S:1

I. Deprem, bazı önlemler alınarak engellenebilir.
II. Eğimli arazilerde ağaçlandırma çalışması yapılarak erozyon önlenebilir.
III. Deprem öncesi alınacak önlemler zararı en aza indirir.
Yukarıdaki doğal afetlerle ilgili ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Deprem, bazı önlemler alınarak engellenebilir.II. Eğimli arazilerde ağaçlandırma çalışması yapılarak erozyon önlenebilir.III. Deprem öncesi alınacak önlemler zararı en aza indirir.Yukarıdaki doğal afetlerle ilgili ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? sorunun cevabı "II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Özel yetenekler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki hak ve hürriyetlerden hangisi cumhuriyet yönetim şekliyle doğrudan ilgilidir?  Orta Asya Türk Devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü ve demokrasiye örnek olan meclise ne denir?  Kirazın derisinin altında kiraz      Narın içinde nar      Benim yüreğimde boylu boyunca      Memleketim var.Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte görülen ses olayı nedir?   Soluk alma esnasında vücudumuza giren gaz aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi eklemlerimizin temel özelliğidir? 24'ten başlayıp geriye doğru 2' şer ritmik sayarken 4. sırada hangisini söyleriz? "Masmavi gökyüzü ve parlak yıldızları seyrediyorum." cümlesinde hangi sözcükler isimdir? Duran nesneleri hareket ettiren, hareket eden nesneyi durduran, nesnelerin şeklinin değiştiren etkiye ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin durumunu belirten bir zarf kullanılmıştır? I.  CamiII.  KervansarayIII.  MedreseIV. DarüşşifaYukarıdaki mimari eserlerden hangileri, Türklerin Müslüman olduğuna doğrudan kanıttır? • Bölünerek çoğalma• Vejetatif çoğalma• Tomurcuklanarak çoğalma• Rejenerasyonla çoğalmaVerilen çoğalma şekilleri incelendiğinde aşağıdaki canlılardan hangisi bu çeşitlerden birini göstermez? Mıknatıslar aşağıdakilerin hangisine zarar vermez ? Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir bilim insanının özelliği değildir? I.Dünya Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?              İnsan zihninden bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu sa- vunan, “varlık var mıdır?’’ soru- sunu “vardır’’ diye cevaplayan felsefi öğreti aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar? Aşağıdakihangi seçenekte Kur’an-ı Kerim’in en kısa ve en uzun sureleri birlikte verilmiştir? Aşağıda verilenlerin hangisi kuvvetin etkisiyle gerçekleşmez? Aşağıdakilerden hangisi deride vücut sıcaklığının sabit kalmasına yardımcı olan yapılardan değildir? “İnsanın ömrünün sona ermesi” aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?  "Söylemek" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Bir deste mendilin 7 katının 18 eksiği kaç mendil eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmıştır? Haklı bir nedene dayanmayan zenginleşmeye hukuk dilinde ne denir?  Dikkat azalması ve refleks yavaşlaması aşağıdakilerden hangisi için ilk sırada yer alan, kaza oluşma nedenidir?  95 472 346 sayısındaki 7 ve 2 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır?  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre sınıf/şube rehber öğretmenleri, ders öğretmenleri veya danışman öğretmenlerce, herhangi bir ders veya sosyal etkinlik kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili gezi planları en az kaç gün önce okul müdürlüğüne verilir? 5 düzine kalemin 5 destesini satan kırtasiyecinin elinde kaç kalem kalır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ -lar/ -ler ” eki eklendiği sözcüğe farklı bir anlam katmıştır? İstiklal Ortaokulu’nda okumakta olan 800 öğrencinin, 480 tanesi kız öğrencidir. Kız öğrenciler  okulun yüzde kaçını oluşturur? Amacı, “metnin yapısını, dilini; metinde yer alan şahıs ve varlık kadrosunun özelliklerinin anlaşılmasını sağlamak” olan okuma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi oruçlu insana yakışmaz? Kur’an-ı Kerim aşağıdaki kandil gecelerinin hangisinde indirilmeye başlanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, geçişsiz bir eylemdir?  It rained - - - -. Everybody got wet. Trende atmıştan küçük en büyük çift sayı kadar yolcu var. Bunların 8 birlik 3 onluk kadarı istasyonda indi. Trende kaç yolcu kaldı?  Son katmanında 8 elektron bulunduran bir atom ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” harfi yazınız.  (……) T.C kimlik numaramız bir başkası ile aynı olabilir.(……) İkiz kardeşler her bakımdan aynı fiziksel özelliklere sahiptir.(……) Olayların oluş tarihine göre sıralanmasına kronoloji denir.(……) Boyumuz, kilomuz, göz rengimiz bizim duygusal özelliklerimizdir.(……) Zeybek daha çok Ege bölgesinde horon ise Karadeniz bölgesinde oynanan bir halk oyunudur. “Seni annenin ayaklarına iten kuvvet, baba korkusu değil, anne sevgisi olmalıdır.” cümlesinde büyük ünlü uyumuna aykırı kaç sözcük vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir