S:1

Aşağıdaki deyimlerden hangisi kızmak, öfkelenmek anlamında değildir?

Aşağıdaki deyimlerden hangisi kızmak, öfkelenmek anlamında değildir? sorunun cevabı "Yüzü asılmak." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması yan- lış verilmiştir? "Biz odamızı .................... " cümlesindeki noktalı yere hangisi gelmelidir? Dün sabah Cemil( )in yanında kim vardı ( )Yukarıda boş bırakılan yerlere hangi noktalama işaretleri gelmelidir? Yüce Allahın izin verdiği ve serbest bıraktığı iş ve davranışlara ne ad verilir? Bir pazarcı kamyona 1950 kg domates, 2318 kg patates, 1784 kg da soğan yüklemiştir. Pazarcı kamyona kaç kilogram yük yüklemiştir? Yön bulabilmek için güneşten de yararlanırız. Bunun için sabahleyin ayakta durup sağ kolumuz güneşin doğduğu yöne bakacak şekilde kollarımızı açarız. Bu durumda güneşe bakan sağ kolumuz ............, sol kolumuz ............... yönünü gösterir. Yüzümüzü döndüğümüz taraf ................. yönü, arkamız ise güney yönüdür. Metindeki numaralanmış boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilirse verilen bilgiler doğru olur? Servetifünun Dönemi şairlerinden İsmail Safanın oğlu olan sanatçı 1889da İstanbulda doğmuştur. İki ya-şında yetim kalması, çocukluk yıllarında ortaya çıkan kemik veremi ve yoksulluk sebebiyle Vefa İdadisindeki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Önemli eserlerinden birisi ‘‘Dokuzuncu Hariciye Koğuşudur.Bu metnin alındığı yazı türü ve metinde bahsedilen yazarın ismi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Yöre, ulaşılmaz kayaların üzerindeki kale ve kilise kalıntıları, asma köprüleri, dik yamaçlarındaki ahşap evleri, nadide orkideleri ve rengârenk kelebeklerin eksik olmadığı çiçekleriyle görülmeye değer bir yerdir. Yakınlardaki Barhal ise Altıparmak Dağlarının ilerisinde, en yüksek nokta olan Marsis Tepenin karşısında kendinden emin bekler durur. Naznara ve Amanezget mahalleleriyle bozulmamış mimari dokusunu sergileyen Barhal, başta Karagöl olmak üzere buzul gölleriyle de göz alıcıdır. Öküz, Davar, Deniz gölleri yörenin diğer süsleridir.Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? ? + 7= 15Yukarıdaki işlemde verilmeyen toplanan kaçtır? "Trafikte araçta bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareketli halde olan insanlara........ denir." cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Carol : - - - - you open the window, please? It is hot.Steve : Of course. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usûlü tabirinin karşılığı olarak kullanılır? Bir sınıftaki öğrencilerin 0,5i dama oyunu, %30u satranç oyunu geriye kalanlar ise tabu oyunu oynamayı sevmektedir.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi, yılan ısırmalarının özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi dedemizin çocukluğunda bulunan teknolojik ürünlerden biridir? Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye'nin komşusudur? Mustafa Kemalin fikir hayatına okul çevre2. sinin katkısı yadsınamaz. Manastır Askerî İdadisinde okurken burada vatan ve hürriyet şairi Namık Kemali ve eserlerinde Türklüğü öne çıkaran Mehmet Emin Yurdakulu tanıdı. Mustafa Kemalin fikir hayatı, bu dönemde Türk kültürü ve tarihi ile ilgili okuduğu eserler sayesinde şekillendi. Özellikle tarih bilinci bu dönemde oluşmaya başladı. Bunda da tarih öğretmeni etkili oldu.Parçada verilen bu durumun Mustafa Kemalin fikir hayatına katkısı, aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öğren sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse, anlamlı bir sözcük oluşur? Granülsüz endoplazmik retikulumun görevleri ile ilgili;I. Zararlı molekülleri zararsız hale dönüştürmek.II. Kas hücrelerinde Ca+ depolamak.III. Yağ ve karbonhidrat sentezlemek.verilenlerden hangileri söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır? Eski Türk veraset anlayışına göre ülke, hükümdar ailesinin ortak malı sayılmış ve aileye mensup her erkeğe hükümdar olma yolu açılmıştır. Bu uygulamanın;I. Merkezi otoritenin zayıflamasınaII. Taht kavgalarının görülmesineIII. Devletlerin kısa ömürlü olmasınaverilen durumlardan hangilerine neden olduğu söylenebilir? T.C.Anayasasına göre grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir? İklim çeşitliliği en fazla olan bölgemiz, aşağı- dakilerden hangisidir? Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde hatalı yazılmış bir kelime vardır? Bir kuruyemişçi her birinin içinde 30 kg üzüm bulunan kolilerden 7 tane alıyor. Bu kuruyemişçi kaç kilogram üzüm almıştır? Tehlike anında gerçek dostlar birbirine nasıl davranmalıdır? (-2) . (-2) . (-2) . (-2) . (-2) = (-2)n ise n kaçtır? 53 : ( 11 - 6) = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? İbadetlerde gösteriş yapmaya ne ad verilir? A: Where is the bank?B: - - - - . Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi öncelikle devletin oluşmasında etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, güvenli yolun özelliklerinden biridir? İbraniler yaradılış yılını, Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı yılı, Müslümanlar Hicret yılını, Hristiyanlar ise Hz. İsanın doğduğu yılı takvimlerinebaşlangıç olarak seçmişlerdir.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Helinçalışkandır ama Bülent ............. değil.Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Musa: Ayakta söyleriz. Yusuf: Mehmet Akif Ersoy yazmıştır.Sevginaz: Saygı duruşunda ve hazır-ol da okuruz. Yukarıdaki öğrenciler bazı bilgiler vermiştir. Buna göre verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankaranın tarihini araştıran bir tarihçinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez? www.mediamarkt.itYukarıdaki web adresi hangi ülkeye ait olabilir? Aşağıdaki kişilerden hangisi İstiklal Marşımızın yazarıdır? Servet-i Fünun Edebiyatı hangi yıllar arasında etkisini göstermiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir