S:1

Dağcılar, kış mevsiminde dağın tepesine çıkmaya karar verdiler. Dağa çıkarken arkada kalan bir dağcı arkadaşlarına bağırınca birden kötü bir olay oldu. Bu olay aşağıdakilerden hangisidir?

Dağcılar, kış mevsiminde dağın tepesine çıkmaya karar verdiler. Dağa çıkarken arkada kalan bir dağcı arkadaşlarına bağırınca birden kötü bir olay oldu. Bu olay aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Çığ" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Power point sunumuzu hangi kısayol tuşu ile gösteri olarak başlatırız?  Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım ve temizliklerimizden birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi izohipslerin özelliklerinden değildir? I- Cebelü yetiştirmeII- Vergi toplamaIII- Köylüyü yargılamaIV- Toprağın işletilmesini sağlamaYukarıdakilerden hangisi tımar sahibinin yetkilerindendir? Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumsuzdur? I. Metinlerin içerikleriII. Kullanılan alfabeIII. Tek tanrı inancıIV. Nazım birimiV. İbadet şekilleriYukarıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulüyle Türk kültüründe değişime uğramamışbir unsurdur? Türkiye’nin en büyük delta ovalarından biri olan Çukurova’nın aşağıdaki faaliyetlerden hangisi için kullanılması sürdürülebilir kalkınma için en uygun olur? • Günde en az 2 litre süt içilmeli• Vücut temizliğine özen gösterilmeli• Bol bol su tüketmeli• Böbrekler soğuktan ve darbelerden korunmalıVerilenlerden kaç tanesi boşaltım sisteminin sağlığının korunması için gereklidir? Bir grup öğrenci kır yürüyüşüne çıktığı yerde yabani zeytin, mersin, keçiboynuzu, sandal, koca yemiş, defne, sakız ve menengiç türlerine rastlamışlardır.Bu öğrenci grubu hangi bitki topluluğunun yayılış alanında yürüyüş yapmıştır? Babasından azar işiten gencin masayı yumruklaması, aşağıdaki psikolojik savunma mekanizmalarından hangisine örnektir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre ilçelerdeki belde belediye meclisi üyeleri hakkında soruşturma için izin vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki  medeniyetlerden  hangisi  Anadolu’da  kurulmamıştır? Kelimelerin doğru yazımı için neye bakmalıyız?  Türk sanatı, aşağıdakilerden hangisiyle yerleşik bir sanat olma niteliği kazanmıştır? Dondurulmuş besinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad yoktur? Aşağıdakilerden hangisi felsefi bir soru olarak nitelendirilemez?  "17654, 17564, 17875, 17785" doğal sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir? “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan…” (Furkan suresi, 58. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz?  Başkasına zarar vermeden istediğini yapabilmeye ne denir? Öylesine tatlı, öylesine huzurlu bir geceydi: bir yanda ciğerlerimizi dolduran ıhlamur kokusu, diğer yanda ıhlamur ağaçlarının dalları arasında bizi süzmekte olan aydede ve yanı başımızdan akan dereciğin çağıltısı...Parçada hangi duyumuzla ilgili ayrıntıya yer verilmemiştir? Bilgi: “Hayat döngüsü” bütün canlılar için gerçekleşen ortak bir süreçtir. Bu süreç belirli olayların birbirini izlemesiyle gerçekleşir.Buna göre bu sürecin doğru sıralanışı nasıl olmalıdır? Aşağıdakilerin hangisinde tümüyle divan şiirinin nazım şekilleri bir arada verilmiştir? "Karşımızdaki arsaların içinde koca koca binalar hızla yükseliyor." cümlesinde hangisözcükte cümle vurgusu vardır?              4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun’a göre Toplu sözleşme hükümleri, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden kaç mali yıl için geçerlidir? I. Kötü güçlere karşı gençlerimiz dikkatli olmalıdır.II. Yemeği ateşten indireli yarım saat olmuştu.III. Yıllarca ailesinin gölgesinde yaşamını sürdürdü.IV. Odanın içini bahar sabahının aydınlığı kaplamıştı.Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde altı çizili sözcük gerçek anlamı dışında kullanılmıştır? Çıkan : 1175         Fark   : 486           Eksilen =  ?  Milli Mücadelemizin başlangıcı hangi olaydır? 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre köy adlarının değiştirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile yapılır? Romanın üslubu biraz Dede Korkut üslubunu andırıyor. Osmanlı Devletiʼnin kurucusu olan Türkler, elbette ki Dede Korkut geleneğinden gelmektedir. Ancak modern bir romanda bu destan üslubuna yer olmalı mı sorusu akla gelebilir. Tarık Buğra, usta bir yazar olarak bu destan üslubunu çok güzel kullanmış. O üslup bize ataları-mızın diri sesini ulaştırıyor. Bu romanın çok okuyucusu olacak. Çünkü kişileri bizim de bugünkü duygularımızı taşıyan insanlar.Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek olabilecek bir cümle yoktur? Glikoliz reaksiyonları için,I. Tüm canlılarda  ortaktır.II. 2 ATP  harcanır.III. Hücrenin mitokondrisinde gerçekleşirverilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi cümledir? I. Edebî eserlerin dil ve üslup özelliklerini inceler.   (Y)II.  Edebî metinden hareketle sanatçının hayatını, sa- nat yaşamını inceler.(Y)III.  Bazı edebî eserleri yazıldığı dönemden bağımsız olarak inceler. (D)IV. Dönemin sosyal, siyasi, dini, ekonomik vs. özellikle- rini yani zihniyetini inceler.(D)V. Edebî akımları değil, felsefi akımları inceler.(D)Yukarıda edebiyat tarihiyle ilgili yargıların doğruluğu (D) yanlışlığı (Y) değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelerden hangisi doğrudur.   Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde türemiş sözcük yoktur?                   Türkçe sözcüklerin her hecesinde en az kaç ünlü bulunur? Türkiye’nin ilkmuhalefet partisi, aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa, nüfus cüzdanını kaybetti. Yenisini çıkarmak için ilk önce aşağıdakilerden hangisine gitmesi gerekir? Atatürk’ün “Ey kahraman Türk kadını! Sen yerdesüümeye değl, omuzlar üerinde gölere yüselmeyedeğrsin.” sözünü, aşağıdaki inkılaplardanhangisiyle ilişkilendirebiliriz? Bu canlılar ile ilgili olarak bir öğrencinin yaptığı popülasyon tanımlarından hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir