S:1

Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir?

Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir? sorunun cevabı "binalar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Tatilde nereye gitmeyi düşünüyorsunuz ( ) cümlesinde ( ) işareti yerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü şekillerinden değildir? Aşağıdakilerin hangisinde niteleme sıfatı vardır? İki hafta sonra, aynı saatte Ali Bey dükkânın önünde göründü. Namık Efendi, bir dilekçe yazıyordu. Müşterisini görünce güldü.Bu metindeki altı çizili ifade, hikâyenin hangi unsurudur? İnsan ilişkilerini düzenleyen, kolaylaştıran yazılı olmayan toplumsal kurallara ..................denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? Allah'ın insanları, iyiliğe ve doğruluğa yönlendirmek için peygamberler aracılığı ile gönderdiği ilahi kurallar bütününe ne denir? Hangisi Bilgi Teknolojilerinin faydalarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatının geçiş dönemi (11-12. yy.) sanatçılarından değildir? I. Rüzgar II. Yağmur III. Ani sıcaklık değişimiYukarıdaki doğa olaylarından hangisi ya da hangileri binaların dış yüzeylerinin yıpranmasında etkilidir? Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını inceleyen Ömer, kimlik kartındaki bilgilere bakarak aşağıdaki sorulardan hangisini cevaplayamaz? Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(....) Nüfus artmış, işsizlik sorunu doğmuştur.(....) Sanayi İnkılabı ilk olarak 18. yüzyılda Fransada ortaya çıkmıştır.(....) Sanayileşen ülkelerde refah seviyesi yükselmiştir.(....) El sanatları önem kazanmıştır.(....) Fabrikalarda seri üretim ile birlikte ham madde ve pazar ihtiyacı artmıştır. 10 Yaşında olan Merve hangi sorumluluğa sahip değildir? Sözcüğün temel anlamı ilk kullanım anlamı, sözlük birinci sırada yer alan anlamıdır. Buna göre, aşağıdaki koyu yazılı sözcüklerden hangisi temel anlamda kullanılmıştır? Genel ağ üzerinden yapılan alışverişe ......................... denir. Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hz. Peygambere gönderilen ilk vahiy aşağıdaki surelerin hangisinde yer alır? Aşağıdakilerden hangisi birlikte uyum içinde yaşamamızı engeller? Elini sıcak sudan soğuk suya sokturmam ben gelinimin. diye karşılık verdi kayınpeder. Aranır, aranır demiş Hoca, El elin eşeğini böyle arar.Yukarıdaki örneklerde el sözcükleri anlam yönünden nasıl bir ilişki içindedir? I. Yasalara ve hukuka aykırılıkları denetleme ve yasalara uymayanları cezalandırmaII. Kanun yapmaIII. Yasaları uygulamaYukarıda bir ülkede kullanılan yetkiler verilmiştir. Bu yetkilerin doğru karşılıkları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? I II III A) Yürütme Yargı YasamaB) Yargı Yasama YürütmeC) Yasama Yargı YürütmeD) Yürütme Yasama Yargı Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ses uyumu yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım söz konusudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüş söz konusudur? Bahçedeki 26 ağacın yarısı çam ağacıdır. Bahçede kaç çam ağacı vardır? Aşağıda verilenlerin hangisi kuvvetin etkisiyle gerçekleşmez? Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Normatif: Bir kural değeri taşıyan, normlarla ilgili değer hükümleri koyan yöntem ya da disiplindir.Buna göre kelam ilminin normatif oluşuna aşağıdakilerden hangisi örnek teşkil etmez? Cam şişe gibi baktığımızda içini görebildiğimiz maddelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 5/10 Kesrinin ondalık kesir olarak yazımı nasıldır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi bizi Allaha yaklaştırır? Bileşikliği gizli olan önermelerde, önermenin bileşikliği biçiminden değil içerik ve anlamından anlaşılır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bileşikliği gizli olan bir önerme değildir? Hangi ifade yanlıştır? ​Aşağıda verilen boşluğa hangi sayı gelmelidir?8 tane çeyrek ekmek .....yarım ekmek eder. Hz. Muhammed hangi şehirde doğdu? "-ler, -lar" eki hangi cümlede "gil" anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında yayaya ait kusurlardan biridir? Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda rüzgarların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri daha fazla etkili olmaktadır.Bu bilgiye göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde rüzgarların aşındırma faaliyetlerinin daha fazlaolduğu söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi yurt içi gezi yazılarına örnektir? Bir ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir. Gelişmiş ülkelerde tarımda çalışan nüfus oranı genellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus oranına göre daha az olmaktadır.Buna göre;I. AlmanyaII. HindistanIII. İngiltereIV. Nijeryaülkelerinden hangi ikisinde tarım sektöründe çalışan nüfus oranı daha fazladır? Yukarıdaki dizelerde yer alan kelimeler- den hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli kelime yoktur ? Aşağıdakilerden hangisi Dini öğrenmenin öneminden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir