S:1

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Soru eki “mi” ye eklenen ekler ayrı yazılır. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Mehmet; tüm çocukların okula gitmesi ve bu hakkının korunması devletin güvencesindedir. Bunun için devletimiz gereken yerlere okul yapar ve buralara öğretmenler gönderir.Mehmet bu anlattıklarıyla bireylerin temel haklarından hangisi üzerinde durmuştur? Ferhat, 20 litre zeytinyağının bir kısmını 250 mLlik 16 adet kaba doldurmuştur. Kalan sütü ise 500 mLlik kaplara doldurmak istiyor. Kaç kaba ihtiyacı vardır? Aşağıdakilerden hangisi müminlerin özelliklerinden biri değildir? Jean :Im very stressful. This is the first time Im withdrawing cash from an ATM. What should I do first?Tuncer :You should - - - - your card into the card slot. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmıştır? Çıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde Gün ağarırken yorgun adımlarla konaktan çıktım. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Matematik; sayıları, şekilleri ve bunlar arasındaki ilişkileri belli düşünme yöntemleri içinde inceleyen bilim dalıdır. ‟Matemetik sözcüğü, ‟öğrenmek anlamına gelen ‟mathein ve ‟ilgili anlamındaki ‟ikos sözcüklerininbirleşmesiyle oluşmuştur. Öteki bilim dallarından farklı olarak matematikte deney yoktur çünkü matematik, soyut bilgileri ortaya koyar. Ancak matematiksel terimler soyut olsa da doğadaki somut nesneleri anlatmak içinkullanılır. Mesela çevremizde dolaşan sayılar ya da geometrik şekiller göremeyiz ama bunlar, nesnelerin nicelik ya da niteliklerini anlamamıza yarar.Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmamıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? Ana babalar, kendi istemelerini kendi değer yargılarını değil, çocuklarını düşünebilseler, onların ilgi ve yeteneklerine saygılı olabilseler çocukları daha mutlu, daha başarılı, daha üretken olacaktır.Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Otobüsümüz harekete hazır. Kısmetse yoğun bir gün olacak. Ali Yalçın Beyin rehberliğinde Adilcevaz, Muradiye Şelalesi, inci kefali göçü derken Van Kalesine uğrayacağız. Sonra da Gevaştan Akdamar Adasına, oradan da Tatvana geçip tam bir Van Gölü turu atarak geldiğimiz istikametten Şanlıurfaya yol alacağız. Böylesi durumlarda yetmez sanılan sıradan bir gün, koskocaman bir zamana dönüşüveriyor.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinden alınmıştır? Çiftçi Ali amca, tohumunu tarlaya ekmiştir.Toprağa ekilen tohumların filizlenmesi için aşağıdakilerden hangisi beklenmez? Aşağıdakilerden hangisi bilinçli tüketici davranışına örnektir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde burun sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? Bir gün içindeki en büyük saat ve dakikanın rakamları toplamı kaçtır? Yarıçapının uzunluğu 6 cm olan kürenin hacmi kaç santimetreküptür? (r yerine 3 alınız.) Bilimsel kitapların sonunda yer alan kaynakçanın kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? 80 santimetre uzunluğundaki bir ip, her iki ucundan 12 santimetre kesiliyor.Geriye kalan ipin uzunluğu kaç santimetredir? Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Müslümanlara yönelikboykot uygulamasının sebepleri arasında yer almaz? 12 kişilik bir grupta 1 başkan ve 1 başkan yar- dımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir? Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insan hangisini yapmaz? Dualarında aşağıdakilerden hangisinin yer alması uygun olmaz? Parka gidemedi ......................... dışarıda kar yağıyordu. Cümlesinde sebep-sonuç ilişkisi katmak için boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Toplamları 96 olan iki sayıdan küçük sayının 2 katı ile büyük sayının toplamı 128 olduğuna göre büyük sayı kaçtır? Örgütler, çevreden belirli girdiler alan, bunları bir üretim sürecinden geçirerek çevreye çıktılar sunan ve kendi içerisinde birbiriyle ilişkili alt sistemler ve işlevlerden oluşan toplumsal sistem olarak tanılayan kuramın adı nedir? Sulama kanalları yaparak tarımı geliştiren ve sanatta da çok ileri giden uyarlık......... dır.Sözü edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Hangisinin ilk harfi daima büyük yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Selam kelimesinin sözlük anlamlarından birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre yanlış bilgidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? x = −2 için, x2 + 4x - 3 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? En modern toplumlardan en ilkel kabilelere varıncaya kadar her seviyeden insanın bir yüce varlığa inandığı görülmektedir.Bu durum aşağıdakilerden hangisi örnek oluşturur? Küçük önemsiz olayların birbiri ardına bağlanmasıyla oluşturulan masal türü aşağıdakilerden hangisidir? Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Anayasa ,Cumhurbaşkanının görevini tam olarak yapabilmesi için onun tarafsız olmasını ister Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının tarafsızlığına yönelik bir uygulamadır? • Bilim dışı her türlü spekülasyon reddedilmelidir.• Dış dünyayı yalnızca duyu deneyi yoluyla bilebiliriz.• İnsan için önemli olan olgularıve bunlar arasında var olan değişmez ilişkileri araştırmak ve ortaya koymaktır.Yukardaki görüşleri savunan felsefe akımı hangisidir? 0,04 ondalık kesrinin % sembolü ile yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim vardır? • İnsan ahlaki eylemde bulunurken tamamen kendi iradesiyle özgür bir biçimde mi davranır?• İnsan eylem ve kararlarında iç ve dış faktörlerin etkisi altında mıdır? Ahlak felsefesinde bu sorular aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir? Osmanlı devletinde 1808 yılında imzalanan, pratikte hiç uygulanmasa da padişahın yetkilerini sınırlayan, padişahı belli bir yönde davranmaya zorlayan ilk belge aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde 2000 yılında yaklaşık 5,5 milyon olan 65 yaş ve üzeri nüfusun 2050ye kadar 17 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu durum ülkemiz nüfusunun yaşlanması ve ülke ekonomisine daha fazla maliyet eklenmesi anlamına gelecektir.Aşağıdakilerden hangisi bu soruna çözüm olacak uygulamalar arasında yer almaz? I. Mayoz bölünmeII. Gamet oluşumuIII. DöllenmeYukarıda verilenlerden hangileri eşeyli üreme sırasında gözlenen olaylardandır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir