S:1

Aşağıdakilerden hangisi görmek, bakmak ile ilgili değildir?

Aşağıdakilerden hangisi görmek, bakmak ile ilgili değildir? sorunun cevabı "göz ucuyla süzmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Yüzyıl sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimize (sav) sevgimizi, bağlılığımızı ve saygımızı belirtmek için yaptığımız duaya ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sıfat yoktur? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Aşağıdaki ayetlerin hangisinde görgü kurallarına dikkat çekilmektedir? Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? II. Kök Türk Devletine Kutluk isminin de verilmiş olmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eylemlerin hangisi olup bitmiştir? 75-30= ? işlemini sonucu kaçtır? Solunum sisteminin yapı ve işleviyle ilgili, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, ortopedik engelliliğe neden olabilecek durumlardan biri değildir? Oyun oynamak için parka giden Yaseminnin hangi davranışı tehlikeli bir duruma neden olabilir? Karbonhidratlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış açıklanmıştır? Işık enerjisinin varlığını aşağıdakilerden hangisi ile anlarız? Gul Hüvellahü Ehad. Allahüs-Samed. Lem ______ ve Lem Yûled. Ve Lem YeküL Lehü ________ Ehad. Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelimlerden hangileri gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,altı çizili sözcük çekim eki almamıştır. I. Sınırların korunması ve iç güvenliğin temini için ayrılacak birlikler dışında Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir.II. İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması hâlinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.III. Osmanlı demiryollarından İtilaf Devletleri istifade edecek ve Osmanlı ticaret gemileri İtilaf Devletlerinin hizmetinde bulundurulacaktır.IV. Toros tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal olunacaktır.maddelerinden hangileri Osmanlı Devletinin ulaşım konusundaki egemenlik haklarını kısıtlamaktadır? Kudüsteki Mescid-i Aksa (Süleyman Mabedi) hangi uygarlığa aittir? Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorularından değildir? Hz. Muhammed´in hangi akrabasının adı "Abdülmuttalip"tir? Aşağıdaki yapılardan hangisi destek ve hareket sisteminin temel yapılarından değildir? Bir bahçeden toplanan portakalların 2588 kgı meyve suyu fabrikasına, 2474 kgı pazara gönderilmiştir. Geriye 309 kg portakal kaldığına göre bu bahçeden kaç kilogram portakal toplanmıştır? Hz. Muhammed (sav.), Mekkelileri İslam dinine davet etmek için Safa Tepesine çağırıp Eğer ben size ‘Şu tepenin ardında şehre baskın düzenlemek isteyen bir düşman ordusu var. desem bana inanır mısınız? diye sorar. Bunun üzerine onlar, Biz senin yalan söylediğine hiç- bir zaman şahit olmadık. diye cevap verirler.Bu olay Hz. Peygamberin aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur? Teknolojik cihazları hayatımızın her sahasında görmek mümkün. Ancak teknolojiyi bilinçsiz kullanmaktan en fazla zararı yeni nesil görüyor. Çünkü doğdukları andan itibaren akıllı cihazlar onların ellerine elektronik emzik niyetiyle veriliyor. Bu susturucu emzikle başlayan tanışma ileride teknoloji bağımlılığına dönüşüyor. Bu bağımlılığa dikkat çekmek için Teknolojisiz Bir Gün adlı sosyal sorum- luluk projesi başlatıldı. Projenin çıkış noktası şöyle açıklanıyor: Teknoloji, yemek gibi bir ihtiyaç lakin yemeğin fazlasının obeziteye yol açması gibi teknolojinin fazlası da teknoloji bağımlılığına yol açıyor. Ekran bağımlılığı erkeklerde mobil oyun, bayanlarda sosyal medyayı kontrol etme isteğiyle ortaya çıkıyor. Ortaöğretim çağındaki bir çocuk yılda 1000 saatini okulda geçirirken 1500 saatini TV ve bilgisayar başında geçiriyor. Gençler her gün zamanlarının 229 dakikasını cep telefonu kullanarak öldürüyor.Türkiyede bir kişi günde ortalama 6 saat TV izlerken kitap okumaya yalnızca 1 dakika ayırıyor. Bütün bunlara çözüm olarak da haftada bir gün teknoloji diyeti tavsiye ediliyor.Kadın, erkek, yaşlı, genç farklı kişilere Teknolojik cihazlar olmadan, bir gününüzü nasıl geçirirdiniz? sorusuna en fazla verilen cevap Kitap okurum. oluyor. Diğer cevaplarsa Çocuklarımla vakit geçiririm, oyun oynarım, yürüyüş yaparım, resim çizerim, yeni yerler keşfederim, kütüphaneye giderim... şeklinde sıralanıyor.Eğer siz de teknolojiyi haddinden fazla kullanıyorsanız teknoloji diyeti yaparak sevdiklerinize vakit ayırıp neler kaçırdığınızı fark edebilirsiniz.Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? I need a - - - - of bread. Hangisi yön bulma tekniklerinden biri değildir? 64 doğal sayısının basamak değerleri farkı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık sorumluluklarımızdan değildir? Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıklayemeyin. Ancak kendi rızanızla yaptığınız ticaretleyemeniz helaldir...(Nisa suresi, 29. ayet)Bu ayette yasaklanan kötü alışkanlık aşağıdakilerdenhangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hava direncinden en az şekilde etkilenecek şekilde yapılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi ‘‘Battalname için söylenemez? Yaprakları açık bir teleskobun topuzuna,I. Topraklama bağlantısı kurmak.II. Aynı cins yüke sahip başka bir cisim yaklaştırmak.III. Aynı cins yüke sahip başka bir cisim dokundurmak.işlemlerinden hangileri yapıldığında yapraklar kesinlikle kapanır? Aşağıdakilerden hangisi basit yapılı hücredir? Allahın bize vermiş olduğu nimetler karşısında ona teşekkür etmeye ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi insanların aynı konu hakkında farklı yorumlarda bulunmasının sebeplerinden biri değildir? Uzay kâşifi, teleskoptan göz ucuyla bakarak şöyle demiş: - Orası bizim kırlarımız. Evet, haklısınız, biraz fazla ağaç kesmişiz. Bizim dünyalıların naylon torbaları, bisküvi kutularını, reçel kavanozlarını oraya buraya atmak gibi bir alışkanlığı da var...Üçüncü uzaylı: -Acaba şu koca koca madenî kutular da neyin nesi, diye sormuş. - Haa onlar mı? Onlar otomobil. En güzel buluşlarımızdan biri. Çok hızlı giderler. Bir yerden bir yere çabucak götürürler insanı. -Ama hiç kımıldamıyorlar ki! - Doğrusunu isterseniz otomobillerimizin sayısı çok fazla. Bu yüzden, bazen trafik tıkanıklığı oluyor. Trafik açıldı mı sürücüler basarlar gaza. O zaman da kazalar olur. Bazı insanlar yaralanır. Sonunda sözü uzaylıların başkanı almış ve demiş ki: - Bay kâşif, özür dilerim ama sanırım daha fazla bakmamıza gerek kalmadı. Uygarlığınızı gezegenimize getirirseniz, burada ne çayır çimen kalır, ne ağaç ne de nehir. İyisi mi, siz bizi keşfetmemiş olun. Umberto ECO Metinde dünyalıların kötü alışkanlıklarının hangisinden söz edilmemiştir? By the time we get there ....... Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde de kanunla yetkili kılınmış mercinin yazılı emri bulunmadıkça kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili mercinin kararı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde, el koyma kendiliğinden kalkar.Bu metin aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikleri taşımaktadır? Aşağıdakilerin hangisi İkinci Yeni şiirinin özelliklerinden değildir? Marketten 3 düzine yumurta aldım. Yolda 7 tanesi kırıldı. Kaç yumurtam kaldı? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir