S:1

Birler basamağı 2, onlar basamağı 3 olan sayıyı bu sayıdan 18 eksik olan sayı ile toplarsak sonuç kaç olur?

Birler basamağı 2, onlar basamağı 3 olan sayıyı bu sayıdan 18 eksik olan sayı ile toplarsak sonuç kaç olur? sorunun cevabı "46" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
30 Ağustos' ta hangi bayramı kutluyoruz? (–5)4 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi iftira olarak değerlendirilir? Allah yolunda şehit edilen ilk hanım sahabi kimdir? Çevresi 72 cm olan karenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş seslisi (sesteş) yoktur? Bireylerin toplum içinde, hak ve ödevleri, yetki ve sorumlulukları göz önüne alınarak aşamalı olarak derecelendirilmesidir.Tanımı verilen kavram hangisidir? İnanıp da imanlarına herhangi bir zulüm bulaştırmayanlar... (Enam suresi, 82. ayet) ayetindeki zulümden kastın, şirk olduğu hadis ile belirtilmiştir.Bu durum sünnetin Kuranı açıklamadaki hangi yönüne örnektir? Bilgi, öznenin nesneye yönelmesi sonucu ortaya çıkan bir üründür. Bilen nesneye yönelen, onu anlama ve açıklama çabası içine giren öznedir. Bilinen yani nesneyse özneyi çevreleyen her şeydir.Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmaktadır? Whats theweatherlikein Ankara in autumn? Kar, yağmur, sis vb. doğa olayları Dünyamızın hangi katmanında gerçekleşir? 6 kalemin yarısı kaç kalem eder? Aşağıdaki sözcükler, sözlük sırasına konursa hangi sözcük önce gelir? Ay a giden astronotun kütlesinde nasıl bir değişme olur? Trablusgarp bugün hangi ülkenin sınırlarındadır? Aşağıdakilerden hangisi okulla ilgili yaptığımız işlerden birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden biri değildir? Anadoluda tarih öncesi çağlara ait ilk buluntular ve yerleşimler, aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmştir? Birler bölüğü 502, milyonlar bölüğü 38 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre disiplin amiri aşağıdaki cezalardan hangisini verir? .................... temizlik; kalbin dedikodu, yalan, kıskançlık, kibir gibi kötü huy ve davranışlardan temizlenip, güzel ahlak ile kalbimizin dolmasıdır. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki temizlik çeşitlerinden hangisi yazılmalıdır? Alanı 60cm2 olan dikdörtgenin , çevresinin en küçük değeri hangisi olabilir? Devletin; kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların eğitim, sağlık, güvenlik gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kurmuş olduğu kurumdur.Özellikleri verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir? Dünya üzerindeki çok büyük kara parçalarına anakara (kıta) denir.Aşağıdakilerden hangisi Dünya üzerinde yer alan anakaralardan birisi değildir? Zorluk Derecesi : OrtaBize ait olan düşüncelerimizi yansıtan, doğruluğu değişebilen anlatımlara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi tarihî yapıtlarımızdan biri değildir? Ahmetin bir adımı 50 cmdir. Ahmet, adımıyla kare şeklinde olan küçük bahçenin bir kenarını 15 adım olarak ölçüyor. Bahçenin alanı kaç alanı kaç m²dir? İnternette yaptığımız araştırmalarla ilgili hangisi doğrudur? Ülkemizde uygulanan bölgesel kalkınma projelerinin ortak amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? İçinde su bulunan kaba taş atınca suyun yükseldiğini izliyoruz. Bu deneyle anlatmak istenilen nedir? Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin faydalarından biri değildir? Bütün dünya çocuklarıyla birlikte kutladığımız bayram hangisidir? Ay tutulmasınını nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 1926 yılında kabul edilen Kabotaj Kanunu ile aşağıdakilerden hangisi sağlanmıştır? Haylaz dedesini çarşıda bırakmış.Yukarıdaki cümlede hangi sözcükten sonra virgül kullanılmalıdır? 280 cm 200 mm, kaç metredir? Cumhuriyetin İlk yıllarında Afet İnan ve Burhan Toprak isimli öğrenciler öğrenim görmeleri amacıyla devlet tarafından yurt dışına gönderilmişlerdir. Bu iki öğrencinin yurtdışına gönderilmelerindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında masal derleme çalışması yapmamıştır? Aşağıdaki çekimli eylemlerden hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir