilenlerden hangileri doğrudur? Arıların petek yapmak için salgıladıkları yumuşak ve sarı renkli doğal madde aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal askeri okuldan hangi rütbeyle mezun olmuştur? Aşağıdakilerden hangileri Dünya’nın görünen katmanlarındandır? YAĞMURSöner şimdi, manzûr olurken deminHeyulâsı karşımda bir âleminAçılmaz ne bir yüz ne bir pencereBakıldıkça vahşet çöker yerlereGeçer boş sokaktan hayâlet gibiŞitâbân ü pûşîde-ser bir sabîO dem leyl-i yâdımda, solgun tebâhSürür bir kadın bir ridâ-yı siyahSaçkaklarda kuşlar hazindir bu pekSusarlar, uzaktan ulur bir köpekServetifünun Dönemi’ne ait bu şiir hangi edebî akı-mın etkisiyle yazılmış olabilir? Aşağıdakilerden hangisi kaza ve kader ile ilgili kavramlar arasında yer almaz?  Aşağıdakilerden hangisi dilin kültür taşıyıcısı olduğunu gösterir? Susan : Don’t throw that can.Jack : Why?Susan : - - - -. For example, I always plant flowers in cans.