S:1

"-ler, -lar" eki hangi cümlede "gil" anlamında kullanılmıştır?

"-ler, -lar" eki hangi cümlede "gil" anlamında kullanılmıştır? sorunun cevabı "Yarın bize Ardalar gelecek." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Atomdan daha küçük veya atomu oluşturan parçacıklara atom altı parçacıklar denir.Buna göre;I.  Baryonlar ve mezonlar hadronları oluşturur.II.  Kuarklar doğada diğer kuarklarla birlikte gruplar halinde bulunur.III.  Bir kuark ve anti kuarkın birleşimi ile baryonlar oluşur.atom altı parçacıkla ilgili ifadeler- den hangileri doğrudur? Scratch programında sahne ne anlama gelmektedir? “Beyaz” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlenin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilmelidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamında kullanılmıştır? Sağlıkla ilgili acil yardım ekipleri hangi araçla hizmet verirler? ”Su akarken testiyi doldurmalı” atasözünü, aşağıdakilerden hangisi açıklar? İki arkadaşın 3 yıl önceki yaşları toplamı 15’dir. 4 yıl sonra toplam kaç olacaktır? Ülkemizin bağımsızlığını tüm dünyaca tanındığı ve ülkemizin şimdiki sınırlarının belirlendiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Bitkilerin özelliklerini taşıdığı  ve bitkinin yetişmesini sağlayan yapıya ne denir?  Aşağıdakilerden hangisi İslam etkisinde gelişen Türk edebiyatının ilk ürünlerinden biri değildir? Bilimselliğin ölçütünün, doğru- lanabilirlik olduğunu savunan Reichenbach’a göre, metafizik öner- meler doğrulanamadığı için bilim dışı önermelerdir.Reichenbach’ın bu düşüncesine göre aşağıdakilerden hangisi bilim dışı önermeye örnektir? Marmara Gölü hangi ilimizdedir? Dinimize göre doğru ve güzel olan davranışları yaparsak …………… kazanırız. Yanlış ve kötü davranışlarda ise  ……… işlemiz oluruz.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir görüş cümlesidir? Daha önceden üretilip, üretimde kullanılan tüm değerlerin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? ”Açık” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatanpsikolojik süreçleri inceler? Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamlı ve kurallıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük zıt anlamlısıyla birlikte kullanılmıştır? Yerel yönetimler tarafından yapılacak olan kütüphane açma tekliflerinde en az kaç metre karelik okuma salonu gösterilmesi zorunludur? Aşağıda ses ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Sesin oluşabilmesi için maddenin ne yapması gerekir? Türkiye’de aynı dönemde ekilen buğdayın yetişme süresi batıdan doğuya doğru gidildikçe uzar.Bu durum Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile açıklanabilir? Aşağıdakilerden hangisi köyü konu edinen eserlerden biridir? Gilbert :- - - - are you going for your holiday?Lena : Morocco. It is a wonderful country. “Sokağa çıkacaktım fakat ................................. “Yukarıdaki cümle hangisiyle devam ederse anlamlı olur? Aşağıdakilerden hangisi özel addır?  Avrupa Birliğinin yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir?  27 adet uydusu vardırAmonyaktan oluşan bir atmosferi vardır.Halkası vardır.En büyük üçüncü gezegendir.Güneş etrafında 900 ye yakın eksen eğikliği nedeniyle varil gibi döner. Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? “On beş tam yüzde beş” ondalık kesri aşağıdakilerden hangisidir? Anne, zannetme ki günler geçti de,Değişti evvelki hissim git gide!Bir hırçın çocuğum değişmez huyum,Seneler geçse de ben yine buyum!Senden umuyorum teselli yine!                                        O.S.OrhonBu dizelerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Organ bağışıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?  Sivas Kongresi’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi milli mücadele hareketinin ulusal iradeye dayandırılmak istendiğinin en önemli kanıtıdır?  Efendimizin gönderdiği davet mektubunu yırtan İran hükümdarı kimdir? I. Aşınmayı azaltmakII. Sürtünmeyi azaltmakIII. Yakıt tüketimini artırmaYukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir? I. CuII. O2III. Neyukarıdaki taneciklerden hangileri için Van der Waals yarıçapı hesaplanır? Aşağıdaki eserlerden hangisi Yusuf Atılgan tarafından yazılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir