S:1

Aşağıdaki barınaklardan hangisi beşeri barınaktır?

Aşağıdaki barınaklardan hangisi beşeri barınaktır? sorunun cevabı "kovan" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir haritanın ölçeğinin değişmesi durumunda aşağıdakilerden hangisinde değişme olmaz? Klorofil pigmenti taşıyan bir hücre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? Aşağıdakilerden hangisi buharlaşmaya örnek değildir? Aşağıdaki ibadetlerin hangisinin yapılışında zaman ve miktar şartı aranmaz? Bir havuzun eni 14 adımdır. Boyu ise 23 adımdır. Kaç adım atmıştır? Ali borcunun önce % 20sini, sonra da kalan borcunun % 40ını ödüyor. Alinin geriye kalan borcu 960 lira olduğuna göre başlangıçtaki borcu kaç liradır? Bir toplumda yaşayan kişilerin;—Ülkesini ve milletini sevmesi,—Vergi yükümlülüğünü yerine getirmesi,—Kanunlara uyması, uymayanları uyarması,—Seçimlerde oyunu kullanmasıAşağıdakilerden hangisini kanıtlar? Bir minibüste 10 yolcu vardır. Minibüse 6 yolcu daha bindi. Minibüste toplam kaç kişi oldu? Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin şirket olabilmesi için uygun bir şart değildir? Aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisi yanlış açıklanmıştır? Dünya Çocuk Günü ne zaman kutlanır? Scratch programının kullanım amacı hangi şıkta doğru şekilde ifade etmiştir? Satanizmin (şeytana tapıcılık) tarihçesi Orta Çağda büyü ve büyücü kadınlara kadar dayandırılır. Satanizmin ülkemizde yayılmasında, sanayileşme ve kentleşme ile geleneksel aile yapısında meydana gelen köklü değişimin getirdiği yetersiz eğitim, görsel ve yazılı yayınların olumsuz etkisi sebep olmuştur.Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A) Hızlı sanayileşme ve kentleşme satanizmi tetiklemiştir.B) Bazı görsel ve yazılı yayınlar gençleri olumsuz yönde etkilemiştir.C) Satanizmin kökleri eskilere kadar uzanır.D) Satanizim zararlı ve tehlikeli bir akım değildir. Aşağıdakilerin hangisinde öyküleyici anlatım biçimi kullanılmaz? Aşağıdaki ürünlerden hangisinin üretimi yeterli olmadığı için Türkiye tarafından ithal edilmektedir? Zekât ve sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah, yapmakta olduklarınızı bilir.(Bakara suresi, 271. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmektedir? 6 birlik, 5 onluktan oluşan sayının 9 fazlası kaçtır? Bazı kayaçların maden olarak nitelendirilmesinin nedeni hangi şıkta doğru olarak belirtilmiştir ? Çevresel koşulların etkisiyle canlıların dış görünüşündeki kalıtsal olmayandeğişikliklere ne ad verilir? Bize günümüzde basit gelen bazı buluşlar, yapıldığı dönemde insan hayatını kolaylaştıran büyük gelişmelerdi.Aşağıdakilerden hangisi buna iyi bir örnektir? Günde 1 saat 10 dakika ders çalışan Aylin, altı günde toplam kaç saat ders çalışır? Aşağıdaki ürünlerden hangisinin hammaddesi toprak değildir? Osmanlı Devletinin sınırları içinde Türklerle beraber çok farklı milletler bulunuyordu.Atatürkün çocukluk dönemini geçirdiği Selanik şehrinde de Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler yaşamaktaydı.Bu nedenle dil, inançlar, gelenek ve görenekler de farklılık gösteriyordu. Yüzyıllarca uyum içinde yaşayan bu farklı kültürler, Fransız İhtilalinin etkisiyle çatışma ortamı içine sürüklenmişlerdir.Bu bilgilere göre, Atatürkün çocukluğunun geçtiği dönemde Selanik şehrinin sosyal ve kültürel yapısına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Körle yatan, ............. kalkar. atasözü aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir? Amacı, Konuşmanın kesintiye uğratılmadankurallarına uygun olarak yapılması olarak tanımlanankonuşma yöntem ve tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü yumuşaması gerçekleşmiştir? Aşagıdakilerden hangisi bir kimya disiplini değildir? Aşağıdakilerden hangisi e-devlet uygulamaları ile yapılan bir işlem değildir? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayına özgü bir ibadet değildir? ‘Müslüman insan güzel ahlaka uygun olarak güzel davranışlarda bulunmalıdır. Aşağıdaki davranışlardan hangisi güzel ahlaka örnek bir davranıştır? Bir market zinciri manav reyonunda satış yapacağı ürünleri belirlemek için yapacağı araştırmada hangi soruyu kullanamaz? Aşağıdakilerden hangisinde tarih yazılırken yanlışlık yapılmıştır? Eleştirmenlerin çoğunun yazarlar tarafından sevilmediğini biliriz. Sanatçıların bu tutumuna yaptıkları temel dayanak eleştirmenlerin taraflı olması. Bana kalırsa eleştirmenler edebiyatın kutup yıldızı gibidir. Onlar uçsuz bucaksız coğrafyada edebiyatın istikametini belirler.Bu parçada altı çizili söz öbeğiyle eleştirmenlerin hangi yönü vurgulanmak istenmiştir? Taban çapının uzunluğu 32 cm ve yüksekliği 6 cm olan dik dairesel koninin hacmi kaç santimetreküptür? (r yerine 3 alınız.) 1982 Anayasasına göre TBMM ye karşı TSK ile ilgili tüm gelişmelerden aşağıdakilerden hangisi sorumludur? Aşağıdaki hangisi okul kurallarına uyan bir öğrencinin yapacağı bir davranıştır ? 98.613 doğal sayısındaki 9 rakamının basamak değeri kaçtır? Gelirleri cami, hastane ve aşevi gibi hayır işlerine ayrılan mal ya da kurumlara "Vakıf" denir. Vakıflar için ayrılmış olan bir arazi ya da yapı, satılamaz ve devredilemez.Buna göre vakıfların kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Hangi cümlede kesme işareti yanlış kullanılmıştır? I-. Yüzü mesh etmekII. Ayakları yıkamakIII. Başı mesh etmekIV. Elleri dirseklere kadar mesh etmekYukarıda verilenlerin hangileri teyemmüm abdesti ile ilgili değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir